+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vytápění koupelny i bez otopné soustavy

23.06.2023 Firma: KORADO, a.s. Časopis: 2/2023

Samostatnou kapitolou v rámci koupelnových otopných těles jsou elektrická přímotopná otopná tělesa. Vychází z klasických koupelnových těles, nicméně jako zdroj tepla využívají pouze elektrickou topnou tyč a nepotřebují tak ke svému provozu běžnou teplovodní soustavu. Tato přímotopná tělesa jsou hermeticky uzavřena a z výroby naplněna nemrznoucí směsí, naředěnou pro vnější podmínky do –10 °C. Po zakoupení stačí provést montáž a zapojit do elektřiny.

Image 0Obr. 1 • KORALUX LINEAR COMFORT – M

Kombinované vytápění

Pokud už máte klasický koupelnový žebřík, který je napojený na otopnou soustavu, ale rádi byste ho využívali i v létě, kdy máte soustavu vypnutou, lze jej dovybavit elektrickou topnou tyčí, umístěnou zespodu do jednoho ze dvou vertikálních rozvodných profilů. Toto provedení nazýváme termínem „kombinované vytápění“, tedy jak připojením na běžnou teplovodní soustavu, tak možnost provozovat těleso pouze na elektřinu.

Instalace elektrické topné tyče, z hlediska mechanické montáže, podle přiloženého návodu není nijak složitá, přesto doporučujeme ponechat montáž na odborníkovi. Odlišná situace nastává u elektroinstalace, kterou smí provádět pouze osoba s požadovanou a platnou odbornou způsobilostí. Všechna trubková otopná tělesa KORALUX, která jsou připojena na otopnou teplovodní soustavu, lze doplnit elektrickým topným tělesem bez integrovaného regulátoru teploty nebo s integrovaným regulátorem teploty.

Druhy elektrických topných tyčí

Regulace topných tyčí závisí na zvolené variantě topné tyče, tedy bez integrovaného regulátoru teploty nebo s integrovaným regulátorem teploty.

Varianta topné tyče bez regulátoru teploty je určena k připojení do síťové zásuvky. Je tedy potřeba objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy (zásuvka s vypínačem nebo regulátor), namontovat ho na přívodní kabel a zapojit do zásuvky. Konstrukce elektrické topné tyče je kvůli bezpečnosti řešena tak, že se těleso vypne v případě dosažení teploty teplonosné látky uvnitř trubkového otopného tělesa cca 85 °C. Následuje samovolný pokles teploty na cca 55 °C a opětovné sepnutí elektrické topné tyče. Takto cykluje do vypnutí topné tyče uživatelem. Doporučené příkony pro jednotlivé rozměry těles jsou však zvoleny tak, aby k tomuto cyklování za běžných provozních podmínek nedocházelo.

Image 1Obr. 2 • Umístění otopného tělesa, doplněného o elektrickou topnou tyč, do prostoru koupelny

Varianta topné tyče s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu je určena k připojení na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice. Varianta s regulátorem spíná topnou tyč na základě nastavené hodnoty okolní prostorové teploty a je doplněna o tlačítko, po jehož zmáčknutí převede topnou tyč na dvě hodiny do režimu ZAPNUTO bez ohledu na regulátor prostorové teploty („sušící program“). Funkce samotné topné tyče je totožná jako u provedení bez regulátoru, tedy v režimu ZAPNUTO cykluje mezi cca 85 °C a 55 °C.

Image 2Obr. 3 • KORATHERM AQUAPANEL – E

Umístění

Montáž otopného tělesa, doplněného o elektrickou topnou tyč, do prostoru koupelny s sebou nese zvýšené požadavky na umístění elektroinstalace a dodržení předepsaných bezpečnostních předpisů a ustanovení normy ČSN 33 2000-7-701 (resp. IEC 60364-7-70). Obecně platí, že v koupelnách a sprchách nesmí být tělesa umístěna uvnitř vany nebo sprchy ani nad vanou nebo sprchou (ZÓNA 0).

Image 3Obr. 4 • KORALUX NEO – E

V současné době je v nabídce mnoho modelů v široké rozměrové, konstrukční a tvarové škále. Pod značkou KORADO najdete i dvě poslední novinky, kterými jsou KORATHERM AQUAPANEL (ve variantě kombi i elektrické) a KORALUX NEO (i ve verzi elektrického přímotopu).

Více na www.korado.cz

Firemní článek