+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Servitec S – Vakuové odplyňování pro středně velké systémy

17.12.2019 Firma: REFLEX SK, s.r.o.

Servitec S zajistí spolehlivé a trvalé odplyňování s automatickým doplňováním vody, dlouhodobou bezpečnost systému díky vynikající kvalitě vody a uspoří až 10,6 % energie.

Image 1

Základní informace

Vliv kvality vody má obrovský dopad na provoz a chování soustav vytápění a chlazení. Rozpuštěný plyn a volné mikrobublinky v soustavách vytápění a chlazení zhoršují funkčnost a mohou vést k úplnému selhání jednotlivých součástí nebo i celé soustavy. Snižuje se účinnost přenosu energie a výsledkem je vznik koroze.

Koroze v soustavách vytápění a chlazení způsobuje tvorbu nečistot a kalů, což může vést k dalšímu poškození celé soustavy. Odplyňovací automat s vakuovou trubicí Servitec odstraňuje plyny ze soustavy centrálně. Výsledkem je optimalizovaná hydraulika soustavy s médiem bez plynů a tím i efektivní přenos tepla a delší životnost daných soustav.

Rozsah použití

Image 2

 • Středně velké systémy, jako jsou bytové domy, školy, obchodní a kancelářské budovy
 • Objem systému do 6 m2 (voda) nebo do 4 m2 (směsi vody a glykolu)
 • Decentralizovaný odplyňovací automat pro problematické okruhy
 • Při plnění soustavy vytápění nebo chlazení a při jejím uvádění do provozu jako inovativní náhrada za časově náročné proplachování a plnění soustavy vodou o vysokém tlaku, za účelem odstranění plynů a vzduchových kapes

Image 3

Výhody

 • Vysoce výkonné, centrální odplyňování a doplňování
 • Dlouhodobá bezpečnost a dlouhá životnost soustav vytápění a chlazení
 • Perfektní médium pro přenos tepla s vyšší účinností a až 10,6% úspora energie
 • Žádné nákladné decentralizované odplyňování a úspory za mechanické odlučovače vzduchu
 • Řízené doplňování téměř odplyněným médiem
 • Snadná instalace a uvedení do provozu díky plug-and-play funkci a aplikaci

Reflex Control Smart

Servitec S s jednoduchým ovládáním přes aplikaci

Reflex Control Smart lze nyní Servitec S ovládat pomocí smartphonu. Je to další digitální služba pro servisní techniky, pomocí které se Servitec S jednoduše uvede do provozu. Koncoví uživatelé mohou individuálně upravovat jednotlivé dny a provozní doby odplyňování. Chybové zprávy jsou zobrazeny v aplikaci, například pokud je detekována ztráta nebo nedostatek vody.

Image 4

 • Rychlé a snadné uvedení do provozu
 • Nastavení parametrů odplyňování (plynulé nebo intervalové odplyňování, režim přestávky, počet cyklů) ve všech dnech a časech
 • Asistent pro údržbu a odstraňování problémů
 • Zobrazení tlaku v soustavě
 • Aktualizace softwaru ovládací jednotky
 • Zobrazení chybových hlášek


Více informací na www.reflexsk.sk
Reflex SK, s.r.o.; Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, Tel.: +421 43 423 9154, reflex@reflexsk.sk

Firemní článek