+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus s ekologickým chladivem

31.03.2021 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 1/2021

Společnost Vaillant Group nabízí již řadu let ve svém portfoliu rovněž tepelná čerpadla. Tento sortiment neustále rozšiřuje a samozřejmě také inovuje. Důkazem inovačního vývoje je tepelné čerpadlo aroTHERM plus, jež je pokračovatelem velmi úspěšného tepelného čerpadla aroTHERM. Firma Vaillant Group inovuje však nejen tepelné spotřebiče, ale masivně investuje také do vývoje a výzkumu regulační techniky. Odpovědí je zcela nový regulátor s označením sensoCOMFORT. V obou případech se jedná o zcela inovativní produkty, šetřící zejména naše životní prostředí.

1. Tepelné čerpadlo aroTHERM plus

Jedná se o tepelné čerpadlo v provedení vzduch-voda pro venkovní instalaci, tzv. monoblokové konstrukce. Jedná se o kompaktní konstrukci, která umožňuje úsporu místa při instalaci (obr. 1). Je určeno nejen pro moderní otopné soustavy, ale díky jeho parametrům jej lze použít i při modernizaci stávajících otopných soustav.

Image 1Obr. 1 • Instalace tepelného čerpadla aroTHERM plus ve venkovním prostoru

Zvláštní charakteristiky:

  • Tepelné čerpadlo s přírodním chladivem R290
  • Teplota otopné vody až 75 °C (vypínací mez chladivového okruhu)
  • Teplota teplé vody až 70 °C (bez použití přídavného zdroje)
  • Kompresor s invertorovou technologií
  • PV + SG ready – připraveno pro fotovoltaiku
  • Aktivní chladicí funkce v letním období
  • triVAI – optimalizace nákladů na vytápění pomocí zadání cen energií

Toto nové tepelné čerpadlo obsahuje přírodní chladivo R290, které se vyznačuje velmi nízkým potenciálem GWP = 3 (tzv. Global warming potential). Pro srovnání, např. chladivo R410a, použité v předchozím modelu, má hodnotu GWP = 2088. Toto je jasný důkaz, že firma Vaillant Group se aktivně podílí na ochraně životního prostředí, a je to jasnou odpovědí na probíhající klimatické změny.

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, tepelné čerpadlo dosahuje vysokých hodnot nejen teplot otopné a teplé vody, ale rovněž vykazuje vysoké hodnoty energetické účinnosti a topného faktoru. V tab. I. jsou uvedeny základní technické parametry celé výkonové řady.

Image 8Tab. 1 • Základní technické údaje tepelného čerpadla aroTHERM plus

Výrobek aroTHERM plus se vyznačuje zcela novou kompaktní konstrukcí (obr. 2), vyznačující se rovněž velmi nízkou hlučností. Např. ventilátor je umístěn v polystyrenovém bloku, vrtule je aerodynamicky optimalizována a lamely výparníku mají speciální povrchovou úpravu se speciálním lakem (obr. 3). To vše vede k maximálnímu snížení hlučnosti.

Image 2Obr. 2 • Vnitřní konstrukce tepelného čerpadla, pohled zepředu, 1 – výparník, 2 – ventilátor, 3 – měnič, 4 – elektronická jednotka, 5 – kondenzátor, 6 – oběhové čerpadlo, 7 – kompresor

Image 3Obr. 3 • Speciální provedení lamel výparníku s povrchovou úpravou (zobrazení s venkovním teplotním čidlem)

Možnosti instalace tepelného čerpadla jsou velmi široké, díky vysoké teplotě výstupní otopné vody. Proto je možné provozovat tepelné čerpadlo aroTHERM plus i se stávajícím radiátorovým systémem, popř. kombinací podlahového a radiátorového okruhu. Na obr. 4 je znázorněno hydraulické zapojení tepelného čerpadla včetně dalšího příslušenství, jako např. hydraulická věž uniTOWER.

Image 4Obr. 4 • Hydraulické schéma zapojení s hydraulickou věží uniTOWER

V případě otopné soustavy se stávajícím zásobníkem, který není ještě nutno vyměňovat, je vhodné použít zapojení s hydraulickým modulem (obr. 5).

Image 5Obr. 5 • Hydraulické schéma zapojení s hydraulickým modulem a externím zásobníkem

Obě příslušenství již obsahují také záložní elektrický zdroj o výkonu 6, resp. 9 kW, trojcestný přepínací ventil, v modulu uniTOWER je navíc zásobník teplé vody o objemu 190 l. Samozřejmostí je další příslušenství, jako jsou zásobníky teplé vody, akumulační zásobníky různého objemu, konzole pro zavěšení tepelného čerpadla na stěnu atd. Neméně důležitou částí v příslušenství je regulační technika. I v této oblasti dochází k vývoji a to potvrzuje následující regulátor.

2. Systémový regulátor sensoCOMFORT VRC 720

Image 6Obr. 6 • Ekvitermní regulátor sensoCOMFORT VRC 720

Tento nový typ (obr. 6) se vyznačuje vylepšeným designem, uživatelským komfortem a novými regulačními funkcemi. Jedná se o systémový regulátor v ekvitermním provedení, který je určen pro regulaci otopných soustav jak s tepelným čerpadlem, tak i s ostatními tepelnými zdroji. Samozřejmostí je kombinace s internetovou jednotkou VR 921 a tím možnost dálkově ovládat celou otopnou soustavu pomocí aplikace ­multiMATIC App. Tento nový regulátor je společně s tepelným čerpadlem vybaven novými funkcemi PV ready a SG ready. Jedná se funkce, které umožňují „chytré“ ovládání spotřebiče v kombinaci s fotovoltaickým systémem (PV ready), popř. ovládání z inteligentní energetické soustavy (SG ready = Smart grid ready). Seznam všech tepelných čerpadel s touto vlastností je zřejmý z obr. 7.

Image 7Obr. 7 • Logo SMART GRID ready + přehled tepelných čerpadel s touto funkcí (zdroj: https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/sg-ready-datenbank/)

Veškeré výše uvedené příslušenství usnadňuje jak vlastní projektový návrh, tak následující instalaci. Pro koncového uživatele je zajištěn tepelný komfort, nadstandardní příprava teplé vody se zajištěním hospodárného provozu. Všechny tyto kroky, od návrhu přes realizaci až po vlastní užívání, potvrzují, že společnost Vaillant Group klade velký důraz na ochranu životního prostředí, co nejvyšší hospodárnost provozu a komfortní užívání otopné soustavy.

Firemní článek