+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ptejte se odborníků - 2018/1

23.04.2018 Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 1/2018

Poradna Wavin Ekoplastik

Můžete doporučit software pro kompletní návrh vnitřních rozvodů vytápění, vody i kanalizace?

Pokud hledáte řešení, které umožní vše navrhnout v jednom souboru, a také aby daný SW uměl spolupracovat a načítat data z AutoCADu, nabízí se v současné době jako ideální softwarový produkt TechCON. Koncepce softwaru TechCON spočívá v kreslení potřebných potrubních rozvodů a odběrných spotřebičů přímo do pracovního okna do předem naimportovaných půdorysů. Výsledkem je stanovení průměrů potrubí, nastavení různých regulačních prvků v rámci instalace, tabulky s hydraulickými výsledky, výkaz materiálu atp. Postupně je možné navrhnout kompletní TZB instalace prakticky v jednom souboru. Výsledný projekt je možné opětovně importovat do prostředí AutoCADu (resp. tabulky výsledků do MS Excelu) a zde potom dále provádět libovolné úpravy. TechCON také umožňuje načítání dat obecně z různých CAD programů. Jako nejběžnější pracovní postup lze doporučit načtení půdorysů jednotlivých pater budovy z nějakého CAD programu a následné kreslení rozvodu a jeho výpočet ve vlastním prostředí TechCON. Software je uživatelsky přívětivý a pro projektanty připraven k okamžitému použití. K dispozici je ve formě knihovny, která je implementována jak do plných (komerčních) verzí, tak i do firemních verzí výrobce. Pro komunikaci s CAD programy používá TechCON soubor formátu dxf. Pro případ, že nejsou CAD podklady k dispozici, je program vybaven také vlastním grafickým jádrem, které umožní požadované konstrukce kreslit přímo v prostředí programů. Wavin Ekoplastik poskytuje k programu TechCON profesionální servis a technickou pomoc.

Image 1

Firemní článek