+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2014/7

03.11.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2014

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 81/2014 až včetně 96/2014 Sb.

Částka 81/2014 Sb.

 • 195/2014 Sb. Vyhláška ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství; Účinnost: dnem vyhlášení.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2014

Vydané ČSN

 • 19. ČSN EN 14570 (07 8670), kat. č. 96031 Zařízení a příslušenství na LPG – Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG; Vydání: Říjen 2014
 • 77. ČSN EN ISO 16283-1 (73 0511), kat. č. 95655 Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; (idt ISO 16283-1:2014); Vydání: Říjen 2014
 • 80. ČSN 75 6401, kat. č. 96111 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500; Vydání: Říjen 2014

Změny ČSN

 • 113. ČSN 73 0532, kat. č. 96149 Akustika –Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; Vydání: Únor 2010; Změna Z2; Vydání: Říjen 2014

Opravy ČSN

 • 120. ČSN 73 0580-2, kat. č. 96026 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov; Vydání: Červen 2007; Oprava 1; Vydání: Říjen 2014 (Oprava je vydána tiskem)

Oznámení č. 120/14 o zahájení zpracování návrhů českých technických norem

 • 13/0012/14, TNK: 49 Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočet; Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1591-1:2013 (PED); Ivana Petrašová, dpt.;
  Palackého tř. 2541/100, Brno
 • 25/0016/14, TNK: Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 4064-5:2014 (MID) + ISO 4064-5:2014; Český metrologický institut, Okružní 31, Brno-Lesná
 • 75/0037/14, TNK: 95 Systémy pro renovaci venkovní a vnitřní kanalizace – Výstelka z plastů pomoci pevně ukotvené vnitřní vrstvy (RAPL); Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 16506; Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4