+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Systémy z lisované uhlíkové oceli – s moderními izolačními materiály koroze není problém

08.10.2020 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Rozhodnutí o použití lisované uhlíkové oceli pro rozvody Vašeho otopného systému je správné, kvalitní, rychlé a ekonomické řešení.
Koroze? Nemusíte mít obavu v případech, kdy je celý systém izolován kvalitní a nejmodernější izolací.

Image 1

Trubky a lisovací fitinky z uhlíkové oceli jsou široce používány v otopných systémech od rodinných a bytových domů, až po velké průmyslové objekty. Ve srovnání s nerezovou ocelí AISI 316L je významně investičně úspornější a může nabídnout stejnou pevnost a praktičnost. Ani koroze není problém, pokud jsou splněny existující určité požadavky, jako je izolace celého systému nejmodernější tepelnou izolací.

Image 2

Špatná izolace otopného systému může v praxi způsobit korozi na vnějším povrchu trubek i lisovaných fitinků. Všechny části systému instalovaného z uhlíkové oceli musí být dokonale zaizolovány.

Co je izolační materiál s uzavřenou buněčnou strukturou?

Izolační materiál s uzavřenou buněčnou strukturouje tvořen „uzavřenými buňkamiʺ, které jsou vzájemně zcela izolované. Následně mezi nimi nemůže docházet k žádnému průchodu látek, jako je vzduch nebo voda.

Izolační materiály s otevřenou buněčnou strukturoumají naopak porézní strukturu, která podporuje průchod a hromadění tekutin.

Opláštění potrubí izolací s uzavřenou buněčnou strukturou

Izolace potrubí musí být dokonalá a kompletní. Snadno dostupné válcové izolační pláště lze vzájemně spojit a utěsnit vhodnou lepicí páskou z uzavřených strukturou buněk nebo ekvivalentním řešením.

Image 3

Izolační samolepicí páska s uzavřenou buněčnou strukturou

Image 4

Všechny izolační materiály musí mít uzavřený typ buněčné struktury. Jiné typy materiálů s otevřenou buněčnou strukturou, jako je plsť a minerální vlna, jsou nevhodné a mohou podporovat korozi. V praxi pak spíše než hydroizolaci systému, podporují zadržování zkondenzované vlhkosti a hromadí ji ve stále větším množství.

Image 5

Nevhodný materiál pro systémy z lisované uhlíkové oceli

Co může způsobit vnější korozi rozvodu z lisované uhlíkové oceli?

Pokud je dodržena podmínka uzavřeného otopného okruhu, je uvnitř celého potrubního systému jen minimální množství kyslíku, které by mohlo způsobit korozi. Vně otopného okruhu je situace zcela odlišná, klasická voda a vlhkost může způsobit vnější korozi.

Kondenzace

V otopných systémech dochází k teplotním rozdílům v průběhu natápění a chladnutí systému (například v noci), a tedy i ke zvýšenému riziku kondenzace. Dokonalá izolace eliminuje tento jev a izoluje kovový rozvod od vnějšího prostředí.

Image 6

Vznik kondenzace u nedokonale izolovaného systému

Cementové a vápenné směsi se dostávají do nežádoucího kontaktu se systémem

Na stavbách se mohou dostat instalované trubní úseky a lisovací fitinky rozvodu v důsledku nepozornosti do kontaktu s cementem nebo vápnem. Pokud nejsou tyto stavební směsi očištěny, mohou se vytvářet inkrustace zejména v místech přítomnosti vlhkosti. Neodstranění těchto stavebních nečistot na vnějším povrchu systému nebo jejich zaizolování bez řádného předběžného očištění, musí být naprosto vyloučeno.

Image 7

Část otopného systému, u kterého došlo k oxidaci v důsledku dlouhodobého vystavení určitým typům cementových a vápenných směsí a kondenzaci

Závěr

Trubky a lisovací fitinky z uhlíkové oceli nabízí vynikající hospodárnost, kvalitu a rychlost při instalaci otopných systémů. Aby byla zajištěna dlouhá životnost a funkčnost v průběhu mnoha let, musí být otopný systém zcela a účinně zaizolován speciálními izolačními materiály s uzavřenou buněčnou strukturou.

Firemní článek