+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Topenářství instalace – Obsah 54. ročníku (2020)

Autorské články abecedně podle autorů

BAJGAR Miloš

 • Domovní vodoměr jako hlavní příčina nedostatečného přetlaku vody v domě 6/44
 • Jak nenaletět energetickým šmejdům 4–5/90
 • Může být nová plynová kotelna bez provozních problémů? 8/74
 • Než rozhodnete o rekonstrukci rozvodu studené vody 3/74
 • Z topenářské praxe do soudní síně 2/54

BOHÁČ Jindřich

 • Změny ve výpočtu tepelných ztrát v souvislosti s vydáním normy ČSN EN 12831-1 4–5/54

DŘEVOJÁNKOVÁ Zdeňka

 • Vodoměry – 1. část 1/72
 • Vodoměry – 2. část 2/70
 • Vodoměry – 3. část 3/64

DUFKA Jaroslav

 • Instalace v podkroví – 1. část 3/52
 • Instalace v podkroví – 2. část 4–5/68
 • Instalace v podkroví – 3. část 6/70

GALÁD Vladimír

 • Zanedbaná otopná soustava 1/44

KABRHEL Michal

 • Zpětná armatura v systémech vytápění 7/60

LYČKA Zdeněk

 • Benzo(a)pyren a spalování pevných paliv v malých zdrojích 1/68

MATĚJČEK Jiří

 • Havárie tepelných čerpadel způsobená korozí 1/62
 • Koroze ohrožuje otopné soustavy z vnitřní i vnější strany 8/62
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů teplé a studené vody v bytovém domě 7/48

NĚMEC Luboš

 • Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2019 1/80
 • Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2020 6/84

PAVLÍČEK Vladimír

 • Střípky z historie – Čerpadla jindy a nyní 3/80
 • Střípky z historie – Drtidlo na uhlí 7/86
 • Střípky z historie – Výfuk páry 4–5/102
 • Střípky z historie – Zužitkování odpadků v městech 1/84

POSPÍCHAL Zdeněk

 • Uživatelský generel vnitřního vodovodu – 1. část: Stav – ekonomika – budoucnost 7/72
 • Uživatelský generel vnitřního vodovodu – 2. část: Řešení pro budoucnost 8/42

ŠÍMA Jiří

 • Rodinný dům v pasivním provedení – vzduchotechnika – montáž a uvedení do provozu 2/44

VACEK Petr

 • Projekční práce pro zoologické zahrady – Údolí slonů, ZOO Praha 2/80

VRÁNA Jakub

 • Je přívod vody ze studny do budovy vodním dílem? 6/56
 • Požadavky na umísťování otevřených plynových spotřebičů – 1. část 3/40
 • Požadavky na umísťování otevřených plynových spotřebičů – 2. část 4–5/42

Informativní články podle jednotlivých čísel

1/20

 • Označování výrobků energetickými štítky 70
 • Největší projekt energetických úspor v ČR se rozběhl – ČVUT ušetří 20 milionů korun a 4125 tun CO2 ročně 76
 • Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu 86

2/20

 • Stanovisko k otázce možného přenosu SARS-CoV-2 pitnou vodou 84

3/20

 • UCEEB: Vyvíjíme lokální větrací jednotky s Peltierovými články 73
 • Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny 84

4–5/20

 • Nadstandardní výsledky měření akustického komfortu v projektu Zelená Libuš 21
 • Schoellerův vodovod – předchůdce dnešního průmyslového vodovodu 103

6/20

 • UCEEB: Vyvíjíme bytovou větrací jednotku s termoelektrickým výměníkem pro řízení teploty vzduchu 96

7/20

 • Nekalé a klamavé obchodní praktiky při aukcích energií pokračují 50
 • EXPO v Dubaji začne za rok 58

8/20

 • Energetický regulační úřad nabádá k opatrnosti před retenčními nabídkami dodavatelů 22
 • Výměna turbokotlů v bytovém domě? Jde to, ale je třeba se domluvit 38
 • Veškerá stavební data jen digitálně? Metoda BIM mění stavebnictví. I stavební řízení 58

Otázky a odpovědi podle jednotlivých čísel

1/20

 • Bezpečné připojení kondenzačního plynového kotle na kouřovod z plastového potrubí (Dufka) 20

2/20

 • Tlaková zkouška rozvodu tepelných sítí (Vrána) 20
 • Poznámka vedoucího a recenzenta rubriky Otázky (Bajgar) 21

3/20

 • Přihřívání potrubí teplé vody elektrickými topnými kabely (Vrána) 20
 • Zavzdušněná otopná soustava (Bajgar) 20

4–5/20

 • Jak snížit náklady za teplo při napojení na CZT (Bajgar) 18
 • Hluk z tepelného čerpadla ze sousedního RD (Kučera) 19

6/20

 • Výměna elektrokotlů za plynové kotle (Bajgar) 20
 • Výběr elektrického ohřívače vody (Bajgar) 21

7/20

 • Vyústění několika kondenzačních kotlů na stejnou fasádu bytového domu (Vavřička, Rubina) 22

8/20

 • Nefunkční cirkulace TV v bytovém domě (Bajgar) 20
 • Rozdíly ve vyúčtování tepla (Bajgar) 20

Z judikatury pro topenářskou a instalatérskou praxi

HAVLÍČEK Karel
1/20

 • Splašky patří do kanálu 32

2/20

 • Mýdlo a sirky 32

3/20

 • Teplovzdušná kamna a kola spravedlnosti 30

4–5/20

 • Takové drobné komplikace
  I. Když ani smlouva nestačí 30
  II. Když se znalci neshodnou 80

6/20

 • Instalatérské soudní střepy a střípky
  I. Jak zákazník místo klimatizace koupil zajíce v pytli 30
  II. Paní, která nečetla smlouvy 32
  III. O létajícím bojleru 34

7/20

 • I. Neštěstí chodí potrubím 36
 • II. Co se neprokáže, to se nezaplatí 39

8/20

 • Jak se z areálové kanalizace stala kanalizace veřejná 30
 • Věc hlavní a její součást 31