+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/2

08.04.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2017

Výběr ze Sbírky zákonů

Částka 4/2017 Sb.

 • 13. Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle … zákona č. 458/2000 Sb…. (energetický zákon), … vydal cenové rozhodnutí č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Dále cenové rozhodnutí č. 10/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny. Cenové rozhodnutí č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017

Výběr z Věstníku UNMZ 2/2017

Vydané ČSN

 • 1. ČSN ISO 1996-1, kat. č. 501459 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení; Vydání: Únor 2017
 • 12. ČSN EN 736-2, kat. č. 501311 Armatury – Terminologie – Část 2: Definice součástí armatur; Vydání: Únor 2017
 • 28. ČSN EN 60904-3 ed. 3, kat. č. 501715 Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování*); (idt IEC 60904-3:2016); Vydání: Únor 2017

Změny ČSN

 • 54. ČSN EN ISO 389-7, kat. č. 501726 Akustika – Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů – Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole; Vydání: Květen 2006. Změna A1; Vydání: Únor 2017
 • 75. ČSN EN 60904-3 ed. 2, kat. č. 501716 Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování; Vydání: Prosinec. 2008 Změna Z1; Vydání: Únor 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 12. ČSN EN 12760 (13 3015), kat. č. 501068 Armatury – Přivařovací hrdla ocelových ­armatur; Platí od: 2017-03-01
 • 70. ČSN EN ISO 17892-4, kat. č. 501649 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti; Platí od: 2017-03-01
 • 71. ČSN EN ISO 18674-2, kat. č. 501152 Geotechnický průzkum a zkoušení – Geotechnický monitoring – Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry; Platí od: 2017-03-01
 • 72. ČSN EN ISO 10140-1, kat. č. 501355 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky+); Platí od: 2017-03-01
 • 89. ČSN P CEN/TS 16976, kat. č. 501186 Venkovní ovzduší – Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší; Platí od: 2017-03-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2016 a 10/2016 ze dne 14. prosince 2016

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016