+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Projekt energetických úspor od ČEZ ESCO sníží spotřebu v Obecním domě, na Výstavišti Holešovice i v Aquacentru Šutka

15.03.2019

V šesti objektech v majetku hlavního města Prahy byla zahájena modernizace jejich technologických zařízení.

Jejím cílem je snížit spotřebu energií v těchto objektech nejméně o 12 % ročně, což přinese během dvanácti let trvání projektu minimální úsporu přesahující 85 milionů korun. Projekt je realizován formou EPC, tedy energetických služeb se zárukou, kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí.

Image 1

Zdroj: ČEZ

Město nemusí na modernizaci vynakládat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie. Město zároveň zvýšením energetické účinnosti uspoří 37 615 tun ekvivalentu CO2. Dodavatelem projektu je ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

Obecní dům, Výstaviště Praha Holešovice, Olivova dětská léčebna v Říčanech, Aquacentrum Šutka, Ředitelství městské policie a centrála Technické správy komunikací hl. m. Prahy ušetří nejméně 7,2 milionu korun ročně.

V rámci energetického managementu budou dále měřena a vyhodnocována data o spotřebě v jednotlivých budovách, která budou sloužit k jejich efektivnímu řízení a navrhování dalších úsporných opatření.

Tento pilotní projekt je součástí prioritní oblasti „Chytré budovy a energie“ v rámci koncepce Smart Prague 2030, která přináší ucelený přístup k testování a zavádění inteligentních technologií v hlavním městě. Získané informace budou využívány a sdíleny s dalšími započatými projekty Smart Prague: jedná se především o zavedení energetického systému hodnocení budov a komplexní řízení energetiky v budovách v majetku města.

Po zavedení úsporných opatření se celková spotřeba tepla v objektech sníží o 11 procent stejně jako spotřeba plynu. Spotřeba vody klesne o 20 procent a spotřeba elektřiny na osvětlení klesne o více než polovinu.

Praha získala v únoru za tento projekt snižující energetickou náročnost budov a dosahování energetických úspor metodou EPC druhou cenu v osmém ročníku soutěže pořádané Asociací poskytovatelů energetických služeb.

Inteligentní opatření na snížení spotřeby tepla, elektřiny i vody

V Obecním domě bude instalován nový a vysoce účinný kondenzační plynový kotel; stovky žárovek a zářivek budou nahrazeny moderními LED svítidly, což sníží náklady na osvětlení na polovinu současné částky.

V Olivově dětské léčebně dojde vedle instalace nového osvětlení také k rekonstrukci centrální kotelny. Na ploše téměř 150 m2 budou zároveň instalovány solární panely o výkonu 30 kWp. Fotovoltaika bude vyrábět elektrickou energii pro vlastní spotřebu v areálu dětské léčebny.

V Aquacentru Šutka bude instalováno úsporné LED osvětlení, které sníží náklady na osvětlení na polovinu. Především však aquacentrum výrazně zlepší efektivitu v nakládání s vodou. Bude lépe využívána odpadní voda i teplo z odpadní bazénové vody.

Voda z bazénu bude například po průchodu filtrem shromažďována ve výměnících tepla, jimiž bude v trubkách protékat studená voda určená pro sprchy, která se touto vodou bude s pomocí tepelného čerpadla předehřívat. Významná část odpadní vody bude čištěna moderní technologií vyvinutou pro tyto účely a zpětně využita jako voda čistá doplňovaná zpět do bazénů.

„Využijeme i třetinu vody, která dříve putovala z bazénu do kanalizace. Umožní to nová technologie a následná dezinfekce pomocí UV záření,“ vysvětluje Václav Taubr, ředitel společnosti ENESA.

V areálu Výstaviště bude zaváděn energetický management celého areálu a instalována zařízení na úsporu vody.

Objekty budou rovněž napojeny na centrální energetický dispečink ENESA, který je bude monitorovat v reálném čase, což umožní setrvalou kontrolu nad efektivním hospodařením s energií.

Kromě technologických změn proběhnou i změny organizační. Systém individuální kontroly teploty umožní nastavení teplot v jednotlivých místnostech tak, aby se zamezilo zbytečnému přetápění, ale zároveň byl zachován tepelný komfort. V kancelářích tak bude například možné udržovat vyšší teplotu než na chodbách nebo WC.

Projekční práce byly zahájeny v prosinci minulého roku. Dokončení instalačních prací je naplánováno na třetí čtvrtletí letošního roku. Magistrát každoročně obdrží detailní vyhodnocení úspor včetně doporučení, která další opatření by přinesla snížení provozních nákladů objektů.

Předmětem projektu není dodávka elektřiny, tepla nebo plynu od ČEZ ESCO ani jiné části ČEZ.

Zdroj: ČEZ