+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2020

23.02.2021

Energetický regulační úřad pro stanovení průměrné ceny emisní povolenky pro rok 2020 vychází z váženého průměru všech realizovaných obchodů na spotovém trhu na burze European Energy Exchange (EEX) se sídlem ve Spolkové republice Německo, jelikož tato burza je vybrána v rámci EU pro obchodování s emisními povolenkami ve 3. obchodovacím období..

Image 1

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2020 je vypočtena z údajů realizovaných obchodů na spotovém trhu na burze EEX, jako vážený průměr uzavíracích cen za každý obchodovací den, přepočtených na Kč podle platného kurzu vyhlášeného ČNB pro daný den, kde váhou je množství zobchodovaných emisních povolenek za každý obchodovací den. Takto vypočtená průměrná cena emisní povolenky je pro rok 2020 ve výši 654,12 Kč/t CO2.

Z tiskové zprávy