+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využití odpadního tepla v saunových světech

01.10.2020 Firma: IVT Tepelná čerpadla s.r.o.

Saunové světy SAUNIA – odpadní teplo vznikající při provozu saun je využíváno pro přípravu teplé vody i  chladu.

SAUNIA je projekt sítě saunových světů postavených na střechách nákupních center. Po energetické stránce se tyto provozy vyznačují vysokou spotřebou teplé vody na sprchování pro řádově stovky návštěvníku denně a zároveň značným množstvím odpadního tepla vznikajícího při provozu saun.
Technologie využití odpadního tepla je instalovaná v Saunových světech OC Harfa Praha, OC Krakov Praha, Orlice park Hradec Králové, Avion Ostrava, Campus Square Brno a Aupark Bratislava.

Image 1

Využití odpadního tepla a chlazení

Hlavním zdrojem primární energie je odpadní teplo z prostoru nad saunami. Nad podhledem je instalován chladicí výměník vzduch/voda, který prostor ochlazuje a teplo předává vodním okruhem tepelnému čerpadlu voda/voda. Dalším zdrojem primární energie je ochlazovací bazén pro sauny a výrobník ledu, které jsou zásobovány chladem z tepelného čerpadla.

Image 2

Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody

Tepelné čerpadlo voda/voda IVT GEO G 248 pracuje se vstupní teplotou primárního okruhu 5 až 10 °C a výstupní teplotou 55 °C. Za těchto podmínek je jeho výkon 53 až 60 kW a topný faktor 3,4 až 3,75. Tepelné čerpadlo je dvoukompresorové a může být provozováno v režimu 0–50–100 % výkonu. Systém je doplněn o elektrokotel 30 nebo 45 kW.

Tepelné čerpadlo souběžně dodává teplo do akumulátoru 500 l a chlad do druhého akumulátoru 500 l. Z akumulátoru topné vody jsou napojeny zásobníky teplé vody o objemu 2x 1000 l nebo 2x 1500 l u saunových světů s větší kapacitou návštěvníků. Denní špička odběru teplé vody se podle velikosti centra pohybuje od 8,5 do 12 m3.

Image 3

Celková efektivita systému

Díky souběžné výrobě tepla a chladu je systém energeticky mimořádně efektivní. Tepelné čerpadlo vyprodukuje za hodinu 60 kWh tepla a 44 kWh chladu při spotřebě 16 kWh elektřiny. Faktor využití energie tak dosahuje v běžných provozních podmínkách hodnoty 6,5. To znamená, že z 1 kWh spotřebované elektřiny systém s tepelným čerpadlem IVT vyrobí 6,5 kWh tepla a chladu.

Modulární systém řešení

Podle kapacity saunového světa se volí velikost zásobníků teplé vody a výkon zdrojů tepla pro přípravu teplé vody, který se pohybuje od 82 do 147 kW. U větších center s kapacitou nad 600 osob, může být systém doplněn o vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch/voda Q ton, které zajistí dostatečnou zásobu teplé vody o teplotě až 90 °C. Tím je možné zmenšit počet zásobníků teplé vody a ušetřit tak nedostatkové místo v zázemí provozu.

Image 4

Použitá technologie

Firemní článek
Související produkty