+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Viega bude klimaticky neutrální

16.09.2022 Firma: VIEGA s.r.o.

Společnost Viega, přední výrobce instalační techniky v oblasti sanity a vytápění, se zavázala zvyšovat kvalitu života a zlepšovat životní podmínky nás všech eliminací uhlíkové stopy ze své činnosti. Spolu s dalšími 49 mezinárodními společnostmi je Viega hrdým členem iniciativy pro udržitelnost a ochranu klimatu pod názvem 50 Sustainability & Climate Leaders. Zakladatel této iniciativy, Organizace spojených národů, vybírala jen takové společnosti, které jsou v této oblasti opravdu zapálenými bojovníky a realizují skutečně účinná opatření.

Viega je, jako rodinný podnik, na všech úrovních řízení přesvědčena, že udržitelnost musí být nedílnou součástí její DNA a že je klíčovým faktorem pro budoucí úspěch. Za svůj úkol považuje udržovat a dále rozvíjet hygienu pitné vody, energetickou účinnost, komfort a bezpečnost v budovách. Proto je udržitelnost pevně zakotvena i v její firemní strategii.

Image 0Obr. 1 • Na udržitelnost se Viega zaměřuje rovněž v případě obalů – kartonové obaly z certifikovaného FSC dřeva, etikety z obnovitelných surovin, minimální tloušťka plastových obalů a použití recyklovaného polyethylenu. Cílem je generovat hygienické obaly s minimálním dopadem na životní prostředí, a přitom v nejvyšší možné kvalitě. (foto: Viega)

To, jak se chováme dnes, určuje, jak budeme žít zítra

Viega se svou více než 120letou historií ví, že udržitelnost musí být plánována v dlouhodobém horizontu. . Spoluzodpovědnost považuje za klíčovou, a proto toto téma intenzivně komunikuje se svými zaměstnanci. Současně podporuje i své zákazníky v tom, aby pomáhali k udržitelnosti, a sice nabídkou technologií a výrobků, které jsou díky své kvalitě mimořádně odolné, energeticky účinné a šetrné.

Image 1Obr. 2 • Potrubní systémy pro pitnou vodu a vytápění od společnosti Viega dodávají čistou vodu, šetří energii a pomáhají dosahovat klimatických cílů. (foto: Viega)

Agenda 2030

V září 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů společně 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), kterých má být dosaženo do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program, jehož základními kameny jsou globální hospodářský pokrok, sociální spravedlnost a ochrana životního prostředí. Strategie společnosti Viega, jako jednoho z padesáti lídrů Agendy 2030, je plně v souladu s těmito cíli. Zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci mohou již teď vnímat Viegu jako společnost zodpovědnou za udržitelnou činnost a ochranu klimatu.

Image 2Obr. 3 • Svým zaměstnancům Viega nabízí flexibilní koncept mobility. Individuální mix mobility umožňuje každému vybrat si tu správnou nabídku – pracovní kola, slevy na veřejnou dopravu, různé modely leasingu automobilů se zaměřením na hybridy a elektromobily nebo budování firemních dobíjecích stanic. (foto: Viega)
 

Čtyři cíle pro lepší život

Hlavním cílem společnosti Viega v rámci Agendy 2030 je, že se nejpozději do roku 2035 stane klimaticky neutrální. Druhým cílem je delegování udržitelnosti jako smart řešení pro své zákazníky se zaměřením na výrazné snižování spotřeby energií v budovách. Třetím cílem je pak společenská zodpovědnost napříč organizační strukturou společnosti. Pod heslem „Společně táhneme za jeden provaz“ chce Viega prostřednictvím vzdělávání a motivace zaměstnanců a vedoucích pracovníků podporovat aktivity v oblasti udržitelnosti a dekarbonizace. Čtvrtým cílem je transparentnost. Od roku 2023 bude Viega pravidelně zveřejňovat výroční zprávu o udržitelnosti. Ta bude v souladu s evropskou směrnicí o podávání zpráv o udržitelnosti podniků a bude obsahovat informace o environmentálních cílech, klíčových sociálních otázkách a aspektech správy a řízení.

Image 3Obr. 4 • Viega všechny procesy neustále testuje, modernizuje a šetří energií. Ačkoli se obrat společnosti od roku 2015 do roku 2020 zvýšil o 40 % a počet zaměstnanců o 28 %, spotřeba energie vzrostla během této doby pouze o 8 %. To znamená, že v letech 2015 až 2020 ušetřila 22 000 tun emisí. (foto: Viega)

V budoucnu se Viega bude dále zaměřovat na externí certifikaci svých výrobků prostřednictvím environmentálních prohlášení o výrobcích (EPD), tzn. posuzování vlivu výrobků na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

Image 4Obr. 5 • Viega dbá na to, aby její výrobky mohly být recyklovány ve smyslu oběhového hospodářství. Např. spojovací a potrubní systémy jsou nejenom obzvláště odolné, ale kvalitní materiály, ze kterých jsou vyrobeny, mohou být snadno zpracovány k opětovnému použití. (foto: Viega)

O společnosti:
Společnost Viega s téměř 5000 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu. Speciální řešení pro příslušné místní trhy mimoevropských zemí se vyrábí v závodech McPherson (Kansas/USA), Wuxi (Čína) a Sanand (Indie). Klíčová je především výroba instalační techniky. Kromě potrubních systémů jsou součástí produkce také předstěnové a odvodňovací systémy. Sortiment zahrnuje více než 17 000 produktů s rozmanitými možnostmi využití, například v technickém vybavení budov, v infrastruktuře, v průmyslových zařízeních nebo při stavbě lodí. Společnost Viega byla založena roku 1899 v Attendornu v Německu a již od 60. let se začala prosazovat na mezinárodním trhu. V současnosti se produkty Viega používají na celém světě. Zboží je na jednotlivých trzích distribuováno převážně prostřednictvím odborných velkoobchodů.
Firemní článek