+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Testo Academy: Klimatizační technika – 1. část: měření na vyústkách

19.08.2020 Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 4–5/2020

Ventilační systémy hrají klíčovou roli v pohodě prostředí zaměstnanců, zákazníků a obyvatel, ve firmách, veřejných prostorech a stále častěji také v obytných budovách. Pro optimalizaci ventilační techniky je nezbytně nutné přesně měřit objemový průtok u všech přívodů a odvodů vzduchu v budově.

Ideálním měřicím přístrojem je anemometr se 100mm vrtulkovou sondou v kombinaci s vhodnými trychtýři.

Měření na vyústkách pro přívod vzduchu s velkými rozměry

Při provádění měření vyústek pro přívod vzduchu s velkými rozměry je nutné pamatovat na to, že se na těchto vyústkách mohou vyskytovat různé hodnoty objemového průtoku kvůli větrací mřížce.

Anemometr (z řeckého anemos = vítr) , větroměr je přístroj pro měření rychlosti proudění anebo rychlosti a směru proudění.

Pro správné určení objemového průtoku na vyústce je tedy nutné změřit objemový průtok na celé ploše větrací mřížky pomocí anemometru a vypočítat (časovou) střední hodnotu.

Pro dosažení co možná nejpřesnější hodnoty objemového průtoku provádějte měření vyústky systematicky po celé ploše větrací mřížky. Během měření se ujistěte, že neblokujete vyústku Vaším tělem, aby nedocházelo ke změnám velikosti objemového průtoku.

Anemometr posouvejte konstantní rychlostí a udržujte vzdálenost mezi přístrojem a větrací mřížkou cca 5 cm (osvědčeno z praxe). Po skončení jsou anemometry schopné zobrazit vypočítanou střední hodnotu objemového průtoku pouhým stiskem tlačítka.

Pro měření na vyústkách pro přívod vzduchu s velkými rozměry jsou měřicí přístroje se 100mm vrtulkovou sondou vhodnější než anemometry s menší vrtulkou, jelikož se provádí měření objemového průtoku a jeho výpočet přes velkou plochu. Anemometr s menší vrtulkou tedy pro změření stejně velké plochy bude vyžadovat značně delší měření.

Image 2

Image 1

Zakrývá-li Vaše tělo část vyústky během měření, zkreslíte tím výsledky měření, jelikož se tím změní objemový průtok. Během měření k vyústce přiložte pouze ruku, ve které držíte měřicí přístroj, aby docházelo k ovlivnění objemového průtoku na minimální ploše.

Měření na běžných vyústkách pro přívod vzduchu

Při měření objemového průtoku na běžných vyústkách pro přívod vzduchu je vhodné použít trychtýř pro rychlejší a přesnější měření. Měření objemového průtoku po celé ploše vyústky není nutné, jelikož trychtýř pojme veškeré proudění z celého profilu vyústky, takže stačí změřit jen jednu hodnotu. U vyústek pro přívod vzduchu je tok vzduchu laminární lze jej tak snadno změřit.

Image 3

Měření na vyústkách pro odvod vzduchu

Pro měření objemového průtoku na vyústkách pro odvod vzduchu je nutné také využít trychtýř. Neexistuje totiž žádný profil usměrněného průtoku vzduchu, jelikož je vzduch nasáván z místnosti ze všech směrů. To znamená, že neexistuje žádná definovaná plocha v místnosti, přes kterou by se dal určit objemový průtok vyústky. Trychtýř totiž vytváří definované podmínky toku vzduchu v určité vzdálenosti od vyústky v celém průřezu.

Image 4

Měření na vyústkách s turbulentním prouděním

Dosažení přesných výsledků při měření turbulentního proudění je složitý úkol. Toto je způsobeno tím, že přiváděný vzduch je rozptýlen a vytváří vírové proudění. Běžný anemometr tedy není takový tok vzduchu schopný změřit, jelikož vyžaduje, aby vzduch dopadal na lopatky vrtulky kolmo. U vyústek s turbulentním prouděním se tok vzduchu pohybuje po nebo proti směru rotačního pohybu vrtulky anemometru.

Chyby měření, které vznikají při měření turbulentního proudění, nejsou zanedbatelné. Kvůli točivému pohybu vzduchu se může naměřená hodnota objemového průtoku značně lišit od skutečnosti. To může vést k nesprávným závěrům pro seřízení ventilačního sy­stému.

Jak lze tedy dosáhnout přesných výsledků při měření turbulentního proudění? Odpověď je jednoduchá: použitím usměrňovače objemového průtoku, který je ideální využít v kombinaci s trychtýři. Usměrňovač přeměňuje točivý pohyb toku vzduchu na lineární pohyb, který dopadá na lopatky vrtulky kolmo a lze jej velice snadno měřit pomocí anemometru.

Image 5

Kontrolní otázka:

Jaký typ a velikost sondy je ideální pro měření na vyústkách?

Zdroj: Praktické příručky testo

Firemní článek
Související články