+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2015/1

02.02.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2015

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 115/2014 až včetně 143/2014 Sb.

Částka 117/2014 Sb.

 • 290 Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 5. prosince 2014 o vydání cenových rozhodnutí

  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny, cenové rozhodnutí č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, a cenové rozhodnutí č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu...; Účinnost dnem: 1. ledna 2015.

Částka 139/2014 Sb.

 • 348 Vyhláška ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování; Účinnost dnem vyhlášení.
  Ministerstvo … stanoví … úplata za jejich poskytování, se mění takto:
  1. V příloze … se slova „jedno heslo platné jeden rok“ nahrazují slovy „jeden přístup platný 6 měsíců“.
  2. V příloze části B. bod c. zní: „k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jeden přístup platný 6 měsíců:
  1. tisk do 50 stran včetně … 1500 Kč
  2. tisk do 200 stran včetně … 2500 Kč
  3. tisk do 1000 stran včetně … 3500 Kč
  možnost dokoupení tisku:
  1. do 50 stran včetně … 500 Kč
  2. do 200 stran včetně … 1500 Kč
  3. do 1000 stran včetně … 2500 Kč

Částka 143/2014 Sb.

 • 360/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; Účinnost dnem: 1. 1. 2015

Věstník 12/2014

Vydané ČSN

 • 18. ČSN EN 50491-1 (33 2151) kat. č. 96411 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Prosinec 2014
 • 68. ČSN EN 14654-1 (75 6902) kat. č. 96431 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1: Čištění; Vydání: Prosinec 2014

Změny ČSN

 • 81. ČSN IEC 721-2-1 (03 8900) kat. č. 96388 Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Teplota a vlhkost vzduchu; Vydání: Prosinec 1995; Změna Z1; Vydání: Prosinec 2014

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 20. ČSN EN ISO 16000-32 (83 5801) kat. č. 96100 Vnitřní ovzduší – Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách; EN ISO 16000-32:2014; ISO 16000-32:2014; Platí od: 2015-01-01

Věstník č. 1/2015

Vydané ČSN

 • 75. ČSN ISO 21929-1 (73 0922) kat. č. 96571 Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy; Vydání: Leden 2015
 • 76. ČSN ISO 21931-1 (73 0924) kat. č. 96570 Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy; Vydání: Leden 2015
 • 85. ČSN EN ISO 17225-1 (83 8202) kat. č. 96449 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky; (idt ISO 17225-1:2014); Vydání: Leden 2015
 • 86. ČSN EN ISO 17225-2 (83 8202) kat. č. 96415 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety; (idt ISO 17225-2:2014); Vydání: Leden 2015
 • 87. ČSN EN ISO 17225-3 (83 8202) kat. č. 96409 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Tříděné dřevní brikety; (idt ISO 17225-3:2014); Vydání: Leden 2015
 • 88. ČSN EN ISO 17225-4 (83 8202) kat. č. 96416 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Tříděná dřevní štěpka;(idt ISO 17225-4:2014); Vydání: Leden 2015
 • 89. ČSN EN ISO 17225-5 (83 8202) kat. č. 96417 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo; (idt ISO 17225-5:2014); Vydání: Leden 2015
 • 90. ČSN EN ISO 17225-6 (83 8202) kat. č. 96418 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Tříděné nedřevní pelety; (idt ISO 17225-6:2014); Vydání: Leden 2015
 • 91. ČSN EN ISO 17225-7 (83 8202) kat. č. 96419 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 7: Tříděné nedřevní brikety; (idt ISO 17225-7:2014); Vydání: Leden 2015

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 4. ČSN EN ISO 6509-1 (03 8167) kat. č. 96227 Koroze kovů a slitin – Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování – Část 1: Metoda zkoušení; EN ISO 6509-1:2014; ISO 6509-1:2014; Platí od: 2015-02-01
 • 9. ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811) kat. č. 96105 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; EN ISO 4064-5:2014; ISO 4064-5:2014; Platí od: 2015-02-01
 • 33. ČSN EN ISO 22975-3 (73 0306) kat. č. 96519 Solární energie – Části a materiály kolektorů – Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru; EN ISO 22975-3:2014; ISO 22975-3:2014; Platí od: 2015-02-01