+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Siemens představuje nový Inteligentní ventil pro maximální flexibilitu a účinnost HVAC systémů

21.09.2020

Společnost Siemens Smart Infrastructure rozšířila možnosti samoregulačního a dynamického Inteligentního ventilu o nové funkce a aplikace. Ty jsou určeny pro vytápění a vzduchotechnické jednotky.

Inteligentní ventil dokáže řídit průtok vody, měřit teplotu, výkon a automaticky upravit nastavení ventilu tepelného výměníku. Je propojen s cloudem a vůbec poprvé je přímo součástí cloudového řešení Building Operator pro vzdálený monitoring budov. Obsluha díky tomu může Inteligentní ventil řídit a měnit jeho nastavení kdykoli a odkudkoli.

Produktová řada Inteligentních ventilů byla dále obohacena o třícestné provedení pro řízení dodávek vody s proměnnou teplotou a konstantním průtokem (směšovací okruhy). Bezproblémový a energeticky účinný provoz HVAC instalací zajistí nové funkce, jako jsou regulace delta-T (DT), tlakové diference a výstupní teploty na sekundáru, což rozšiřuje možnosti využití o další aplikace.

Image 1

Vyšší flexibilita díky bezdrátovému připojení

Zprovoznění Inteligentního ventilu je automatické, rychlé a bezpečné. Stačí nahrát potřebné nastavení do aplikace Siemens ABT Go a následně přes bezdrátovou síť LAN do každého ventilu. Ventil umožňuje vzdálený přístup přes komunikační protokol BACnet-IP pomocí nástroje Siemens ABT Site nebo přes internet a prostředí Building Operator. 

Propojení s cloudem a aktualizace firmwaru zajistí automatické aktualizace Inteligentního ventilu dle potřeby, tzn., že bude vždy fungovat s nejnovější verzí. Pokud ventil zaznamená nestandardní hodnoty, spustí alarm v aplikaci Building Operator. Díky připojení ke cloudu mohou uživatelé rovněž kontrolovat hodnoty a vytvářet energetické reporty pro další kontrolu.

Maximální účinnost během provozu

Účinnost Inteligentního ventilu zvyšují další pokročilé funkce. Třícestný ventil lze použít ve směšovacích okruzích a snadno tak zajistit hydraulické vyvážení. Vzhledem k absenci hlavního čerpadla ve zdrojovém okruhu tak celé řešení vyžaduje minimální investice.

Nový pracovní režim – regulátor tlakové diference, zmírňuje kolísání tlaku v zónách. Ve starších systémech to umožňuje rychlejší a snazší dynamické hydraulické vyvážení bez nutnosti vyměňovat všechny ventily, díky čemuž se nabízí další možnosti využití Inteligentních ventilů. 

V nových systémech poskytují zóny s regulací tlakové diference optimální podmínky pro provoz ventilů. Nové rozšíření o regulaci teploty výstupu sekundáru a o ekvitermní regulaci znamená, že Inteligentní ventil provádí úlohy regulátoru a snižuje požadavky a eliminuje potřebu samostatných regulátorů. Díky menším požadavkům umožňuje Inteligentní ventil instalaci komplexnějších systémů při nižších investičních nákladech. V případě úplného odstranění těchto regulátorů, zastane Inteligentní ventil i jednoduché řídicí úlohy.

Nové distanční vložky k Inteligentnímu ventilu zajistí kvalitnější izolaci, například čidla průtoku, v systémech chlazení.

Nová možnost regulace delta-T (DT), která je určena především pro klimatizační jednotky a velké fancoily, nabízí vyšší účinnost. Tato funkce udržuje stálý teplotní rozdíl DT na zdroji chladu pomocí Inteligentního ventilu. Chiller nebo tepelné čerpadlo pak vždy pracuje při optimálním DT, což zajistí maximální účinnost a šetří spotřebu elektrické energie.

Z tiskové zprávy