+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelné čerpadlo GeniaAir Mono – rozšíření sortimentu značky v roce 2020

24.08.2020 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: PROTHERM Časopis: 4–5/2020

Značka Protherm představuje letošní novinku v portfoliu tepelných čerpadel – jedná se o tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením GeniaAir Mono.

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o monoblokové provedení, ­určené pro venkovní instalaci (obr. 1).

Image 1Obr. 1 • Instalace tepelného čerpadla GeniaAir Mono ve venkovním prostoru

Tato novinka se vyznačuje těmito základními charakteristikami a přednostmi:

Základní charakteristiky:

 • Tepelné čerpadlo s přírodním chladivem R290.
 • Výstupní teplota otopné vody až do hodnoty 75 °C (bez použití přídavného zdroje).
 • Teplota teplé vody až 70 °C.
 • Kompresor s invertorovou technikou.
 • Aktivní chladicí funkce v letním období.

Toto nové tepelné čerpadlo obsahuje přírodní chladivo R290, které se vyznačuje velmi nízkým potenciálem GWP = 3 (tzv. Global warming potencial). Pro srovnání, např. chladivo R410a má hodnotu GWP = 2088. Díky svým parametrům je možno použít toto tepelné čerpadlo nejen s novou otopnou soustavou, ale je vhodné i pro modernizaci stávajících otopných soustav s vyšším teplotním spádem. Samozřejmostí jsou vysoké hodnoty topného faktoru COP a rovněž nízká hlučnost. Přehled základních technických parametrů je uveden v tab. 1.

Image 8Tab. 1 • Základní technické údaje

Instalace tohoto tepelného čerpadla je díky širokému sortimentu příslušenství možná několika způsoby. Dva základní způsoby zapojení jsou následující:

 • Instalace s hydraulickou věží – zde se dále nabízí možnost instalace s oddělením venkovního okruhu deskovým výměníkem (obr. 2), popř. bez, v tomto případě však musí být napuštěna celá otopná soustava nemrznoucí kapalinou.

Image 2Obr. 2 • Hydraulické schéma zapojení s hydraulickou věží (bez oddělovacího výměníku)

 • Instalace s hydraulickým modulem (obr. 3). Tato instalace je vhodná zejména pro stávající otopné soustavy s vyhovujícím zásobníkem teplé vody.

Image 3Obr. 3 • Hydraulické schéma zapojení s hydraulickým modulem a externím zásobníkem

Image 4Obr. 4 • Hydraulická věž

Neméně důležitou vlastností venkovních tepelných čerpadel vzduch-voda je jejich hlučnost. GeniaAir Mono splňuje veškeré povinné hodnoty v co největší míře. Navíc je možné nastavit, zejména pro noční režim funkci snížení hluku. Tato funkce tzv. „Sound Safe Systém“ se aktivuje v systémovém regulátoru MiPro, popř. MiPro Sense. Jedná se v podstatě o snížení otáček kompresoru v rozsahu 40–60 % oproti maximálnímu počtu otáček, přičemž tato funkce je zřejmá z grafu 1. Tato užitečná vlastnost rovněž rozšiřuje možnost instalace v obytných zónách s menšími pozemky, jako jsou např. řadové zástavby apod.

Image 7Graf 1 • Funkce snížení hluku Sound Safe System

Jak již bylo v úvodu řečeno, lze využít široké příslušenství. Za pozornost stojí hydraulická věž (obr. 4), která obsahuje následující komponenty:

 • zásobník teplé vody o objemu 190 l,
 • záložní elektrický zdroj o výkonu 6, resp. 9 kW,
 • trojcestný přepínací ventil,
 • expanzní nádoba o objemu 15 l.

Image 5Obr. 5 • Displej ovládacího panelu

Použití hydraulické věže je skutečně výhodné, neboť instalace je velice rychlá, konstrukce „vše v jednom“ usnadňuje montáž do otopné soustavy.

Nedílnou součástí otopné soustavy je také ovládací jednotka a rovněž systémový regulátor. Základní nastavení se provádí na displeji ovládacího panelu (obr. 5), který je součástí hydraulické věže, popř. modulu. Displej je velice přehledný a uživateli zobrazuje základní stavové údaje o chodu celého zařízení. ­Samozřejmostí je instalace systémového regulátoru MiPro.

Nástupcem této regulace bude zcela přepracovaný typ s novým designem a do­tykovým ovládáním MiPro Sense (obr. 6).

Image 6Obr. 6 • Ekvitermní regulátor MiPro Sense

Oba zmíněné typy se vyznačují širokou řadou funkcí, jako je např.:

 • 7 časových oken s individuální teplotou
 • energetický manažer,
 • možnost řízení kaskády až sedmi tepelných čerpadel,
 • ve spojení s příslušným regulačním komponentem možnost řízení tří topných okruhů,
 • regulace solárního systému,
 • instalační asistent pro usnadnění uvedení do provozu celé otopné soustavy.

Rozšíření sortimentu Protherm o nové tepelné čerpadlo GeniaAir Mono je odpovědí na stále rostoucí požadavky zákazníků na výrobky využívající obnovitelné zdroje energie. Obě typové řady Protherm Genia Air split a GeniaAir Mono pokrývají široké možnosti instalací jak při modernizaci, tak i v novostavbách.

Firemní článek