+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Topenářství instalace – Obsah 45.ročníku (2011)

23.02.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2012

Autorské články abecedně podle autorů

 • Adamovský Daniel: Problémy spojené s provozem výměníků pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu – 1. část 2/44
 • Adamovský Daniel: Problémy spojené s provozem výměníků pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu – dokončení 3/22
 • Adamovský Radomír – Mikšovský Jan: Spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla a elektrokotle v bivalentním systému 7/64
 • Bajgar Miloš: Instalace měření dodaného množství teplé vody – ano či ne? 1/26
 • Bajgar Miloš: Regulátor diferenčního tlaku za čerpadlo s regulací otáček? 2/26
 • Bajgar Miloš: Úspory tepla v objektech po zateplení 4/44
 • Bajgar Miloš: Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení – 1. část 5/26
 • Bajgar Miloš: Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení – 2. část 6/22
 • Bláha Marek: Nejčastější chyby při návrhu a instalaci tepelných čerpadel – poučení z praxe 2/40
 • Drda Milan – Šikula Ondřej: Využití CFD modelování pro návrh přetlakového větrání chráněných únikových cest 7/50
 • Dufka Jaroslav: Nářadí – na ohýbání trubek 1/48
 • Dufka Jaroslav: Nářadí – na svařování trubek 2/62
 • Dufka Jaroslav: Nářadí – na lisování trubek 3/56
 • Dufka Jaroslav: Nářadí – na pájení trubek 4/28
 • Fischer Petr: Hranatá jednotrubková soustava 7/60
 • Formánek Marian – Petrůjová Hana: Potrubní systémy v rozvodech chladu 4/50
 • Galád Vladimír: Měření dodané teplé vody (TV) z jiného pohledu 1/20
 • Galád Vladimír: Otopné soustavy v rozkladu? 7/36
 • Horák Jiří – Branc Michal – Kubesa Petr – Hopan František: Časový průběh emisí prachu při spalování dřeva v krbových kamnech a vložkách 4/22
 • Horák Jiří – Krpec Kamil – Dvořák Jiří – Hopan František: Legislativní požadavky na teplovodní kotle na tuhá paliva určené k vytápění domácností 5/50
 • Horák Jiří – Krpec Kamil – Dvořák Jiří – Hopan František: Legislativní požadavky na spotřebiče určené k vytápění prostor, ve kterých jsou umístěny, popř. k přípravě pokrmů 8/34
 • Jirout Vladimír: Odvzdušňování (odplyňování) vodních otopných soustav 4/19
 • Jokl Miloslav: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 1. Mikroklima a člověk – teorie hodnocení 1/36
 • Jokl Miloslav – Kabele Karel – Jordán Filip: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 2.1 Hodnocení tepelně-vlhkostního mikroklimatu
  z hlediska fyziologie člověka 3/26
 • Jokl Miloslav: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 2.2 Hodnocení tepelně-vlhkostního mikroklimatu z hlediska psychologie člověka 6/26
 • Jokl Miloslav: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 2.3 Přípustná rozmezí optimálních operativních teplot 7/44
 • Jokl Miloslav: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu. Část 2.4 Optimální vlhkost vzduchu v interiéru 8/24
 • Jokl Miloslav – Jirák Zdeněk – Malý Stanislav – Kabele Karel – Tomášková Hana: Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu.
  Část 2.6 Návrh novely mikroklimatické části vládního nařízení č. 68/2010 Sb. (Pozn.: Část 2.5 otištěna v sešitu 1/2012) 5/38
 • Kabele Karel: Evropská směrnice o snižování energetické náročnosti budov 5/34
 • Klazar Luděk: Pořídit tepelné čerpadlo dnes a nebo až za pár let? 6/40
 • Koverdynský Vít: Zaměřeno na technické izolace – Ekonomická tloušťka tepelné izolace. Část 1 – Teorie 8/14
 • Kramoliš Petr: Solární soustava pro CZT 7/76
 • Kutil Josef: Čistírna odpadních vod jako energetický zdroj? 4/38
 • Lyčka Zdeněk: Nové evropské normy pro dřevní pelety 3/34
 • Matějček Jiří: Parní vyvíječ se zchlazovací nádrží kondenzátu 1/30
 • Matuška Tomáš: Přínosy solární soustavy při změně provozních podmínek 7/70
 • Muzikář Vilém: Hodnocení analýzy vody pro možnosti jejího využití – 1. část 2/56
 • Muzikář Vilém: Hodnocení analýzy vody pro možnosti jejího využití – 2. část 3/50
 • Muzikář Vilém: Interakce vody a některých kovů z potrubí 5/46
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření ve druhém pololetí roku 2010 1/46
 • Němec Luboš: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2011 5/58
 • Papík Martin: Webový server aneb regulujeme přes internet – 1. díl 2/50
 • Papík Martin: Webový server aneb regulujeme přes internet – 2. díl 3/42
 • Rubina Aleš – Andrys Petr – Tesař Zdeněk: Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe 8/20
 • Rubinová Olga – Rubina Aleš: Příklad z techniky prostředí – tepelné čerpadlo 6/31
 • Rubinová Olga – Rubina Aleš: Příklad z techniky prostředí – vlhkost vzduchu a sesychání dřeva 7/56
 • Šíma Jiří: Chování otopné soustavy po zateplení bytového domu 6/34
 • Šípal Jaroslav: Patní měřiče teplé vody 4/32
 • Šípal Jaroslav: Výsledky porovnávacího měření spotřeby teplé vody 6/50
 • Vaverka Jiří – Suchánek Petr: Tepelná pohoda místnosti v letním období – část 1 1/40
 • Vaverka Jiří – Suchánek Petr: Tepelná pohoda místnosti v letním období – část 2 2/34
 • Vrána Jakub – Ošlejšková Monika: Možnosti úspor pitné vody 8/40
 • Vrba Jiří: Přívod spalovacího vzduchu komínem 8/38

Informativní články podle jednotlivých čísel

1/11

 • Metoda EPC v praxi (JH) 10
 • CTI ČR informuje: Návrh řídicích systémů pro regulaci tepelných soustav (Landsinger, Valenta) 16
 • Rok 2010 a evropský topenářský průmysl (APTT) 54

2/11

 • CTI ČR informuje: Tepelné soustavy – Podmínky pro účinné spalování paliv (Valenta) 16
 • Dopisy čtenářů: Reakce na článek Instalace měření dodaného množství teplé vody – ano či ne? (Poulíček, Bajgar) 20

3/11

 • Tribuna českého obchodu TZB 2011 (red) 10
 • Kominíci SK ČR na valné hromadě (JH) 12
 • CTI ČR informuje: Tepelné soustavy – Zabezpečovací zařízení dle nových norem (Valenta) 16
 • Prodej kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v ČR v roce 2010 (APTT) 48
 • Mědí proti mikrobům (Pavlíček) 53
 • ISH 2011 (red) 71

4/11

 • Soutěž oboru MIEZB potřetí v Sušici (JH) 8
 • CTI ČR informuje: Měření emisí z kotlů malých výkonů (Horák, Valenta) 12
 • Na Jarově se učí nejen kominíci (Janeček, JH) 14

5/11

 • Vytápění Třeboň 2011 (JH) 10
 • CTI ČR informuje: Příprava teplé vody, její distribuce a řízená dezinfekce (Pospíchal, Valenta) 18
 • Podceňovaný problém – bakterie Legionella pneumophila v rozvodech studené vody (Pavlíček) 41
 • Proti bakteriím Legionella pneumophila a jiným kontaminacím… (Pavlíček) 44
 • Achillova pata nemocnic (red) 73

6/11

 • Dr. Lázňovský a výročí založení Ústavu techniky prostředí (Fischer) 8
 • CTI ČR informuje: Program přednášek na odborných seminářích Joule 2011 (Valenta) 16
 • Kalkulační tabulky pro topenáře, vzduchotechniky a sanitární instalatéry (JH) 58

7/11

 • XIX. Sněm Asociace podniků topenářské techniky (JH) 8
 • CTI ČR informuje: Vlastnosti rozvodů tepla z předizolovanyěch trubek (Sláma, Valenta) 26
 • Polské kotle a český trh (Lyčka) 34
 • Letní škola TZB, aneb co v osnovách nebylo…(Adamovský) 84

8/11

 • CTI ČR informuje: Stanovení potřeby teplé vody podle nové čSN EN 15316-3 (Vrána, Valenta) 10
 • Legionelóza v Německu: Chceme se poučit? (Cermak, Pospíchal) 46
 • Výhody hydraulického vyvažování (Bajgar) 50
 • Revize TPG 700 01 (Kelča) 54

Otázky a odpovědi podle jednotlivých čísel

1/11

 • Kdy je nutné zařadit solární kolektory mezi tlaková zařízení (Matěják) 18

2/11

 • Je třeba tepelné izolování přívodního potrubí k tepelnému čerpadlu země-voda? (Valoušek) 18
 • Zhorší vložení měřicího zařízení na měření spotřeby teplé vody na patu domu cirkulační průtok nebo teplotu odebírané teplé vody v objektu? (Bajgar) 18

3/11

 • Normovaná a skutečná účinnost plynových spotřebičů (Jirout) 20

4/11

 • Vysvětlení významu symbolu SN 4 u kanalizačních trubek (Jonášek) 21

5/11

 • Změny v používání plynových spotřebičů při výrazně nižší průvzdušnosti nových oken (Jirout) 22
 • Umístění tlakové expanzní nádoby a zchlazovací nádoby v solární soustavě (Matějček) 22

6/11

 • Vlastnosti materiálů užívaných pro výrobu plastových trubek a tvarovek (Jonášek) 20
 • Jak řešit hluk způsobený větracím ventilátorem v kotelně (Jirout) 20

7/11

 • Odstranění zavzdušňování expanzní nádoby s membránou (Jirout) 28
 • Použití ocelového pozinkovaného potrubí pro rozvody pitné i teplé vody (Kreislová) 28

8/11

 • Řešení pojistného ventilu v solární soustavě (Matějček) 13