+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výhody lisovacích tvarovek z nerezové oceli pro systémy biomedicínských výzkumných ústavů

04.12.2023 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Výzkum v biomedicínské a biologické oblasti jsou dva sektory, které se silně rozvíjejí, a jejichž význam exponenciálně vzrostl po pandemií COVID 19. Nerezová ocel AISI 316L v kombinaci s potrubím a technologií lisovacích tvarovek je v současné době jednou z nejpoužívanějších technologií, při instalaci sanitárních rozvodů a technických kapalin v biomedicínských výzkumných laboratořích. A proč je tato „kombinace″ nerezového potrubí IVAR.IVINT a nerezových lisovacích tvarovek IVAR.IVN tak účinná?

Bezpečná hygiena a efektivita provozu jsou jen dvě z vlastností, které musí být potrubní systém schopen garantovat v biologických výzkumných ústavech . Pod vlivem těchto požadavků je ve většině instalací materiálem, který je schopen zajistit bezpečnou hygienu, nerezová ocel AISI 316L.

Dalšími velmi důležitými potřebami v kontextu lékařského výzkumu je možnost instalovat systémy rychle, efektivně a s co nejnižším rizikem laboratorní kontaminace.

Image 1

Výše popsané výhody jsou pouze ty nejzásadnější, které nabízí lisovací tvarovky IVAR.IVN z nerezové oceli AISI 316L. Díky svému inovativnímu provedení umožňují v praxi rychlou a snadnou instalaci bez potřeby svařování a řezání závitů. To se promítá do zkrácení doby instalace, minimálního přerušení provozních režimů a rychlejšího dokončení celého projektu.

Všestrannost a flexibilita je ve výzkumných laboratořích základem systémů, který je pak schopen přizpůsobovat se neustále vyvíjejícím potřebám. Lisovací tvarovky z nerezové oceli IVAR.IVN nabízí v mnoha případech požadovanou flexibilitu pro snadnou změnu nebo rozšíření stávajících tras laboratorních rozvodů. Jejich kompatibilita s mnoha zařízeními instalovaných v hydraulického systému umožňuje dokonalou integraci různých typů prvků, jako jsou průtokoměry, digitální teploměry apod.

Prioritou ve výzkumných laboratoří je bezpečnost a spolehlivost distribučních rozvodů. Lisovací tvarovky IVAR.IVN tak podléhají přísným kontrolám kvality a mají dva bezpečnostní prvky týkající se úspěšného procesu lisování, který je díky tomu vysoce spolehlivý pro kritické situace a systémy.

Image 2

Jaké vlastnosti musí mít nerezové potrubí IVAR.IVINT a lisovací tvarovky IVAR.IVN, aby usnadnily bezproblémový provoz biomedicínských laboratoří?

Charakteristiky potrubí a armatur používaných k cirkulaci tekutin a sanitární vody v biomedicínských výzkumných laboratořích musí být pečlivě projekčně zpracovány, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost operací. Níže uvádíme některé z důležitých funkcí, které je třeba zvážit při návrhu systému:

  1. Spolehlivost: Potrubí, tvarovky a armatury musí být mechanicky odolné a bez konstrukčních defektů, aby se zabránilo únikům, prasklinám nebo poškození, které by mohlo ohrozit integritu systému a způsobit bezpečnostní problémy.
  2. Trvanlivost: Je nezbytné, aby si potrubí a lisovací tvarovky udržely své parametry v průběhu doby, aniž by podléhaly korozi, erozi nebo chemické degradaci, která by mohla kontaminovat tekutiny nebo vodu při přepravě.
  3. Snadné čištění a dezinfekce: Biomedicínské prostředí vyžaduje vysokou úroveň čistoty a hygieny. Potrubí a lisovací tvarovky musí být navrženy tak, aby umožňovaly účinné čištění a přiměřenou dezinfekci, která by zabránila množení bakterií nebo jiných mikroorganismů.
  4. Odolnost proti korozi: Chemikálie v dopravovaných kapalinách nebo v čisticích prostředcích mohou být agresivní a škodlivé pro některé typy materiálů. Je důležité zvolit potrubí a lisovací tvarovky, které jsou odolné vůči korozi, aby se předešlo problémům s integritou systému a kontaminaci kapalin.
  5. Chemická kompatibilita: Je nutné zajistit, aby materiály potrubí, lisovacích tvarovek a těsnicích prvků byly kompatibilní s kapalinami a chemikáliemi, které budou přepravovány. Některé kapaliny mohou být nekompatibilní s určitými materiály, proto je důležité provést vhodnou volbu, aby se zabránilo nežádoucím reakcím nebo kontaminaci.

Nerezová ocel AISI 316L je materiál široce používaný pro aplikace v biomedicínském a farmaceutickém sektoru, je známá pro svou odolnost proti korozi, trvanlivost a snadné čištění. Doporučujeme konzultovat specifické předpisy, požadavky a doporučení pro biomedicínský sektor, aby byla zajištěna vhodnost nerezové oceli AISI 316L pro specifické potřeby výzkumné instituce.

Image 0

Výhody použití nerezového potrubí IVAR.IVINT a lisovacích tvarovek IVAR.IVN pro rozvody sanitární vody a kapalin používaných v biomedicínských výzkumných ústavech.

Nejvhodnějším materiálem pro instalace sanitárních rozvodů s vysokými požadavky na maximální hygienu, je rozhodně nerezová ocel AISI 316L. A jaké jsou výhody tohoto materiálu v kombinaci s technickými a kvalitativními vlastnostmi lisovacích tvarovek?

  • Rychlá a efektivní instalace: Lisovací tvarovky při instalaci laboratorních rozvodů nabízí významnou úsporu časovou. Jejich technické provedení umožňuje rychlou a snadnou montáž, která má za následek významné zkrácení doby instalace, minimální narušení provozu a celkově rychlejší dokončení realizace.
  • Všestrannost a flexibilita: Výzkumné laboratoře často vyžadují flexibilní systémy, které se mohou přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám výzkumu. Systém lisovacích tvarovek nabízí flexibilitu pro případnou úpravu nebo rozšíření laboratorních konfigurací rozvodu. Jejich kompatibilita s různými materiály umožňuje bezproblémovou integraci do systémů jiného materiálového provedení.
  • Zvýšená bezpečnost a spolehlivost: Vývoj, výroba a přísné kontroly kvality činí lisovací tvarovky vysoce spolehlivými pro kritické body laboratorních systémů. Naprosto těsné a bezpečné vzájemné spojení nerezových fitinků a potrubí na principu lisování minimalizuje riziko potenciálního nebezpečí a zajišťuje možnost integrity do výzkumného prostředí.
  • Ekonomika: Efektivita a hospodárnost spolu úzce souvisí. Nerezové lisovací tvarovky snižují mzdové náklady spojené s tradičními způsoby instalací. Jejich snadná instalace umožňuje úspory celkových nákladů na instalaci a dlouhodobá životnost s minimálními požadavky na údržbu snižuje i náklady provozní. Neustálý vývoj v oblasti výzkumu, kde je adaptabilita, spolehlivost a nákladová efektivita prvořadá, nabízí lisovací tvarovky ideální řešení pro návrh laboratorních systémů.

Použití potrubí IVAR.IVINT a lisovacích tvarovek IVAR.IVN z nerezové oceli AISI 316L představuje jednoznačně ideální řešení pro instalace sanitárních systémů v biomedicínských výzkumných ústavech. Tyto systémy nabízí významné a nesporné výhody z hlediska instalace, všestrannosti použití, bezpečnosti a provozních nákladů.

V případě zájmu o technické podklady k uvedeným produktům kontaktujte obchodně-technické oddělení dodavatele, společnost IVAR CS spol. s r.o.

Firemní článek