+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy

Nestihli jste se zúčastnit právě skončených seminářů osobně? V letošním roce doplníme semináře s osobní účastí i o webinář. Ten bude probíhat obdobně jako semináře, tj. úvodem bude prezentována odborná přednáška vedoucího katedry TZB, Fakulty stavební, ČVUT v Praze prof. Karla Kabeleho a následovat budou přednášky firemní, viz program webináře.

Do programu semináře bude zařazena odborná přednáška lektorů Katedry TZB, Stavební fakulty ČVUT v Praze na téma Trendy technických zařízení budov v kontextu evropské legislativy 2023. Jednotlivé body odborné přednášky: Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov, Hodnocení zabudované energie a principy cirkularity, Akumulace tepla a elektrické energie, Zajímavé technologie TZB, Novinky v národních normách a zákonech, Novinky z výzkumu a akademického prostředí.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem a přednášejících lektorů z Katedry TZB, Fakulty stavební, ČVUT v Praze.                                                      

Seminář je pořádán ve spolupráci s STP a je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 kreditní bod. Účast na semináři je zdarma.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Image 0

Image 1

Firemní článek