+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využívání dešťové vody – trend moderní doby

16.05.2018 Autor: Ing. Martin Blažek Firma: WILO CS, s.r.o.

WILO nabízí řešení pro automatické systémy na využívání dešťové vody jak v rodinných domech, tak ve větších budovách, např. v hotelech, činžovních domech, či administrativních budovách. Produktová řada RainSystem umožňuje automatickou dodávku dešťové vody z akumulační nádrže přímo k odběrovým místům

Zásobování objektů vodou dnes bereme jako samozřejmost. Ne vždy byl ale dostatek čisté vody k dispozici a ne vždy tomu tak dost možná bude v budoucnu. Vzhledem k neustále se rozšiřujícím zastavěným plochám, díky kterým je zpravidla dešťová voda odváděna rovnou do kanalizace, nebo nešetrným zemědělským postupům zhoršujícím absorpční vlastností půdy a její schopnosti zadržet při deštích vodu v krajině, dochází ke střídání období sucha a záplav.

Díky aktuální dostupnosti, spolehlivé dodávce a nízké ceně, jsme se odnaučili šetrně hospodařit s pitnou vodou a používáme ji např. na splachování toalet, či na zalévání zahrady. Pro tento účel by však bylo více než vhodné nahradit pitnou vodu jiným zdrojem. Do popředí se tak v poslední době dostává využívání dešťové vody.

WILO nabízí řešení – RainSystem

WILO nabízí řešení pro automatické systémy na využívání dešťové vody jak v rodinných domech, tak ve větších budovách, např. v hotelích, činžovních domech, či administrativních budovách. Produktová řada RainSystem umožňuje automatickou dodávku dešťové vody z akumulační nádrže přímo k odběrovým místům. Všechna zařízení RainSystem si umí sama kontrolovat množství vody v akumulačních nádržích a při jejím nedostatku automaticky přepínají na odběr vody z vodovodního řadu. Díky automatickému přepínání mezi odběry z akumulační nádrže a vodovodního řadu je tak zajištěna spolehlivá dodávka vody i v dobách velkého sucha. Nestane se tak, že by chyběla voda na splachování toalet, či zalévání zahrady.

Image 1

RainSystem AF Comfort

Kompaktní zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou v rodinných domech a rekreačních objektech

Zařízení s jedním čerpadlem a elektronickou řídící jednotkou pro využívání dešťové vody v rodinných domech. Zařízení je vybaveno samonasávacím čerpadlem řady Wilo MC, které dokáže nasávat vodu z nádrže umístěné až o 6 m níže, než je čerpadlo (8vm vč. započtených ztrát). Díky elektronické řídící jednotce si zařízení samo hlídá množství zbývající vody a v případě jejího nedostatku automaticky přepíná na odběr vody z vodovodního řadu. Řídící jednotka si zároveň umí poradit i s běžnými provozními komplikacemi, např. při zavzdušnění sacího potrubí rozpozná problém a dojde k automatickému přepnutí na odběr z řadu a zavodnění sacího potrubí.

Popis funkce

Zařízení může být instalováno v rodinném domě ve sklepě, či technické místnosti. Akumulační nádrž, zpravidla podzemní, umístěna na zahradě vedle objektu, je doplňována dešťovou vodou sbíranou ze střechy. RainSystem AF Comfort odebírá vodu z nádrže a dodává ji k odběrným místům (toalety, pračka, závlahy...). Čerpadlo je spínáno automatickou CPU jednotkou podle poklesu tlaku v rozvodech. Jednotka je při dodání nastavena a po instalaci je možné RainSystem ihned využívat. Řídící jednotka rozpozná pomocí tlakového snímače množství vody v nádrži a při jejím nedostatku dojde k automatickému přepnutí na odběr vody z vodovodního řadu. Po dešti, kdy se akumulační nádrže doplní, dojde opět automaticky k přepnutí na dodávku vody z akumulační nádrže.

Pro instalaci zařízení je nutné zajistit přípojky výtlačného a sacího potrubí se sacím filtrem a zpětnou klapkou, přívod z řadu pro doplňování, odvod přepadu doplňovací nádrže, přivést zdroj elektrické energie (1~230 V) a zavést tlakový snímač do nádrže. Tlakové čidlo je součástí dodávky. Akumulační nádrž, potrubní rozvody a filtry si musí zajistit zákazník.

Zařízení splňuje požadavek normy ČSN EN 1717 na zákaz přímého propojení potrubí z veřejného vodovodu s jiným zdrojem. V případě nedostatku dešťové vody je voda z řadu doplňována přes 11 l přerušovací nádrž, která je součástí zařízení.

Image 2

V případě zájmu o velkokapacitní zařízení pro využívání dešťové vody RainSystem AF 150, nebo RainSystem AF 400, naleznete produktové informace na níže uvedených odkazech, nebo si je vyžádejte na info@wilo.cz.

Pár dobrých důvodů pro využívání dešťovky

 • Využíváním dešťové vody blíže k trvalé udržitelnosti
  Ohleduplné využívání potřebných přírodních zdrojů, jako je např. voda, je nutnou podmínkou pro udržení zdravého životního prostředí. Díky systému využívání dešťové vody aktivně přispíváme k ochraně krajiny, kterou odkážeme našim dětem.
 • Ekologické smýšlení je standardem dnešní doby
  Díky systému pro efektivní využívání dešťové vody ukazujeme, že moderní technologie mohou jít ruku v ruce s šetrným přístupem k životnímu prostředí.
 • Soběstačnost
  Pokud sami sbíráme dešťovou vodu, kterou jsme schopni efektivně využít, tak se částečně zbavujeme závislosti na dodávce z vodovodního řadu. Zabezpečit si sám provoz domu v nejistých situacích je neocenitelná možnost.
 • Využívání dešťové vody šetří peníze
  Každý použitý litr dešťovky ušetří přesně tolik peněz, kolik stojí litr čisté pitné vody. Investice do systému není malá, ale v dlouhodobém horizontu, díky neustále rostoucím cenám pitné vody a hrozícím obdobím sucha, rozhodně stojí za to!


Více informací naleznete na www.wilo.cz, info@wilo.cz, tel. +420 234 098 711, WILO CS, s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice

Firemní článek