+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

04.02.2019

V říjnu loňského roku bylo Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny schváleno vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2.

Image 1

Unikátní publikace je určena nejen pro všechny kominíky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a servisem spalinových cest, ale i pro další stavební profese nebo uživatele. Na více než 40 stranách poměrně podrobně komentuje některé články ČSN 73 4201 ed.2, ve které jsou zapracovány změny Z1 až Z4 ČSN 73 4201:2010.

Publikaci vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise – Ing. František Jiřík.

Zdroj: http://www.skcr.cz