+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Trubky a lisovací tvarovky pro stlačený vzduch

13.04.2023 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Trubky a lisovací tvarovky jsou ideálním řešením pro rozvody stlačeného vzduchu s garancí vysoké účinnosti a dlouhodobé životnosti systému.

Image 0

Systém ocelových trubek a lisovacích tvarovek je ideálním řešením pro průmyslové rozvody stlačeného vzduchu. Níže bychom Vás chtěli seznámit s některými vlastnostmi a výhodami ocelových lisovacích tvarovek v kombinaci s některými doporučeními ovlivňujícími vysokou účinnost a dlouhodobou životnost celého systému.

Použití ocelových trubek a lisovacích tvarovek pro instalaci průmyslových rozvodů stlačeného vzduchu je správnou volbou, která se v průběhu času vyplatí. Mnoho výrobních průmyslových subjektů využívá ve velké míře stlačeného vzduchu pro přímé výrobní procesy a pro zásobování různých typů strojů nebo výrobních linek.

Poruchy strojního zařízení a výrobních linek, a z toho plynoucí přerušení výroby, jsou neočekávané a nejméně žádoucí problémy, které mohou způsobit ztrátu nejen časovou, ale zcela jistě i finanční. Z tohoto důvodu musí být systém rozvodu stlačeného vzduchu provozně spolehlivý a instalovaný z kvalitních materiálů.

Ocelové potrubí, zejména pak nerezová ocel třídy AISI 304L dodávaná pod typovým označením IVAR.IVNT4 a AISI 316L typového označení IVAR.IVINT, je schopna odolat negativnímu vlivu nečistot přepravovaných se stlačeným vzduchem. U některých potrubních systémů instalovaných z plastových materiálů může v průběhu času dojít k poškození vnitřních stěn v okamžiku kontaktu s těmito nečistotami, které jimi procházejí při vysokých rychlostech a tlacích. Oddělené jemné částice trubky mohou způsobit znečištění, poškození a ucpání celého systému.

Stlačený vzduch s olejem nebo bez oleje?

Některé průmyslové rozvody stlačeného vzduchu umožňují přítomnost oleje v systému a jiné ne. Pokud existuje koncentrace oleje vyšší než 5 mg/m3 vzduchu, doporučujeme vyměnit standardní těsnicí O-kroužky EPDM (černé barvy) typu IVAR.IVO.EPDM za O-kroužky FPM (zelené barvy) typu IVAR.IVO.FPM Z.

Image 1

Tři hlavní kontaminanty obsažené ve stlačeném vzduchu.

  • Olej v systému rozvodu stlačeného vzduchu po uvedení do provozu kompresorových mechanismů.
  • Vlhkost v systému rozvodu stlačeného vzduchu je způsobena změnami tlaků, které podporují vznik kondenzace.
  • Prach a nečistoty organického a neorganického původu. Stlačením vzduchu se komprimují i nečistoty v něm obsažené, čímž dochází ke zvýšení jejich koncentrace až na 900 %.

Jaké jsou důsledky přítomnosti kontaminantů v systému rozvodu stlačeného vzduchu?

Za prvé, předčasné opotřebení systému a strojních zařízení k němu připojených.

Za druhé, může dojít k ovlivnění výroby v důsledku částečného nebo dokonce nevratného poškození již hotových výrobků, které byly zasaženy částicemi nečistot. A konečně přítomnost vody uvnitř okruhu může způsobit korozi rozvodu, ucpat strojní zařízení nebo zablokovat funkčnost celého systému.

 

Image 2

Jak můžeme zabezpečit účinný systém rozvodu stlačeného vzduchu při zachování kvality dodávaného vzduchu?

Instalací dalších strojních zařízení, která zajistí odpovídající kvalitu dodávaného vzduchu s následným vlivem na dlouhou životnost systému.

  • Systém instalovaný z ocelových lisovaných tvarovek: Maximální výkon v průběhu celé životnosti díky vynikající kvalitě materiálu.
  • Zajištění nepřítomnosti oleje: Každý průmyslový proces může více či méně tolerovat přítomnost oleje. Ani přítomnost tří či více fází filtračních procesů nemusí vést k odstranění přítomnosti oleje, které může být nekonečné. Pokud potřebujete systém zcela bez oleje, jedinou metodou je použití kompresoru bez oleje jako zdroje stlačeného vzduchu.
  • Udržováním konstantní relativní vlhkosti: Udržováním konstantní vlhkosti zajistíte vysokou účinnost systému po celou dobu jeho životnosti. Instalace s využitím sušiček vzduchu zabraňuje možnému vzniku koroze (v systémech instalovaných z uhlíkové oceli jsou sušičky vzduchu povinné). Zabraňují také dalším možným problémům v systému provázaným s obecnou produktivitou.
  • Eliminace prachu a nečistot: Jestliže jsou použity kaskádovité filtry musí být vždy instalovány s filtračním výkonem od největšího k nejmenšímu.

Ve stále více konkurenčním průmyslovém trhu je velmi významnou výhodou, když můžete počítat se spolehlivým a účinným průmyslovým rozvodem stlačeného vzduchu. Výběr a rozhodnutí pro prokazatelně méně nákladné materiály ve spojení s jednoduchými filtračními systémy, zejména co se týká prvotní investice, která by měla vést k zisku, vede naopak k problémům.

Nevhodně zvolené materiály a technologie pak mají negativní dopad na jednotlivé prvky rozvodu stlačeného vzduchu. Pouze distribučně spolehlivé a provozně účinné rozvody stlačeného vzduchu s co nejmenším počtem závad a prostojů výrobních linek jsou zaručeným zdrojem podnikatelského úspěchu a z toho plynoucích zisků.

V nabídce společnosti IVAR CS je ucelený systém nerezových a uhlíkových trubek včetně lisovacích tvarovek IVAR.PRESS FITTING SYSTEM v plném rozsahu zaskladnění a k dispozici v síti našich smluvních velkoobchodních prodejců. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na info@ivarcs.cz.

Firemní článek