+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úskalí podlahového vytápění s automatickou regulací

27.12.2013 Autor: Ing. Richard Valoušek Časopis: 8/2013

Jelikož do oboru vytápění neustále více proniká, v souvislosti s řízením otopných soustav, mikroprocesorová technika a tento trend bude zřejmě nadále pokračovat, mohou se vyskytovat i při správně vyprojektované a odbornou firmou instalované otopné soustavě níže uvedené komplikace. Ty pak jistě nepřidají na klidu ani majiteli, ani realizační firmě či projektantovi. Protože se v tomto případě jedná spíše o mezioborový problém, je určení příčiny většinou o to obtížnější. Z praxe jsou známější spíše případy ovlivnění teplotních čidel od zdrojů tepla s výraznou sálavou složkou, jako jsou krby, krbová kamna apod.

Recenzent: Zdeněk Číhal

Při návrhu podlahového vytápění je potřeba zvažovat mnoho okolností, a jednou z nich je i to jak bude vytápění jednotlivých místností řízeno. V současné době je na trhu celá řada cenově dostupných, tzv. bytových (domovních) regulací. Například s možností nezávislého řízení, bezdrátově pomocí rádiově propojených čidel, až 16 okruhů a toto množství lze ještě rozšiřovat.

Příklad, o kterém dále hovořím, je zařízení, které se skládá z centrální jednotky ovládající jednotlivé okruhy podlahového vytápění elektricky ovládanými hlavicemi na ventilech, řídicí jednotky s dotykovou obrazovkou a například s možností připojení až 16 dvoustavových bezdrátových čidel. Čidla mohou být bezpečnostní, tlaková, teplotní apod.

Pro řízení vytápění se nejvíce využívají teplotní čidla, která mohou být s ruční korekcí a bez displeje, či s displejem, nebo komfortní s displejem, s digitálním nastavováním a možností zobrazení okamžité teploty.

Představme si modelový případ. Máme byt, kde dětský pokoj sousedí s chodbou, v jejichž společné stěně je umístěna skříň s rozdělovačem podlahového vytápění – viz následující obrázek.

Image 1Obr. 1 • Příklad řešení rodinného domu s podlahovým vytápěním, sběrač a rozdělovač podlahového vytápění je ve stěně sousedící s pokojem M4 a odtud jsou vedeny přívody do smyček ostatních pokojů

Potrubí z rozdělovače je rozvedeno do jednotlivých místností, a to je provedeno všemi směry. Tedy i přes námi sledovaný pokoj M4. Z rozdělovače, tedy mezi stěnou s čidlem a vytápěcí smyčkou tohoto pokoje, je podle projektu vedeno potrubí do dalších místností s podlahovým vytápěním. To je celkem běžný případ. Dokud bude takto řešené vytápění řízeno jen samoregulací výkonu při vzestupu vnitřní teploty v místnosti, tak se nic neděje. Ale jakmile na takovýto rozvod podlahového vytápění nasadíme výše popsanou regulaci, začnou se dít nepředvídané věci.

Realizační firma po ukončení montáže, seznámení investora s ovládáním regulace, a s pocitem dobře udělané práce, odejde. Zpravidla nejpozději před nástupem zimy. Po určité době dojde zákonitě k poklesu vnějších teplot, kvůli tomu si vytápění pořizujeme, a zákazník očekává udržení vnitřního klima podle požadavků jím na regulaci nastavených. Ale ouha. V inkriminované místnosti se zvyšujícím se požadavkem na přívod tepla většinou klesá teplota vzduchu! Zákazník začne být nervózní a volá dodavatele, že regulace nefunguje.

A začne kolotoč. Přijedou dělníci, začnou „kroutit“ regulací, a ono se nic neděje. Teplota v pokoji nestoupá. Kontrolují elektrické hlavice, zjišťují, zda každá hlavice reaguje, zda se náhodou nespletli při přiřazování čidel k hlavicím. To vše za zlostného pohledu zákazníka, kterému na ruce posmrkává nastydlé malé dítě, o jehož pokoj se jedná. Postupně se dostanou až do stavu, kdy je na čidle nastavena taková vnitřní teplota, která je o několik stupňů jiná, než je teplota v místnosti a nic se neděje. A tu najednou, aniž dojde k jakémukoliv zásahu, se regulace rozběhne a podlaha začne topit. Teplota začne stoupat a všichni si oddychnou. Dělníci z pokoje odjedou a zákazník je ubezpečen, že je vše v pořádku a už to tak i zůstane.

Co čert nechtěl, nedostatečné vytápění pokoje se za několik dnů znovu zopakuje. Opakuje se tudíž znovu celý proces, jen jsou všichni nervóznější a zákazník nespokojenější. Až po delší době, spíše náhodou, dojde k situaci, kdy si k teplotnímu čidlu v dětském pokoji stoupne někdo z realizační firmy. Samozřejmě jen v ponožkách, protože byt je již obydlen a v Čechách se na návštěvě přece zouváme, nikdo si s sebou nenosí domácí obuv. A to je velké štěstí, které realizační firmu vyvede z nesnáze.

Člověk stojící u vnitřní stěny pokoje, u čidla, totiž náhle ucítí, že v blízkosti stěny je podlaha výrazně teplejší, než v ostatních částech místnosti. Zapojí do analýzy problému svou šedou kůru mozkovou a tu ho osvítí Duch Svatý. Sundá čidlo ze stěny a přenese ho o 1 m na sousední stěnu. A ejhle, stal se zázrak. Topení v pokoji se rozběhne, jako když mávne kouzelným proutkem. A najednou se rozsvítí i dalším. „To ty potvory trubky vedoucí do ostatních pokojů ve zvýšené míře ohřívají část podlahy v místě pod čidlem, od podlahy se zvedá proud vzduchu se zvýšenou teplotou, ovlivňuje teplotní čidlo, a to má oprávněný dojem, že je v pokoji dostatečně zatopeno!“ Pouhým přesunutím teplotního čidla mimo ovlivněnou zónu se podlahová smyčka dětského pokoje umoudří a teplota v něm začne již definitivně dodržovat požadovanou hodnotu.

Mohli bychom dodat: „A zazvonil zvonec a další mé pohádky je konec.“ Vlastně ještě není, protože mé pohádky vždy konči poučením: „Při jakýchkoliv potížích se hlavně nenechte znervóznět neklidným zákazníkem. Vezměte svůj technický rozum do hrsti a všímejte si i všech maličkostí. Vnímejte všechny jevy. Nenechte se ukolébat tím, když se vše náhle samo vrátí do správné polohy, bez zjevné příčiny. Každá změna má svou příčinu, kterou je třeba odhalit, vysvětlit a také si ověřit, že jde skutečně o tu pravou příčinu.“

Výše popsaná zařízení s bezdrátovým přenosem dat pracují spolehlivě, ale jen za předpokladu, že nejsou ovlivňována elektromagnetickým rušením od jiných zařízení, či vybitými bateriemi. To je však jiná kapitola. Rušení zařízení může být více druhů. Všichni známe rušení elektrických signálů od mobilních telefonů a tak je tomu i v případě těchto zařízení. Dalším možným rušením však je méně předpokládané rušení tepelné. Použitá teplotní čidla pracují s poměrně vysokou citlivostí okolo 0,1 K. Pro regulaci teploty v bytě je to velmi příjemné. Na druhou stranu, takové čidlo je velmi citlivé na nežádoucí ovlivňování. K ovlivnění čidla může dojít i od skříňky rozdělovače na druhé straně stěny, od potrubí, které je umístěno v podlaze ve vzdálenosti až 1,5 m od čidla! Důrazně je třeba připomenout zásadu, že místo pro umístění čidla má být vybráno tak, aby čidlo nebylo ovlivněno jinými zdroji tepla. Čím je čidlo citlivější, tím větší význam tato zásada má.

A to je už opravdu dobrý konec tohoto příběhu.


Limitations of underfloor heating with automatic regulation

The author addresses issues related to regulation of power output from underfloor heating. The underfloor heating system must correspond to the selected method of regulation.

Keywords: underfloor heating system, regulation

Autor:
člen redakční rady Topenářství instalace, AmanTop, s.r.o., Praha
Další články autora
Všechny články autora
Související časopisy