+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

SOVAK ČR vítá záměr bezplatného zveřejňování technických norem

13.02.2019

Přístup veřejnosti i odborníků k aktuálnímu znění technických norem i doporučení je již dlouhou dobu zpoplatněn a stát na poskytování přístupu získává každoročně téměř 100 mil. Kč.

Přestože normy nejsou přímo závazné, stávají se závaznými v případě uvádění odkazů v aktuální legislativě či v jakémkoliv smluvním dokumentu.

Zatímco veškeré zákony a prováděcí předpisy není problém volně dohledat na internetu, u norem tomu tak není a každý zájemce musí normy zakoupit buď přímo v tištěné podobě či za poplatek získat přístup k jejich online verzi (http://www.agentura-cas.cz/csn-online pozn. redakce).

Image 1

Zdroj: redakce

Přestože nelze zpochybnit argument, že celý normalizační systém je nákladný, je velkým úspěchem pro všechny, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 1. 2. 2019 konečně schválila jasný požadavek na Vládu ČR, aby zajistila obecný a bezplatný přístup k normám.

Rozhodnuto bylo doprovodným usnesením k vládnímu návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.

Odborný spolek SOVAK ČR se aktivně zapojuje prostřednictví několika desítek vodohospodářských odborníků do přípravy a revize oborových norem. Současně každoročně významně přispívá ze svého rozpočtu na normotvornou činnost v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací.

Z tiskové zprávy SOVAK ČR