+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rychlý rozvoj tepelných čerpadel zásadně mění práci projektanta i dodavatele vytápění

22.04.2021 Autor: Ing. Marek Bláha Firma: IVT Tepelná čerpadla s.r.o. Časopis: 2/2021

Zákazy vytápění plynem v novostavbách rodinných domů, již platí nebo se připravují v Dánsku, Norsku, Holandsku, Velké Británii i ve Francii. Na ústupu jsou v mnoha zemích i kotle na dřevo a zákazníci směřují k tepelným čerpadlům jako k dostupnému, ekologickému a bezobslužnému zdroji tepla. Například v Německu vzrostl prodej tepelných čerpadel v roce 2020 o 40 % a tepelná čerpadla jsou nejrychleji rostoucím zdrojem tepla i v České republice. Co tato změna přináší pro projektanty a dodavatele vytápění?

Image 1

Mnohem větší přesnost při návrhu výkonu zdroje tepla

Při návrhu kotle na dřevo nebo plyn, bylo kdysi v podstatě zbytečné počítat tepelnou ztrátu budovy, protože se většinou použil větší kotel s výkonem 24 kW. Ale u tepelných čerpadel stojí 1 kW výkonu i 30 000 Kč a předimenzování výrazně zkracuje jejich životnost. Výpočtu tepelných ztrát a správnému návrhu výkonu tepelného čerpadla (zohledňujícímu rekuperační větrání, výkon pro ohřev vody a výkonovou křivku tepelného čerpadla) je proto potřebné věnovat mnohem větší pozornost.

Důraz na co nejnižší teplotu otopné vody

Teplota otopné vody má zcela zásadní vliv na spotřebu elektřiny a efektivitu provozu tepelného čerpadla. Otopná soustava musí vždy pracovat s co nejnižší možnou teplotou. Snížení teploty otopné vody o 10 °C sníží u tepelného čerpadla spotřebu elektřiny a cenu vyrobeného tepla o 25 až 30 %. V praxi to znamená preferenci velkoplošného sálavého vytápění, eliminaci otopných těles a správné řešení připojení vysokoteplotních odběrů tepla jako je příprava teplé vody a VZT.

Vliv dalších technologií na návrh tepelného čerpadla

Při návrhu čerpadla je potřebné zohlednit i další technologie, které mají na jeho provoz vliv. Tepelné čerpadlo je zároveň zdrojem chladu. Proto musí chlazení umět řešit i projektant a dodavatel vytápění. Bude v domě řízené větrání? Pak je potřebné zohlednit vliv rekuperace ve výpočtu tepelné ztráty. Bude v domě ­fotovoltaická elektrárna? Pak je většinou potřebné zvětšit velikost akumulačních zásobníků otopné i teplé vody a vybrat tepelné čerpadlo, které umí s FV komunikovat.

Image 2

Provozní náklady zdroje tepla (a chladu)

Při návrhu tepelného čerpadla je potřebné se věnovat i jeho provozním nákladům, protože investor si pořizuje tepelné čerpadlo hlavně kvůli jejich úspoře. Nestačí tedy tepelné čerpadlo navrhnout tak aby „jen“ topilo, ale cílem každého zodpovědného projektanta a dodavatele je dosažení co nejúspornějšího provozu. Volbou správného typu čerpadla, nízkoteplotní otopné soustavy a využitím unikátních schopností jako je pasivní chlazení, nebo souběžná výroba tepla a chladu, lze snížit náklady na provoz budovy s kvalitně navrženým tepelným čerpadlem klidně i o 50 %.

Image 3

Kde najít informace o tepelných čerpadlech?

Na webu www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz jsou uvedena základní pravidla pro správný návrh tepelných čerpadel, a také přehled chyb, které se při návrhu této technologie nejčastěji stávají. Autoři na webu prezentují své třicetileté praktické zkušenosti z více než 20 000 instalací tepelných čerpadel v České republice.

Image 4

Firemní článek