+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/8

15.01.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částky 138/2016 až 147/2016

Částka 138/2016 Sb.

 • 349. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb. Účinnosti nabývá: 1. listopadu 2016

Částka 147/2016 Sb.

 • 369. Zákon, ze dne 19. října 2016, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá: 1. ledna 2017 (s výjimkou čl. I bodů 80 a 91, které nabývají účinnosti 1. ledna 2020)

Výběr z Věstníku UNMZ 11/2016

Vydané ČSN

 • 2. ČSN ISO 17741 (01 1511) kat. č. 501193 – Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů*); Vydání: Listopad 2016
 • 7. ČSN EN 16668 (13 3008) kat. č. 501219 – Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vydání: Listopad 2016
 • 8. ČSN EN 16767 (13 4030) kat. č. 501004 – Průmyslové armatury – Zpětné armatury z oceli a z litiny; Vydání: Listopad 2016
 • 22. ČSN EN 50193–2–1 (36 1060) kat. č. 501222 – Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 2–1: Metody měření funkce – Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody; Vydání: Listopad 2016
 • 38. ČSN EN ISO 17943 (75 7597) kat. č. 501106 – Kvalita vod – Stanovení těkavých organických látek ve vodě – Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS–SPME) a plynové chromatografie – hmotnostní spektrometrie (GC–MS); Vydání: Listopad 2016
 • 41. ČSN EN ISO 17830 (83 8228) kat. č. 501199 – Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet; Vydání: Listopad 2016

Změny ČSN

 • 62. ČSN 73 4201 kat. č. 501187 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; Vydání: Říjen 2010 Změna Z3; Vydání: Listopad 2016

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 10. ČSN EN 16480 (11 3004) kat. č. 500641 – Čerpadla – Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel; Platí od: 2016–12–01
 • 23. ČSN P CEN/TS 16628 (73 0332) kat. č. 97437 – Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB; Platí od: 2016–12–01
 • 24. ČSN P CEN/TS 16629 (73 0333) kat. č. 97438 – Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB; Platí od: 2016–12–01
 • 34. ČSN EN 12672 (75 5830) kat. č. 500620 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Manganistan draselný; Platí od: 2016–12–01
 • 35. ČSN EN 937 (75 5833) kat. č. 500624 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor; Platí od: 2016–12–01
 • 36. ČSN EN 902 (75 5836) kat. č. 500625 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Peroxid vodíku; Platí od: 2016–12–01
 • 37. ČSN EN 938 (75 5837) kat. č. 500623 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chloritan sodný; Platí od: 2016–12–01
 • 38. ČSN EN 939 (75 5838) kat. č. 500622 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková; Platí od: 2016–12–01
 • 39. ČSN EN 12678 (75 5840) kat. č. 500619 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Peroxomonosíran draselný; Platí od: 2016–12–01
 • 40. ČSN EN 12671 (75 5849) kat. č. 500621 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid chloričitý vyráběný v místě použití; Platí od: 2016–12–01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu