+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Soutěž Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018

02.12.2019

V úterý 19. 11. 2019 byly v aule ČVUT, pražské Betlémské kapli, slavnostně předány tituly a další ocenění v 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018.

Image 1

Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu Technologické agentury ČR převzal za projekt špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s., a ředitel firmy AERS, s.r.o. ing. Petr Gaman, která stanici SAS navrhla a dodala.

V Jeseníku má SAS za cíl snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky, pokrývat ¼ hodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS).

„Dosavadní výsledky potvrdily, že úložiště funguje dle očekávání a plní všechny hlavní funkce, které jsme od něj očekávali. Data z dosavadního cca rok trvajícího provozu jsme prezentovali i na 5. ročníku konference a výstavy Smart Energy Forum 2019 a účastníky zajímaly zejména ekonomické benefity této investice, kterou jsme realizovali bez jakýkoliv dotací. Celkové náklady představovaly 12 mil. Kč a jejich návratnost vidíme podle dosavadních měření na cca 7 let, výhledově bude ještě nižší. Největší přínos není v úsporách nákladů na rezervovaný výkon či v eliminaci pokut za překročení maxim, i když i tady ročně šetříme stovky tisíc korun. Zásadní je pro nás naprostá spolehlivost v dodávkách energie a 100% absence mikrovýpadků, tam jsou roční úspory vyšší než 1,5 mil. Kč.“ řekl ing. Cyril Svozil.

Image 2

Součástí soutěže je tradičně i její studentská kategorie. Je vyhlašována k podpoře studia technických oborů v ČR. Letošnímu ročníku udělili záštitu rektoři 7 univerzit, úspěšní studenti získávají ceny rektorů, děkanů a patronů soutěže.

Ing. David Staněk, doktorand katedry TZB FSv ČVUT v Praze získal Cenu rektora ČVUT v Praze a Cenu patrona soutěže, společnosti FENIX GROUP za práci: Využití odpadního tepla z výpočetní techniky.

Bc. Martin Stropnický, diplomant katedry TZB FSv ČVUT v Praze Cenu rektora České zemědělské univerzity v Praze za práci: Využití akumulace dešťové vody pro chlazení budov.

Blahopřejeme!

Zdroj: Katedra TZB, FSv ČVUT v Praze, www.fenixgroup.cz