+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Topenářství instalace – Obsah 50. ročníku (2016)

16.02.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2017

Autorské články abecedně podle autorů

 • Bajgar Miloš: Výpočet optimální akumulace při vytápění dřevem 2/34
 • Bajgar Miloš: Provozní odstávka příčinou poruchy regulačních ventilů 3/26
 • Bajgar Miloš: Jak volit tlakovou diferenci při výpočtu přednastavení termostatických ventilů 4/24
 • Bajgar Miloš: Ještě k vyvažování otopných soustav 8/38
 • Cremers Bart: Vliv větracího systému s entalpickým výměníkem na interiérové mikroklima 4/34
 • Číhal Zdeněk: Příprava TV a „nedotápění“ objektu 5/58
 • Číhal Zdeněk – Rybka Pavel – Roubínek Ladislav: Vlastnosti směsi voda-líh při návrhu zemních okruhů tepelných čerpadel 1/42
 • Dufka Jaroslav: Zařizovací předměty v mobilních prostředcích 1/62
 • Dufka Jaroslav: Tepelné izolace potrubí v nevytápěných prostorech – 1. část 6/48
 • Dufka Jaroslav: Tepelné izolace potrubí v nevytápěných prostorech – 2. část 7/42
 • Frolík Stanislav: Vnitřní kanalizace v mateřské škole a vyrovnání tlaku vzduchu 1/30
 • Galád Vladimír: Ekonomika úsporných opatření při vytápění 1/36
 • Galád Vladimír: Společný energetický uzel pro vytápění a ohřev vody 2/28
 • Galád Vladimír: Teplo a jeho cesty mezi byty, aneb zlaté vejce zdarma 5/30
 • Galád Vladimír: Teplo a jeho cesty mezi byty, aneb zlaté vejce zdarma – dokončení 6/32
 • Hensen Centnerová Lada: Pohoda vnitřního prostředí anno 2016 6/22
 • Jirout Vladimír: Otevřená expanzní nádoba jako havarijní chladič 5/48
 • Jirout Vladimír: Právní předpisy týkající se spalinových cest a kominických živností, které vstoupily v platnost v roce 2016 7/20
 • Koverdynský Vít: Zaměřeno na technické izolace – Jak správně izolovat komín 3/30
 • Kvasnička Pavel – Kabrhel Michal: Plynové kondenzační kotle v nerekonstruovaných otopných soustavách rodinných domů a bytů – pokračování 3/36
 • Lyčka Zdeněk: Postup ověřování shody teplovodních kotlů na pevná paliva pro kotlíkové dotace 2/68
 • Lyčka Zdeněk: Oficiální definice typů teplovodních spalovacích zdrojů na pevná paliva 3/42
 • Lyčka Zdeněk: Vliv přerušovače tahu na velikost naměřené komínové ztráty 4/48
 • Matějček Jiří: Dobrý projekt je základem úspěchu 4/38
 • Matějček Jiří: Bakterie v teplonosné kapalině jako příčina poruch otopné či chladicí soustavy 1/56
 • Matějček Jiří: Častou příčinou vzniku netěsností otopných a chladicích soustav bývají vlastnosti teplonosných kapalin 3/46
 • Matějček Jiří: Přesné měřidlo spotřeby tepla pro vytápění nezaručuje správné měření spotřebovaného tepla 5/24
 • Matuška Tomáš - Šourek Bořivoj – Sedlář Jan: Vytápění a příprava teplé vody s využitím kombinace tepelného čerpadla a FV systému – počítačová simulace 3/18
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2015 1/74
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2016 5/52
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Filtrování vody v domácnostech 2/62
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Čistění vody pro napájení kotlův 4/46
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Samočinná záklopka pro přepad vody 6/60
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Nový přístroj pro sterilisování vody 7/58
 • Peterka Jaroslav: Historie solárních termických kolektorů a soustav – 1. část 7/30
 • Peterka Jaroslav: Historie solárních termických kolektorů a soustav – 2. část 8/44
 • Pospíchal Zdeněk: Legionela, Goethe, Lord Kelvin a reálné zkušenosti 2/54
 • Pospíchal Zdeněk: Vnitřní vodovod: souhrnná kvalita teplé vody a prevence proti bakterii legionela 8/28
 • Řehánek Jaroslav: Poznámka k TNI 73 0331 4/18
 • Valenta Vladimír: Průběh teploty teplovodní soustavy při zátopu 8/54
 • Valoušek Richard: Nové řešení lithiové baterie 5/44
 • Vavřička Roman: Dotaz k ČSN EN 12831 ohledně venkovní teploty 5/20
 • Vavřička Roman: K problematice samoregulačních schopností otopných ploch 6/44
 • Vrána Jakub: Méně tradiční řešení cirkulace teplé vody 2/40
 • Zrno Stanislav: Programovatelné logické automaty a jejich využití v topenářské praxi 7/22

Informativní články podle jednotlivých čísel

1/16

 • Z konference Vytápění 2015 – 5. část 14
 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. zrušeno 80

2/16

 • Nová vyhláška na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu aneb Matematika převážně nevážně – část 1 (Zerzaň) 66

3/16

 • Studie developerských společností Q1/2016 10
 • Kontroly kotlů (Krátký) 52
 • Nová vyhláška na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu aneb Matematika převážně nevážně – část 2 (Zerzaň) 58

4/16

 • Mostra Convegno Expocomfort Milano – veletrh pro 134 zemí světa 10
 • Ceny Cechu topenářů a instalatérů ČR předány v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 12

5/16

 • O budoucnosti teplárenství 12
 • Heating Cup 2016 72

6/16

 • Změny, které přináší vyhláška č. 269/2015 Sb. (Pohanka) 64

7/16

 • Voda a teplo (CTI ČR) 60

8/16

 • Státní úředníci se již připravují na kontroly kotlů (Lyčka) 6
 • Moderní výuka instalatérů v Experimentáriu SPŠ Otrokovice (Dufka) 8

Právo

7/16

 • Neplacení zdravotního pojištění přináší podnikatelům a živnostníkům finanční problémy (Gola) 64

8/16

 • Trestní odpovědnosti za neodbornou montáž na bytové přípojce plynu a hmotná odpovědnost za neodbornou instalaci kotle (Havlíček) 22

Otázky a odpovědi podle jednotlivých čísel

1/16

 • Změny v normě ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení a otopné soustavy ústředního vytápění (Jirout) 26
 • Napojení připojovacích potrubí na splaškové odpadní potrubí pomocí odbočky s úhlem připojení větším než 75° podle ČSN 75 6760 versus napojení s použitím připojovací tvarovky vybavené zpětnou klapkou (Hartl) 26

2/16

 • Legislativa pro určení vnitřní výpočtové teploty vytápěných prostor (Vavřička) 22

3/16

 • Emisní třídy pro plynové kotle a jednotky, v kterých se uvádí hmotnostní tok spalin (Jirout) 14

4/16

 • Izolace na nasávání čerstvého vzduchu do VZT jednotky (Koverdynský) 14
 • Koupelna nemusí nutně obsahovat vanu (Hodboď, Vrána) 14
 • Reakce na dodatek ČSN 060310 Z1 k požadavkům na uvedená opatření u zdrojů tepla nad 24 kW (Jirout) 15

5/16

 • Pojmy tepelná soustava a otopná soustava.(Jirout) 16
 • Tloušťka izolace pro zabránění zamrznutí potrubí (Koverdynský) 16
 • Definice pojmu rodinný a bytový dům (Jirout) 17

6/16

 • Izolace do akumulačních kamen (Koverdynský) 16
 • Vedení výtlačného potrubí čerpací stanice odpadních vod a odvětrání vnitřní kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody do čerpací stanice (Vrána) 16

7/16

 • Povinnosti dvou kontrol kotlů, které nařizují dva na sobě zcela nezávislé zákony: zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (vyhláška č. 194/2013 Sb.) a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (Lyčka) 16

8/16

 • Možnost při rekonstrukci využít nevyužívaný průduch komína k instalaci odpadního plastového potrubí kanalizace, i když bude vedlejší průduch komína standardně využíván (Adamus, Jirout) 18

Image 0