+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vyhláška o energetické náročnosti budov

12.06.2020

Dne 5. června vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášku č. 264/2020 Sb. ze dne 29. května 2020 o energetické náročnosti budov.

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

  • a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  • b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
  • c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  • d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  • e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování
  • f) umístění průkazu v budově.

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Image 1

Celý dokument včetně příloh 1 až 6 je ke stažení zde.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2020, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1 věty třetí[1], které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023

[1] § 4 Výpočet dodané energie; (1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách. V budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie se výpočet provede s intervalem nejvýše jedné hodiny.