+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Suchý systém podlahového vytápění IVAR.RENOVA

12.09.2023 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Ucelený a univerzální systém rozvodů topení, vody a plynu IVARTRIO nabízí pouze vysoce jakostní produkty renomovaných evropských výrobců, mezi něž patří i suchý systém teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA se specifickým použitím v případech, kdy realizace neumožňuje použití klasických betonových mazanin nebo samonivelačních směsí.

Image 0

Při realizacích nachází suchý systém teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA své uplatnění nejčastěji v případech, kdy je nepřípustné neúměrné zatížení stropních konstrukcí např. při rekonstrukcích a modernizacích stávajících objektů. Další specifické použití je v případech, kdy neúměrně vysoká vlhkost spojená s klasickým procesem betonáže není žádoucí u realizací, jako jsou dřevostavby. V poslední době se setkáváme i s požadavky na co možná nejnižší skladbu teplovodního podlahového vytápění z důvodu zanedbání rezervy v konstrukční výšce skladby podlahy. Mezi další výhody suchého systému IVAR.RENOVA patří menší tepelná roztažnost podlahových desek oproti klasickému mokrému systému, rychlost při natápění prostor a pružnost v regulaci teploty.

Dobře zvolené instalační prvky jsou důležité pro správnou funkci systému

Image 1

Základními instalačními prvky systému jsou tepelně izolační systémové desky IVAR.TR-01 RENOVA a odrazové teplosměnné lamely IVAR.TR-02 RENOVA. Systémové desky o celkové tloušťce 25 mm splňují funkci tepelně izolační vrstvy v podlaze a v nich frézované vodicí drážky funkci instalační při pokládce potrubí jednotlivých smyček. Odrazové teplosměnné lamely, které se instalují do vodicích drážek tepelně izolační systémové desky před instalací potrubí, pak zabezpečují přenos tepla z povrchu trubky na lamelu a následně kontaktem lamely s podlahovou sádrovláknitou deskou do vytápěného prostoru. Funkce přenosu tepla z povrchu trubky do vytápěného prostoru je velmi důležitá, a proto je povinnost instalace teplosměnných lamel neoddiskutovatelná. V případě, že by tato teplosměnná lamela nebyla instalována, bude trubka instalovaná přímo v tepelně izolační systémové desce z 50 % izolována touto deskou a výkon podlahového vytápění tak bude negativně ovlivněn (snížen). Následně hrozí nedotápění prostor a z toho plynoucí dopad na teplotní komfort uživatelů.

Podmínkou pro instalaci otopných smyček je použití potrubí ALPEX s rozměrem 16x2 mm

Pro instalaci otopných smyček suchého systému IVAR.RENOVA se využívá vícevrstvé potrubí ALPEX typového označení IVAR.ALPEX-DUO XS, případně IVAR.TURATEC v rozměru 16 x 2 mm kladené meandrovitým způsobem, což je dáno konstrukcí tepelně izolační systémové desky. Připojení jednotlivých otopných smyček se realizuje na standardní sestavy rozdělovače / sběrače IVAR.CS 553 VP, případně mísicí sestavy IVAR.UNIMIX, za využití svěrných šroubení IVAR.TA 4420. Při pokládce potrubí je nutné respektovat technické parametry vyplývající z projektové dokumentace zpracované autorizovaným projektantem vytápění.

Jaké podlahové desky jsou vhodné pro instalaci suchého systému?

Image 2

Po instalaci a připojení otopných smyček na rozdělovací sestavu následuje položení podlahových sádrovláknitých desek, které u suchých systémů teplovodního podlahového vytápění nahrazují mokrý proces betonáže. Podlahové sádrovláknité desky se dodávají v celkové tloušťce 25 mm a jsou tvořeny dvěma na sebe lepenými vrstvami v tloušťce 12,5 a 12,5 mm vzájemně přesazenými, čímž vytvářejí 50 mm širokou polodrážku pro vzájemné spojení. Pro tyto podlahové prvky je charakteristická nízká hmotnost, nízká konstrukční výška, suchá a rychlá instalace oproti mokrým procesům betonáže. Doporučené jsou podlahové sádrovláknité desky od výrobců Fermacell a Knauf.

Typ finální podlahové krytiny ovlivňuje výkon podlahového vytápění

Při instalaci suchého systému teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA nesmí být opomenuta aplikace dilatačního pásu IVAR.DP 50, který zabezpečí dostatečný prostor pro možnost dilatace podlahové sádrovláknité desky. Instalace dilatačního pásu musí být provedena tak, aby oddělila topnou desku od všech svislých konstrukcí. Podélná perforace pak umožňuje oddělení přebytečné části dilatačního pásu po položení podlahových sádrovláknitých desek případně až po položení finální krytiny. Typ a tloušťka finální podlahové krytiny musí být zohledněna již při projekčním výpočtu, neboť může zásadním způsobem ovlivnit výkon podlahového vytápění a s ním související teplotní komfort uživatelů.

Suchý systém teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA, jak už bylo zmíněno, nachází v poslední době své uplatnění především u dřevostaveb a rekonstrukcí a splňuje všechny požadavky vyplývající z normy ČSN EN 1264. V případě dalších doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat na ivarcs@ivarcs.cz.

Firemní článek