+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/7

06.12.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2016

Výběr z Věstníku UNMZ 10/2016

Vydané ČSN

 • 2. ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (01 1506) kat. č. 500919 – Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie – Obecná mezinárodní terminologie – Část 1: Energetická účinnost; Vydání: Říjen 2016
 • 3. ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (01 1506) kat. č. 500918 – Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie – Obecná mezinárodní terminologie – Část 2: Obnovitelné zdroje energie Vydání: Říjen 2016
 • 28. ČSN CLC/TS 50612 (37 8393) kat. č. 500946 – Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů – Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů*); Vydání: Říjen 2016
 • 50. ČSN EN 12050-4 ed. 2 (75 6762) kat. č. 500890 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií; Vydání: Říjen 2016
 • 51. ČSN EN 1420 (75 7331) kat. č. 500892 – Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti; Vydání: Říjen 2016

Změny ČSN

 • 65. ČSN 33 2000-7-712 kat. č. 500915 – Elektrické instalace budov – Část 7–712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy; Vydání: Březen 2006. Změna Z1; Vydání: Říjen 2016
 • 81. ČSN EN 12050-4 (75 6762) kat. č. 500895 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií; Vydání: Červenec 2002. Změna Z2; Vydání: Říjen 2016

Opravy ČSN

 • 86. ČSN EN ISO 80000-5 (01 1300) kat. č. 500881 – Veličiny a jednotky – Část 5: Termodynamika; Vydání: Září 2011. Oprava 1; Vydání: Říjen 2016 (Oprava je vydána tiskem)
 • 98. ČSN EN 13063-1+A1 (73 4213) kat. č. 500927 – Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí; Vydání: Duben 2008. Oprava 1; Vydání: Říjen 2016 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 13. ČSN EN 1253-4 (13 6366) kat. č. 500514 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 4: Víčka a vtokové mřížky; Platí od: 2016-11-01
 • 19. ČSN EN ISO 5167-5 (25 7710) kat. č. 500419 – Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 5: Kuželové průtokoměry; Platí od: 2016-11-01
 • 33. ČSN EN ISO 15646 (40 4051) kat. č. 500463 – Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2; Platí od: 2016-11-01
 • 55. ČSN EN ISO 24490 (69 7275) kat. č. 500518 – Kryogenické nádoby – Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami; Platí od: 2016-11-01
 • 76. ČSN EN 16475-3 (73 4245) kat. č. 500372 – Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení; Platí od: 2016-11-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu