+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stává se renovace finanční výzvou?

20.03.2024 Firma: KAN-therm CZ-SK Časopis: 1/2024

Pomocí systému KAN-therm TBS můžete bez námahy změnit typ vytápění a dostat své účty pod kontrolu

Rekonstrukce a úpravy budov tvoří významnou část všech stavebních projektů. Modernizované budovy představují z hlediska technického vybavení pro projektanty a dodavatele skutečnou výzvu. Malá výška podlaží nebo nedostatek prostoru pro vzduchotechnické šachty a technické místnosti ztěžují přizpůsobení budov současným požadavkům na vytápění, chlazení nebo větrání. Pro tento typ projektů nabízí společnost KAN-therm moderní systémy suchého povrchového vytápění a chlazení.

Systém KAN-therm TBS je vynikající alternativou k tradičním otopným soustavám založeným na radiátorech. Kromě vytápění umožňuje stejný systém také účinné chlazení místností. Tato výhodná vlastnost rozhoduje o výběru tohoto systému pro renovace a úpravy.

Systém KAN-therm TBS, známý také jako systém suché vý-stavby (z německého Trocken Bau System), je metoda povrchového vytápění/chlazení. V tomto systému jsou trubky pro přenos vody uloženy ve speciálně navržených izolačních deskách, které jsou následně zakryty deskami ze suchého potěru. Teplo z topných trubek je rovnoměrně přenášeno do desek ze suchého potěru prostřednictvím sálavých kovových profilů umístěných v sekcích desek.

Image 1

Systém KAN-therm TBS lze použít jako:

  • stěnové vytápění/chlazení (suchá metoda) v obytné a všeobecné výstavbě;
  • podlahové a stěnové vytápění/chlazení (suchá metoda) v obytných budovách i v rekonstruovaných a historických budovách – zejména v lehkých, dřevěných konstrukcích s nízkou nosností a konstrukcích citlivých na vysoké zatížení.

Systém pracuje na základě tzv. měkkých parametrů a k efektivnímu provozu stačí přívodní teplota vytápění nižší než 40 °C. To znamená, že zdrojem tepla může být jakékoli tepelné čerpadlo dostupné na trhu. Při letním chlazení lze do systému dodávat chladivo o teplotě 16–20 °C. Měkké provozní parametry systému znamenají také nízké účty za provoz.
Tradiční klimatizační systémy, které pracují při teplotách 7 °C (přívod) a 12 °C (zpátečka), představují značné náklady, což investora nebo nájemce velmi zatěžuje. Udržování takto nízkých teplot je nejen finančně náročné, ale vyžaduje také investice do složité technické infrastruktury.

Na druhé straně jsou systémy suchého podlahového vytápění účinné v budovách s lehkou konstrukcí a v budovách s dřevěným stropem na trámech. V těchto prostorách je často vyloučeno použití tradičních betonových desek, takže suché podlahové vytápění je zajímavou alternativou.

Systém KAN-therm TBS se vyznačuje malou tloušťkou, takže je ideální tam, kde je výška podlahy omezující. Celková tloušťka podlahového vytápění v systému suchého vytápění může být až 50 mm, přičemž polovina této tloušťky připadá na izolaci z polystyrenových desek. Díky své kompaktnosti je systém velmi praktický v místech s omezeným prostorem.
Další výhodou suchého způsobu podlahového vytápění je, že další dokončovací práce lze provádět ihned po instalaci. Naproti tomu tradiční řešení založená na mokrých potěrech vyžadují nejméně třítýdenní dobu vytvrzování potěru a následně dalších osm dní na vytápění.
Systém KAN-therm TBS se skvěle osvědčuje nejen při rekonstrukcích a modernizacích, ale také v moderní energeticky úsporné výstavbě a dokonce i v budovách, které se blíží standardu pasivního bydlení. V těchto typech budov je nezbytné, aby systém vytápění a chlazení rychle reagoval na změny tepelné bilance během 24 hodin způsobené slunečním zářením nebo přebytečným teplem, které produkují obyvatelé budovy nebo provozní zařízení. Systém KAN-therm TBS tyto požadavky a provozní předpoklady zcela splňuje.

Kromě toho společnost KAN nabízí podporu při výběru systému KAN-therm TBS pro stěnové a podlahové instalace.

Image 0Obr. 1 • Rozložení podlahové instalace systému KAN-therm TBS

Firemní článek