+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelná čerpadla a zima:

05.01.2018 Firma: ENBRA, a.s. Časopis: 8/2017

Zamrznutí se bát nemusíte, a to ani u zařízení typu monoblok. V Česku běžně není tak studené klima.

Majitelé a zájemci o tepelné čerpadlo typu vzduch- voda mají často obavy z možného zamrznutí venkovních rozvodů. Moderní tepelná čerpadla v našich klimatických podmínkách však tímto neduhem prakticky netrpí. Průměrné lednové teploty v Česku totiž dosahují hodnot pouze –1 až –5 °C. Při těchto teplotách zamrzne izolované venkovní potrubí s vodou až po dvoudenním výpadku elektřiny. Zamrzání se lze navíc i aktivně bránit.

Image 0

U tepelných čerpadel typu monoblok se lidé často obávají snadného zamrzání při výpadcích elektřiny během zimních mrazů. Tyto obavy mají sice racionální základ, protože venkovní potrubí je v zimě vystaveno mrazivému vzduchu, strach ze zamrznutí ale není na místě. Kvalitně provedená instalace má potrubí dobře izolované, navíc na většině území Česka se ani lednové průměrné teploty nepohybují tak nízko, aby voda v potrubí v době během běžných výpadků dodávek elektřiny zamrzla.

„Průměrná lednová teplota v Česku dosahuje maximálně –5 °C. Při této teplotě zcela zamrzne měděné potrubí DN 25 izolované kamennou vlnou o síle 3 cm až po dvou dnech nečinnosti. Při běžných zimních teplotách tedy riziko zamrznutí není příliš vysoké,“ popisuje zimní provoz tepelných čerpadel typu vzduch-voda Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „I na vrcholu Sněžky, kde jsou nejnižší průměrné teploty v ČR, by úplné zamrznutí potrubí nastalo až zhruba po jednom dni,“ doplnil Zabloudil.

Takto dlouhé výpadky elektřiny přitom na většině území ČR běžně nehrozí. Distributoři mají dobře popracovaný systém monitoringu a hlášení poruch, navíc jsou jejich poruchové týmy v pohotovosti 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Delší ­výpadky dodávek elektřiny a s nimi spojené riziko ­zamrznutí může hrozit jen v odlehlých nebo horských oblastech.

Tepelná čerpadla bývají pro vyšší bezpečnost obvykle vybavena i různými prvky pro eliminaci zamrznutí. ­Dostatečnou ochranou v příměstských a městských oblastech, kde nehrozí dlouhodobé výpadky dodávek elektřiny, je nezávisle zapojený topný kabel na venkovním potrubí. „V odlehlých a horských oblastech je možné připojit na topný kabel ještě záložní zdroj energie – UPS – nebo využívat spe­ciální ventily Exogel. Ty umějí při poklesu venkovní teploty na 1 °C mírně upustit vodu z potrubí, a zabránit tak jeho možnému prasknutí vlivem zamrzání,“ popisuje další možnosti Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA. Efektivním krokem je též využívání nemrznoucí směsi v otopné soustavě. To s sebou ale kromě vyšší ceny nese i speciální nároky na těsnění spojů v otopné ­soustavě.

I přes, v některých případech, nutná opatření proti zamrzání při dlouhodobém výpadku dodávek elektřiny mají tepelná čerpadla typu monoblok celou řadu výhod. Tou hlavní je nižší pořizovací cena, jednoduchá montáž a nižší provozní náklady, protože u mnoha zařízení tohoto druhu odpadají každoroční povinné revize chladiva. Tepelné čerpadlo typu monoblok nezabírá místo v technické místnosti, je proto vhodné i do novostaveb, kde tyto prostory často úplně chybějí.

Firemní článek