+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Taconova – Individuální a efektivní regulace topných okruhů

13.07.2018 Firma: TACONOVA PRODUCTION , s.r.o.

Regulace s pevně nastavenou hodnotou pro systémy podlahového vytápění

Směšovací stanice od firmy Taconova zajišťují termostaticky řízenou regulaci s pevně nastavitelnou hodnotou pro okruhy podlahového vytápění. Prefabrikovaná sestava se montuje přímo na rozdělovač, kde umožňuje individuální vyladění teploty topného média přiváděného do bytu. Stanice se používá, když nelze nainstalovat zvláštní nízkoteplotní rozvodnou síť, nebo tam, kde by se nízkoteplotní síť kvůli nákladům neměla používat. Prefabrikovaná skupina čerpadel obsahuje veškeré komponenty, jako je cirkulační čerpadlo, termostatický směšovací ventil, teploměr a spoje pro připojení na rameni rozdělovače.

Osvědčené komponenty pro spolehlivou regulaci teploty

Na směšovacím ventilu termostatu lze jednoduše nastavit požadovanou teplotu přiváděného média a tu je možné kontrolovat přímo na teploměru. Spolehlivé směšování teploty přitom zajišťuje termostatický směšovací ventil NovaMix Value ze segmentu „Armatury“ společnosti Taconova. Na výběr jsou vysoce účinná čerpadla s integrovanou nebo externí kontrolou teploty, která zaručuje vlastní bezpečnost stanice.

Přípojným excentrem lze nastavit vzdálenosti os, takže směšovací stanice Taconova je kompatibilní i se všemi na trhu běžnými rozdělovači topných okruhů. Směšovací stanice UPM-T, která je vhodná ke všem rozvaděčům topných okruhů TacoSys, je nabízena ve variantách pro vodorovnou či svislou montáž.

Pro nejvyšší nároky na přesně regulované rozvody tepla je součástí sortimentu společnosti Taconova rozdělovač TacoSys Pro, který je vybaven inovačním ventilem se servopohonem TacoDrive a vyvažovacím ventilem TopMeter Plus rozšířeným o další funkce. Vyvažovací ventil TopMeter Plus omezuje průtokové množství a jeho nastavení lze reprodukovat. Regulaci průtoku podle příslušných potřeb zajišťuje ventil TacoDrive se servopohonem, který v jedné kompaktní jednotce kombinuje rozváděcí ventil a servopohon, které byly doposud oddělené.

K osvědčenému konceptu rozdělovače TacoSys navíc patří kuželový tvar ventilu v ramenu rozdělovače vyrobeném z nerezové oceli. Tvar průchodky ventilu určuje změnu průtokového množství v závislosti na poloze ventilu. Křivka ventilu je tudíž při vyšším zdvihu ventilu plošší než u ventilů s rovně provrtanou průchodkou. Výsledek se projevuje v přesnější regulaci teploty v celém rozsahu regulace.

Image 1

Foto: Taconova

Teplota v přivaděči rozdělovače topných okruhů pro podlahové topení se u směšovacích stanic firmy Taconova jednoduše nastavuje na termostatickém směšovacím ventilu a lze ji přímo kontrolovat na teploměru. Nová směšovací stanice UPM-T je vhodná pro všechny rozdělovače TacoSys.

tisková zpráva

O společnosti Taconova

Společnost Taconova Group AG je tradiční švýcarský podnik s více než 55letou zkušeností s inovativními produkty v oblasti řešení inteligentní techniky v budovách. Jedná se především o technologie pro hydraulické vyvažování, rozdělovače, termoregulaci, odvzdušňování, solární ohřev, bytové stanice a další systémovou techniku včetně armatur. Výrobky firmy Taconova jsou vyvíjeny ve Švýcarsku a úspěšně se používají i v zahraničí. K hlavním trhům patří Švýcarsko, Německo, Rakousko, Itálie a Polsko.

O společnosti Taco

Sdružení podniků Taco je rodinným, mnohonárodním podnikem třetí generace se sídlem v Cranstonu, Rhode Island, USA. Kromě průmyslových segmentů – Taco Comfort Solutions, Taco Industrial Solutions a Taco International – podnik vyvíjí a vyrábí širokou paletu bytových, podnikatelských a průmyslových výrobků pro topná a chladicí zařízení, včetně výrobků využívaných v sanitární technice, zemědělství a hornictví.


Více informací: Taconova Group AG | cesko-slovensko@taconova.com

Firemní článek