+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Skupina Viessmann v nové podobě učiní další krok jako nezávislý rodinný podnik

04.05.2023 Firma: VIESSMANN, spol. s r.o.

Rodinná společnost Viessmann propojí svoji divizi Climate Solutions se společností Carrier Global Corporation, a vznikne tak nový globální lídr v oblasti inteligentních klimatických a energetických řešení.

Image 0

 • Nové transatlantické partnerství vytváří základ pro další růst a zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce v boji proti globálním změnám klimatu.
 • Obchodní jednotka Climate Solutions Skupiny Viessmann se stane hlavní hnací silou růstové strategie společnosti Carrier v Evropě.
 • Skupina Viessmann se stává jedním z největších akcionářů společnosti Carrier.
 • Generální ředitel Skupiny Viessmann Max Viessmann se stává členem představenstva společnosti Carrier.
 • Nové uspořádání umožní Skupině Viessmann Group maximalizovat a rozšiřovat svůj záměr spoluvytvářet životní prostor pro stávající a příští generace.
 • Skupina Viessmann bude investovat základní výnosy ze spojení se společností Carrier do rozšiřování svých podnikatelských aktivit se zaměřením na zamezení vzniku CO2, jeho snižování a zachycování, a to i mimo sektor vytápění, chlazení a klimatizace (HVAC).

Skupina Viessmann oznámila svůj plán propojit svoji obchodní jednotku „Viessmann Climate Solutions“ (Klimatická řešení Viessmann) se společností Carrier Global Corporation (dále jen „Carrier“), předním světovým poskytovatelem inteligentních klimatických a energetických řešení se sídlem v Palm Beach Gardens na Floridě v USA. Tímto krokem se jednotka Climate Solutions Skupiny Viessmann a společnost Carrier společně stanou novým globálním lídrem v oblasti klimatických a energetických řešení.

Nové transatlantické partnerství vyzdvihuje význam mezinárodní přeshraniční spolupráce v boji proti globálním klimatickým změnám. Obě společnosti se plně zavazují převzít větší odpovědnost za udržitelnou energetickou transformaci v sektoru stavebnictví a soustředit se na svá poslání. Posláním Skupiny Viessmann je spoluvytvářet životní prostor pro stávající a příští

generace. Vizí společnosti Carrier je vytvářet řešení, která mají zásadní význam pro lidi a naši planetu.

Obě společnosti považují zaměření na klimatické cíle v Evropě a Severní Americe za příležitost, která se naskytne jednou za sto let, tj. za příležitost moci pozitivně působit na klima aktivním utvářením udržitelných klimatických a energetických řešení pro budoucí generace.

Předseda představenstva Skupiny Viessmann Prof. Dr. Martin Viessmann k tomu uvádí: „Silná partnerství byla vždy základem úspěchu našeho rodinného podniku během uplynulých 106 let. A společnost Carrier je silným partnerem pro naše podnikání v oblasti klimatických řešení. Propojením našich sil budeme schopni pozvednout náš vliv na dekarbonizaci stavebnictví na vyšší úroveň s větším dosahem a v širším rozsahu po celém světě, a to vše v zájmu našich rodinných příslušníků, našich partnerů a zejména v zájmu větší ochrany našeho klimatu.“

Generální ředitel Skupiny Viessmann Max Viessmann říká: „Transformaci světové energetiky lze úspěšně zvládnout pouze tehdy, pokud budou společnosti přemýšlet, jednat a spolupracovat na globální úrovni. V návaznosti na velmi pozitivní dynamiku růstu a nejlepší nabídku integrovaných řešení na trhu spojíme naši společnost Climate Solutions se společností Carrier, abychom vybudovali dalšího, vskutku globálního lídra v oblasti ochrany klimatu, který obstojí i v budoucnu. Propojením obou společností vytváříme z pozice síly rychle rostoucího inovačního lídra ve vysoce konkurenčním tržním prostředí. Toto partnerství vytváří dokonalý základ pro společné využití příležitostí k růstu a maximalizaci našeho vlivu na příští generace.“

David L. Gitlin, generální ředitel společnosti Carrier uvádí: „Climate Solutions Skupiny Viessmann je vynikající společnost s perfektní pozicí na trhu, bezkonkurenčními distribučními kanály a obrovskými možnostmi růstu. Její úspěch je založen na znamenitém pracovním kolektivu, který má silnou kulturu orientovanou na hodnoty, a na nabídce průlomových integrovaných řešení. Martin a Max vybudovali nejuznávanější značku prémiových klimatických řešení v Evropě a společnost Carrier je plně odhodlána na této růstové dynamice dále stavět. Jsme nadšeni, že můžeme společně vytvářet budoucnost odvětví inteligentních klimatických a energetických řešení.“


Spojení obchodní jednotky Climate Solutions se společností Carrier přinese řadu výhod:

 1. Pokračující naplňování závazku skupiny Viessmann: Rodinný podnik se po uzavření transakce stane jedním z největších akcionářů společnosti Carrier. Generální ředitel Skupiny Viessmann Max Viessmann se tedy stane novým členem představenstva společnosti Carrier. Tyto kroky zajistí silné zapojení podnikatelské rodiny zakladatelů s jasným zaměřením na dlouhodobý růst.
 2. Další růst díky většímu rozsahu a dosahu: Divize HVAC skupiny Carrier má vedoucí postavení na trhu v rezidenčním a komerčním segmentu v Severní Americe i v Evropě. Divize Climate Solutions skupiny Viessmann je lídrem na trhu v oblasti prémiových řešení pro rezidenční segment v Evropě. Spojením obou společností tak vznikne bezprecedentní lídr trhu v rezidenčním i komerčním segmentu jak v Evropě, tak v Severní Americe. Kromě toho má společnost Carrier prostřednictvím své lokální značky Toshiba Carrier Corporation také silnou pozici v Asii. Jako nový globální lídr v oblasti inteligentních klimatických a energetických řešení budou společnosti Carrier a Viessmann Climate Solutions celosvětově generovat celkové tržby přesahující 17 miliard USD a zaměstnávat přibližně 45 000 zaměstnanců, což bude silná pozice k překonání konkurence po celém světě.
 3. Vedoucí postavení v Evropě: Po uzavření transakce, které se očekává do konce roku, se Viessmann Climate Solutions pod vedením generálního ředitele Thomase Heima stane hlavním motorem růstové strategie společnosti Carrier v oblasti vytápění, větrání a klimatizace pro rezidenční a menší komerční prostory v Evropě. Sídlo společnosti nadále zůstane v německém Allendorfu.
 4. Širší nabídka integrovaných klimatických řešení: Zákazníci a obchodní partneři obou společností budou významně těžit z výhod širšího sortimentu výrobků a také poprodejních služeb, digitálních řešení a řešení s přidanou hodnotou. Budou také profitovat z vyšších výrobních kapacit a kratších dodacích lhůt u řešení obnovitelných zdrojů energie, včetně širší nabídky tepelných čerpadel, bateriových úložišť, fotovoltaiky a řešení v oblasti větrání.
 5. Pokrok při zachování kontinuity: Obě strany se dohodly na dlouhodobých zárukách: Nebudou probíhat žádné významné změny (po dobu 3 let) a zaručí provoz všech hlavních výrobních a výzkumných a vývojových závodů (po dobu 5 let) a zachování ústředí v Allendorfu (po dobu 10 let). Záruky navíc zajistí dlouhodobou budoucnost v oblasti podnikání, která využívá globálního rozsahu pro zásobování, logistiku, výrobu, dodavatelský řetězec, vývoj výrobků, prodej a služby.

Nové partnerství mezi společnostmi Viessmann Climate Solutions a Carrier je partnerstvím století. Podnikatelská rodina při úspěšném uzavření nového partnerství ocení týmové úsilí všech svých členů: Částka ve výši 106 milionů eur za 106 let úspěchu bude rozdělena jako jednorázová prémie všem zaměstnancům společnosti Climate Solutions.

Všechny další aktivity Skupiny Viessmann mimo oblast Climate Solutions nebudou touto transakcí dotčeny.

Skupina Viessmann zůstává nezávislým rodinným podnikem

Skupina Viessmann zůstává i nadále nezávislým rodinným podnikem v plném vlastnictví podnikatelské rodiny Viessmann. Bude pokračovat ve svých podnikatelských aktivitách v návaznosti na svůj záměr spoluvytvářet životní prostor pro stávající a příští generace. Do budoucna bude budovat ekosystém, který se bude zaměřovat na zamezení vzniku CO2, jeho snižování a zachycování, a to nejen v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. Rodina Viessmann bude opětovně investovat primární výnosy ze spojení se společností Carrier do Skupiny Viessmann, ale významnou částku také vyčlení na své filantropické aktivity. Rodinný podnik si navíc ponechá úplné vlastnictví své ikonické značky. Zatímco společnost Carrier bude licencovat a rozvíjet značku Viessmann v oboru vytápění, chlazení a klimatizace, Viessmann Group rozšíří působnost své značky do dalších odvětví. Bude také udržovat úzkou spolupráci se společností Carrier napříč hranicemi společnosti na provozní úrovni.

V současné době dosahuje Skupina Viessmann bez divize Climate Solutions celkových tržeb ve výši 1 miliardy eur a včetně nekonsolidovaných subjektů zaměstnává přibližně 4 000 zaměstnanců.


Při pohledu do budoucna je jasným cílem a ambicí Skupiny Viessmann nejpozději do konce tohoto desetiletí dosáhnout velikosti, která bude větší než dnešní oblast podnikání Climate Solutions.

Předseda představenstva Skupiny Viessmann Prof. Dr. Martin Viessmann k tomu uvádí: „Podnikáme další krok v historii našeho rodinného podniku, a to směrem od řešení pro vytápění k ekosystému silných spolutvůrců, kteří přebírají odpovědnost za budoucí generace tím, že podporují řešení ve všech aspektech udržitelné čisté energie. Spojením toho nejlepšího ze dvou světů vytváříme ty nejlepší podmínky pro naplnění našeho záměru, kterým je široce koncipovaná Skupina Viessmann a globální partnerství se společností Carrier v oblasti klimatických řešení.“

Generální ředitel Skupiny Viessmann Max Viessmann dodává: „Globální klimatické změny postupují rychle a dosažení našeho klimatického cíle 1,5 stupně se nám vzdaluje. Jako rodinná firma orientovaná na řešení cítíme svoji odpovědnost za to, abychom pozitivněji přispívali k úsilí zvrátit negativní trend klimatických změn – a to nejen v oblasti topení, větrání a klimatizace. Proto budeme podporovat, rozvíjet a zaměřovat se na všechny aspekty, řešení a technologie, které zamezují, snižují nebo zachycují emise CO2. Na této cestě harmonizujeme veškerou naši činnost, aby vyhovovala našemu cíli, jímž je spoluvytváření životního prostoru pro stávající a příští generace. V souladu s touto ambicí také předáme dalším generacím rodinný podnik, který bude silnější, větší a rozmanitější než kdykoli předtím."


O společnosti Viessmann
Rodinná společnost Viessmann byla založena v roce 1917 v lokální garáži nabízející technologie vytápění. Dnes je z ní globální, široce diverzifikovaná skupina s více než 14 500 zaměstnanci a celkovým obratem přes 4 miliardy eur. Jednotky Climate Solutions (klimatická řešení) a Refrigeration Solutions (řešení chlazení) zahrnují udržitelná řešení v oblasti vytápění, chlazení a zajišťování kvality vody a vzduchu. V rámci Viessmann Investment Skupina sdružuje veškerá strategická partnerství a investice do středně velkých společností. Diverzifikační jednotka VC/O spravuje veškeré investice rizikového kapitálu do technologií v rané fázi vývoje, včetně společnosti Maschinenraum jakožto rostoucího ekosystému pro rodinné firmy. Vývoj a provoz udržitelných budov vede diverzifikační sekce Real Estate. Nadace Viessmann koordinuje
všechny sociální závazky a představuje tzv. společenskou odpovědnost rodinného podniku. Veškeré aktivity vycházejí z cíle společnosti v duchu motta: „Vytváříme životní prostor pro stávající a příští generace.“ S touto odpovědností se velká rodina Viessmann vypořádává každý den.
Firemní článek