+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Topenářství instalace – Obsah 49. ročníku (2015)

01.02.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2016

Autorské články abecedně podle autorů

 • Bajgar Miloš: Antihydronika v bytovém domě 1/36
 • Bajgar Miloš: Je solární ohřev vody vhodný do bytových domů? 4/34
 • Bajgar Miloš: Kdy přejít ze spotřební na výkonovou dvousložkovou cenu tepla v Praze 6/24
 • Bajgar Miloš: Kontrola dimenzí cirkulačního potrubí TV snadno a rychle 7/36
 • Cigler Jiří – Váňa Zdeněk – Mužík Tomáš – Voříšek Jan: Řízení výkonu tepelných čerpadel podle dynamické ceny elektrické energie 8/20
 • Dufka Jaroslav: Možnosti využití flexibilních hadic k připojení zařizovacích předmětů na kanalizační potrubí 5/46
 • Hartl Miroslav: Úsporné splachování 1/26
 • Horák Petr – Vendlová Lucie: Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy 3/44
 • Jirout Vladimír: Náhrada „klasických“ turbokotlů kondenzačními kotli ve společných komínech 7/58
 • Jirout Vladimír: Přívod spalovacího vzduchu ke zdrojům tepla a spotřebičům na tuhá (pevná) paliva a větrání prostor, ve kterých jsou tyto zdroje instalovány 7/26
 • Jiřík František: Jsou kontroly spalinových cest spotřebičů v provedení B opravdu zbytečné? 4/18
 • Kašík Zbyněk: Dům Sluneční náměstí – mikroturbína zajistí elektřinu, teplo a chlad 3/26
 • Kny Martin: Bytový dům se solárním pokrytím 100 % 3/32
 • Kučera Miroslav: Neprůzvučnost jednoduché stěny 2/26
 • Kučera Miroslav: Šíření zvuku dělicími stěnami 1/20
 • Kvasnička Pavel – Kabrhel Michal: Plynové kondenzační kotle v nerekonstruovaných otopných soustavách rodinných domů a bytů 8/36
 • Lyčka Zdeněk: Kolik pevného paliva lze ročně ušetřit výměnou zdroje tepla 4/40
 • Lyčka Zdeněk: Nové podmínky pro instalace zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů – povinné profesní zkoušky 6/26
 • Lyčka Zdeněk: Přepočet emisí a účinností teplovodních kotlů na pevná paliva na požadavky podle Ekodesignu 7/47
 • Lyčka Zdeněk: Přijaté směrnice o EKODESIGNU pro malé spotřebiče na pevná paliva mění podmínky pro provoz těchto zdrojů 2/42
 • Machalec Miroslav: Překvapení skryté v děleném rozdělovači a sběrači 5/32
 • Matějček Jiří: Soustava pro ohřev vody sluneční energií pracující v noci 4/24
 • Matějček Jiří: Zničení děleného tepelného čerpadla vzduch-voda zamrznutím výměníku 2/32
 • Matuška Tomáš: Výpočet délky zemních sond pro tepelná čerpadla 5/26
 • Mazanec Vojtěch: Obnovitelné zdroje a budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2/44
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2014 1/46
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2015 5/61
 • Papík Martin: Bezpečnost vzdáleného řízení – „praktické rady“ 8/58
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Čistění pitné vody ozonem dle soustavy Abrahamovy a Marmierovy 6/72
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Čistění vody v domácnosti 4/44
 • Pavlíček Vladimír: Střípky z historie – Odstraňování kotelního kamene 2/54
 • Šípal Jaroslav: Jak může způsob montáže vodoměrů ovlivnit naměřené hodnoty spotřebované vody? 1/30
 • Šípal Jaroslav: Měření spotřeby vody – objemový nebo rychlostní vodoměr? 6/30
 • Urban Miroslav – Kabele Karel: Obnovitelné zdroje energie a legislativní požadavky na budovy 7/30
 • Urban Miroslav – Kabele Karel: Porovnání provozních nákladů rodinných domů s PENB 8/28
 • Valoušek Richard: I to se může přihodit, aneb topenář detektivem 5/36
 • Vavřička Roman: Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody – část 1. 3/50
 • Vavřička Roman: Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody – část 2. – dokončení 4/28
 • Vavřička Roman: Povrchová teplota deskových otopných těles 2/36
 • Vavřička Roman: Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody 6/50
 • Vidim Jan: Síťová bezpečnost u systémů řízení budov 8/48
 • Vlach František – Gabzdyl Milan – Deutsch Martin: Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů 3/36
 • Vrána Jakub: Komentář k revizi ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody. 6/40

Informativní články podle jednotlivých čísel

1/15

 • Kontroly spalinových cest: Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ 14
 • Stěnové vytápění do koupelny 48

2/15

 • 55 let Katedry TZB 10
 • Rozhovor s prof. Ing. Jiřím Baštou, Ph.D. 12
 • Trh stavebních a projektových prací 14
 • Pitná voda, olovo a vodovody – podruhé 66

3/15

 • Modernizace sněžné jámy zdrojem úspor 14
 • Z praxe servisního technika 18
 • Návštěva ISH ve Frankfurtu n./M. 48

4/15

 • Tribuna českého obchodu TZB 2015 12
 • Analýza stavebního trhu 1. Q 2015 20
 • Vzduchotechnické vybavení pro Picassovo muzeum v Paříži 38
 • Požáry od tepelných solárních kolektorů 48
 • Prodej kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v České republice v roce 2014 56

5/15

 • Z konference Vytápění 2015 10
 • Odvětrání vnitřních kanalizací v budovách 40
 • Bezpečně po žebříku 58
 • Názory čtenářů: Povinná instalace indikátorů a zákon č. 103/2015 Sb. – mění se něco? (Zerzaň) 64

6/15

 • Z konference Vytápění 2015 – 2. část 10
 • Názory čtenářů: Diskuzní poznámka k článku Miloše Bajgara v Topin č. 4/2015 (Dan) 64

7/15

 • Z konference Vytápění 2015 – 3. část 14
 • Povinné zkoušky pro topenáře v praxi (Stupavský) 20
 • Odvádění odpadních vod se zvýšeným obsahem tuků 62

8/15

 • XXIII. Sněm APTT 6
 • Z konference Vytápění 2015 – 4. část 12
 • Trendy ve stavebnictví 46
 • Nová vyhláška na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu (Zerzaň) 64

Otázky a odpovědi podle jednotlivých čísel

1/15

 • Denostupňová metoda a její omezení, pro která ji nelze doporučit pro rozúčtování nákladů za teplo na vytápění bytů (Galád) 16
 • Povinnosti revizního technika spalinových cest a obsah kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a článku 3.6 TPK K 01-01 (Hošek) 17

2/15

 • Umístění pojišťovacího ventilu u zásobníkového ohřívače vody připojeného na vodovod vyhřívaný solárním zdrojem tepla (dle ČSN 06 0830 a ČSN EN 1487) (Jirout) 24

3/15

 • Požadavky na nezámrznou hloubku pro uložení vodovodního potrubí a vodovodních přípojek 22

4/15

 • Kontroly expanzních nádob s membránou vestavěných do společné skříně s kotli (Jirout) 15

5/15

 • Vysvětlení nevhodných zkratek v kontrolní správě spalinové cesty (Jirout) 22

6/15

 • Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu (vyhláška č. 252/2004 Sb.) a hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou (vyhláška č. 409/2005 Sb.) (Vrána) 22
 • Zajistí předepsaná intenzita větrání jistotu, že se v místnosti nebudou vyskytovat plísně, houby atp.? (Mathauserová) 22

7/15

 • Které spalovací zdroje na pevná paliva budou podporovány v rámci nových kotlíkových dotací, a které naopak jsou z dotací vyloučeny (Lyčka) 18

8/15

 • Větrání a potřebná intenzita výměny vzduchu ve vnitřních prostorách z hlediska legislativy i technické praxe (Rubina) 16


Image 0