+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/8

18.01.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2017

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 119/2017

 • 347. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 12. října 2017 o vydání cenových rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/ 1990 Sb.,…sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.… vydal cenové rozhodnutí č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a …. cenové rozhodnutí č. 4/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. …. ERÚ uveřejnil cenová rozhodnutí č. 3/2017 a 4/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. září 2017, v částkách 5 a 6. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem: 1. ledna 2018.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2017

Vydané ČSN

 • 3. ČSN EN 12480 kat. č. 503703 Plynoměry – Rotační objemové plynoměry; Vydání: Listopad 2017
 • 15. ČSN EN 62325-351 ed. 2 kat. č. 503223 Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh; Vydání: Listopad 2017

Změny ČSN

 • 63. ČSN EN 62325-351 kat. č. 503224 Rámec pro komunikaci na trhu s energií – Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh; Vydání: Červenec 2014; Změna Z2; Vydání: Listopad 2017
 • 78. ČSN EN 13445-4 kat. č. 503529 Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Vydání: Prosinec 2015; Změna A1; Vydání: Listopad 2017

Opravy ČSN

 • 80. ČSN 07 8304 kat. č. 503598 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Leden 2011; Oprava 1; Vydání: Listopad 2017
 • 85. ČSN 75 9010/Z1 kat. č. 503583 Vsakovací zařízení srážkových vod; Vydání: Srpen 2017; Oprava 2; Vydání: Listopad 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 8. ČSN EN 12098-1 kat. č. 503550 Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8; Platí od: 1. 12. 2017
 • 9. ČSN EN 15316-1 kat. č. 503075 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; Platí od: 1. 12. 2017
 • 10. ČSN EN 15316-2 kat. č. 503063 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5; Platí od: 1. 12. 2017
 • 11. ČSN EN 15316-3 kat. č. 503065 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6; Platí od: 1. 12. 2017
 • 12. ČSN EN 15316-4-1 kat. č. 503077 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1; Platí od: 1. 12. 2017
 • 13. ČSN EN 15316-4-2 kat. č. 503067 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2; Platí od: 1. 12. 2017
 • 14. ČSN EN 15316-4-3 kat. č. 503073 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3; Platí od: 1. 12. 2017
 • 15. ČSN EN 15316-4-4 kat. č. 503066 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4–4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; Platí od: 1. 12. 2017
 • 16. ČSN EN 15316-4-5 kat. č. 503076 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4–5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; Platí od: 1. 12. 2017
 • 17. ČSN EN 15316-4-8 kat. č. 503062 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4–8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8; Platí od: 1. 12. 2017
 • 18. ČSN EN 15316-4-10 kat. č. 503068 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4–10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7; Platí od: 1. 12. 2017
 • 19. ČSN EN 15316-5 kat. č. 503078 Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7; Platí od: 1. 12. 2017
 • 20. ČSN EN 15378-1 kat. č. 503069 Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách – Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11; Platí od: 1. 12. 2017
 • 21. ČSN EN 15378-3 kat. č. 503064 Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách – Část 3: Měření energetické náročnosti – Modul M3-10, M8-10; Platí od: 1. 12. 2017
 • 22. ČSN EN 1442 kat. č. 503081 Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG – Návrh a konstrukce; Platí od: 1. 12. 2017
 • 23. ČSN EN ISO 11114-4 kat. č. 503080 Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem; Platí od: 1. 12. 2017
 • 24. ČSN EN 16946-1 kat. č. 503082 Energetická náročnost budov – Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov – Část 1: Modul M10-11; Platí od: 1. 12. 2017
 • 25. ČSN EN 16947-1 kat. č. 503083 Energetická náročnost budov – Systém správy budovy – Část 1: Modul M10-12; Platí od: 1. 12. 2017
 • 26. ČSN EN ISO 16890-1 kat. č. 503087 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM); Platí od: 1. 12. 2017
 • 27. ČSN EN ISO 16890-2 kat. č. 503086 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu; Platí od: 1. 12. 2017
 • 28. ČSN EN ISO 16890-3 kat. č. 503085 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu; Platí od: 1. 12. 2017
 • 29. ČSN EN ISO 16890-4 kat. č. 503084 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic; Platí od: 1. 12. 2017
 • 30. ČSN EN ISO 5210 kat. č. 503088 Průmyslové armatury – Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám; Platí od: 1. 12. 2017
 • 31. ČSN EN ISO 5211 kat. č. 503089 Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů; Platí od: 1. 12. 2017
 • 52. ČSN EN 62056-8-6 kat. č. 503118 Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM – Část 8–6: Vysokorychlostní profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro sousední sítě; Platí od: 1. 12. 2017
 • 53. ČSN EN 62670-3 kat. č. 503121 Fotovoltaické koncentrátory (CPV) – Zkoušení výkonnosti – Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu; Platí od: 1. 12. 2017
 • 54. ČSN EN 62925 kat. č. 503120 Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů – Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě; Platí od: 1. 12. 2017
 • 55. ČSN EN 62788-1-6 kat. č. 503119 Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech – Část 1–6: Zapouzdřovací materiály – Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu; Platí od: 1. 12. 2017
 • 68. ČSN EN 15500-1 kat. č. 503135 Energetická náročnost budov – Řízení vytápění, větrání a klimatizace – Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci – Moduly M3-5, M4-5, M5-5; Platí od: 1. 12. 2017
 • 69. ČSN EN 752 kat. č. 503137 Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace; Platí od: 1. 12. 2017
 • 73. ČSN EN ISO 18135 kat. č. 503138 Tuhá biopaliva – Vzorkování; Platí od: 1. 12. 2017
 • 74. ČSN EN ISO 18125 kat. č. 503139 Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti; Platí od: 1. 12. 2017


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 ze dne 26. září 2017

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2017 ze dne 26. září 2017