+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Spotřeba elektřiny podruhé za sebou mezikvartálně klesla

17.09.2021

V druhém kvartále letošního roku byla celková spotřeba elektřiny v ČR o 11,9 % vyšší, než jak tomu bylo ve stejném období minulého roku. Mezikvartálně ovšem došlo k poklesu o 2 %. Jde o druhý mezikvartální pokles za sebou, což může značit ekonomickou recesi. Taková jsou hlavní zjištění odborníků ze společnosti Amper Meteo, kteří připravili meziroční vyhodnocení spotřeby a výroby energie v Česku za čtvrtletí duben až červen.

Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je už více než rok trvající pandemie COVID-19. „Pro sledování změn v ekonomice je nutné očistit spotřebu o vliv počasí, a také ji generovat pouze pro pracovní dny v čase 8–18 hodin,“ konstatuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl. „Po očištění od všech vlivů je letošní spotřeba v druhém kvartále o 8 % vyšší, což můžeme přičítat mírnějšímu lockdownu. Chladnější počasí letošního roku ovlivnilo spotřebu tedy méně (3,9 %) než samotný lockdown,“ dodává Rajdl. Největší meziroční rozdíl očištěné spotřeby byl zaznamenán v 19. týdnu (10.–16. května 2021) a to 13,4 %.

Image 1Obr. 1 • Mezikvartální a meziroční kvartální změna spotřeby elektřiny očištěné o vliv počasí

Image 2Obr. 2 • Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí

Na výrobě z fotovoltaických zdrojů (FVE) se podepsal hlavně méně příznivý duben a květen. V dubnu byla meziročně výroba nižší o 25 % a v květnu o 9 %. Naopak červen byl slunečnější než ten v minulém roce, což se hned kladně projevilo na zvýšené výrobě z FVE. Ta byla vyšší o 36 % než v minulém roce a o 11 % nad průměrem posledních let (2015–2020). Od začátku roku je ale výroba stále v nedostatku, a to o 7,4 % oproti 2020. Opačná situace byla ve výrobě z větrných elektráren. Ta byla vyšší v dubnu a květnu, ale v červnu naopak nižší než minulý rok. Celkový rozdíl oproti minulému roku je markantní, činí –21 %.

Už od minulého roku se v Česku výrazně zvyšuje výroba z malých vodních elektráren. Po dlouhém období sucha a nízké výroby se ukazuje, že se množství vody potřebné pro výrobu významně zvedá. Výroba je od začátku roku o 40–45 % vyšší. V posledním kvartále byla výroba meziročně výrazně vyšší hlavně v květnu. Minulý rok sice také pršelo, ale voda se stále velkou měrou vsakovala do půdy, která k tomu měla dostatečnou kapacitu. Letos byla v květnu půdní vlhkost již vysoká a ještě se projevovalo tání sněhu z delší zimní sezony.

Hlavně díky výrobě z MVE je letošní výroba z kombinace FVE+VTE+VE o 7 % vyšší než v tuto dobu minulý rok. Výroba z těchto zdrojů pokryla 6,8 % spotřeby elektřiny v České republice.

Image 3Obr. 3 • Kumulativní výroba z fotovoltaických, větrných a vodních elektráren a spotřeba elektřiny v porovnání s průměrem 2015-2019 a také jen rokem 2020 (spodní levý graf je porovnání s rokem 2020).

Zdroj: Amper Meteo