+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rodina tepelných čerpadel Vaillant rozšířena o další členy – aroTHERM

27.12.2013 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 8/2013

V říjnu roku 2013 rozšířila firma Vaillant Group své portfolio tepelných čerpadel o nové typy vzduchových tepelných čerpadel.

Jedná se o kompaktní venkovní tepelná čerpadla aroTHERM v provedení vzduch-voda. Tato tepelná čerpadla se vyznačují především kompaktní konstrukcí nenáročnou na půdorysnou plochu instalace. Proto je lze umístit i na malé venkovní prostory. Další jejich předností je možnost využití pro aktivní chlazení objektu. Pro instalační a servisní firmy je výhodné, že během instalace tepelných čerpadel aroTHERM, a jejich uvedení do provozu, nemusí zasahovat do okruhu chladiva, který je uzavřený, a instalace je časově méně náročná.

Tepelná čerpadla aroTHERM (obr. 1) lze použít pro otopné soustavy jak v novostavbách, tak i pro stávající budovy s hybridní otopnou soustavou. K dispozici je celá řada příslušenství, která usnadňují instalaci v obou případech. Jednoduchou instalaci a hlavně oživení celého systému napomáhá a podporuje rovněž funkce „instalační asistent“ v ekvitermní regulátoru calorMATIC 470/3. Jednoduchým zadáním typu použitého hydraulického schématu se nastaví automaticky všechny parametry důležité pro bezproblémový a hospodárný provoz celé otopné soustavy.

Image 1Obr. 1 • Venkovní vzduchové čerpadlo aroTHERM

Tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM VWL se vyznačují následujícími základními charakteristikami:

 • Kompaktní monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda
 • Kompresor s invertorovou funkcí
 • triVAI© regulace s regulátorem calorMATIC 470/3, která provádí optimalizaci nákladů vytápění díky možnosti zadání cen jednotlivých energií
 • možnost aktivního chlazení v letním období
 • maximální výstupní teplota otopné vody 63 °C (pro přípravu teplé vody)
 • jednoduchý transport a instalace

Základní vybavení tepelného čerpadla:

 • vysoce účinné oběhové čerpadlo
 • integrovaná diagnostika se zobrazováním zisku tepelné energie
 • elektronický expanzní ventil
 • funkce snížení hluku
 • nadčasový design celé jednotky

Tepelná čerpadla se dodávají v několika výkonových variantách – v tabulce naleznete základní technické údaje.

Image 6Tab. 1 •

Pro tato tepelná čerpadla je doporučeno několik schémat hydraulického zapojení. Doporučená schémata jsou uložena v paměti regulátoru a z tohoto důvodu je první uvedení do provozu touto funkcí usnadněno.

Monoenergetický provoz

Na obr. 2 je uvedeno hydraulické zapojení v monoenergetickém režimu. Monoenergetickým režimem se myslí skutečnost, že pro pohon tepelného čerpadla, případně pro doplnění jeho výkonu, je využívána pouze elektrická energie. ­Systém je doplněn o přídavný modul VWZ MEH 61, který je vybaven elektrický ohřevem – elektrickou patronou o výkonu 6 kW. Dále je součástí tohoto příslušenství trojcestný přepínací ventil, který slouží pro přepínání režimů mezi vytápěním a přípravou teplé vody.

Image 2Obr. 2 • Schéma hydraulického zapojení – monoenergetický režim

Duální energetický provoz

Na obr. 3 je znázorněna možnost instalace tepelného čerpadla aroTHERM do otopné soustavy s plynovým kondenzačním kotlem Vaillant ecoTEC plus. Systém je doplněn o další příslušenství – kompaktní akumulační nádobu VWZ MPS 40. V tomto případě zdroj tepla využívá podle zvoleného provozního profilu elektrickou energii nebo zemní plyn (lze i propan, propan-butan). Toto řešení je výhodné svým nižším požadavkem na dimenzi elektrické přípojky, tedy na nižší, trvale placený paušál za „jistič“.

Image 3Obr. 3 • Hydraulické schéma zapojení – bivalentní režim

Rozhoduje podle ceny

Regulaci zdroje tepla a celé otopné soustavy zajišťuje designově řešený ekvitermní regulátor calorMATIC 470/3. Jeho, na českém trhu, unikátní vlastností pro uživatele je možnost do něj zadat ceny jak elektřiny, tak plynu. Regulátor pak ­vyhodnocuje aktuální provozní podmínky, tedy teplotu vnějšího vzduchu a požadovanou výstupní teplotu, podle ­zadaných cen počítá cenu vyrobeného tepla a volí cenově výhodnější variantu, zda bude tepelná energie získávána prostřednictvím tepelného čerpadla nebo kondenzač­ního plynového kotle.

Image 4Obr. 4 • Ekvitermní regulátor calorMATIC 470/3

Aktivní chlazení

Možnost přepnutí tepelného čerpadla aroTHERM do chladicího režimu, kdy z otopné vody odnímá teplo, je výhodná pro chlazení prostorů v teplých obdobích. Podmínkou využití je existence například vhodně řešeného velkoplošného vytápění, typicky podlahového, stěnového nebo stropního. V současnosti lze výhodně využít i některé typy konvektorů s nuceným prouděním vzduchu, které funkci chlazení nabízejí.

Široký sortiment příslušenství

V úvodu článku bylo zmíněno, že firma Vaillant nabízí široký sortiment příslušenství. Vhodnou kombinací tohoto příslušenství, jako jsou např. akumulační zásobníky, oddělovací jednotky s výměníkem, je možné tepelné čerpadlo aroTHERM ­instalovat a přizpůsobit provozním podmínkám, a to jak v nových instalacích, tak i ve stávajících otopných soustavách.

Image 5Obr. 5 •

Firemní článek