+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Program digitálního veletrhu ISH 2021!

18.03.2021 Firma: ISH - Messe Frankfurt GmbH

Odpočítávání začalo, přípravy jsou v plném proudu a napětí roste: první digitální ročník ISH, předního světového veletrhu pro segment vody, vytápění a klimatizací, otevírá své virtuální brány již 22. března 2021. Kromě řady produktových inovací se zaměří na témata sanitace a vzduchotechniky a bude jej provázet rozsáhlý program akcí.

Podrobnosti na: www.ish.messefrankfurt.com/events

Image 1

ISH se připravuje na online setkání všech, jež spojuje zájem o sanitu a vzduchotechniku. Akce proběhne ve dnech 22. až 26. března 2021 a jejím cílem je na pět dní propojit vystavovatele, návštěvníky, odborníky a novináře, stimulovat výměnu znalostí, poskytovat informativní obsah a prezentovat nová řešení a inovace. Za tímto účelem se program akcí v rámci veletrhu ISH zaměří na trendy a vývoj v tomto oboru a aktivní kontakty mezi návštěvníky a vystavovateli, odborníky a dalšími zainteresovanými účastníky. Skvělou příležitostí ke shromažďování informací, diskusím a navazování nových kontaktů jsou akce na vybraná témata, odborné přednášky, panelové diskuse, soutěže a prohlídky. Veletrh ISH digital budou doprovázet živé přenosy a komplexní nabídka programu akcí. Návštěvníci se tak budou moci účastnit panelových diskusí, produktových show, prezentací apod. Během přednášek a živých přenosů budou mít navíc možnost komunikovat s řečníky a klást jim otázky. Kromě toho organizátoři nabídnou tři kanály zaměřené výhradně na vystavovatele, jimi poskytované informace a produkty.

Prvotřídní, informativní, aktuální: digitální program akcí ISH

Hlavní témata sekcí ISH zaměřených na problematiku vodohospodářství a energetiky tvoří tematický soubor akcí, jež budou impulsem pro různé formáty, kterých se návštěvníci mohou účastnit flexibilně a individuálně v souladu se svými zájmy a odborností.

Image 2

Zajímavá, relevantní a futuristická témata: ISH Energy

Green deal je jedním z nejdůležitějších na budoucnost orientovaných témat, o nichž se diskutuje v odvětví energetiky. Proto organizátoři veletrhu nabídnou prezentace řešení a systémů vytápění, které rozhodujícím způsobem přispívají k dosažení klimatických cílů. ISH Technology and Energy Forum, Messe Frankfurt a další partneři se po celých pět dní veletrhu budou zabývat politickými dopady současného vývoje trhu s vytápěním. Díky tomu návštěvníci digitálního fóra dostanou stručné a ucelené informace o současné revoluci ve vytápění.

Kromě filmů a živých přenosů nabízí ISH Technology and Energy Forum rozsáhlý podkladový materiál o teplárenském průmyslu a sektorových asociacích.

V současné pandemické situaci se klade zvláštní důraz na řešení ventilace a klimatizace budov, což je další tematický modul ISH Energy. Air Conditioning Forum se bude zabývat vysoce aktuálními tématy v této oblasti, a to v různých formátech, jako jsou přednášky, odborné rozhovory a panelové diskuse. Jedním z ústředních bodů bude používání ventilačních systémů v současné pandemické situaci. V tomto bloku připravují organizátoři prezentace nejnovějších vědeckých poznatků. Air Conditioning Forum pořádá Asociace klimatizace a ventilace budov (FGK) ve spolupráci s Messe Frankfurt.

Buidling Forum bude zkoumat témata z oblasti inteligentní technologie budov a nabídne blok s přednáškami, diskusními formáty a živými vstupy z internetového studia Messe Frankfurt. Na řadu vysoce aktuálních otázek týkajících se například programů financování a stavebního práva odpovědí vybraní odborníci. Akce pořádané Sdružením pro správu budov VDMA ve spolupráci s německým sdružením subjektů zabývajících se správou budov (BTGA) se budou konat po všechny dny veletrhu. O své zkušenosti se podělí řečníci z praxe, čímž návštěvníci dostanou možnost získat informace přímo od zdroje. 

Za zdí i před zdí: ISH Water

Vodohospodářská sekce se bude tematicky zaměřovat na hygienu pitné vody a rostoucí poptávku po zvýšené úrovni hygieny v koupelně. Díky širokému spektru produktů, jež zahrnuje povrchy odolné proti nečistotám a bakteriím, bezdotykové ovládání a hygienické automaticky ovládané bidety, jsou dodavatelé sanity připraveni představit chytrá řešení pro tolik žádanou zvýšenou hygienu. „Pop up my Bathroom Magazine“ se zaměří na hlavní témata vývoje koupelen a na jejich základě představí tři exkluzivní dlouhodobé trendy.

Image 3

Online „Pop up my Bathroom Magazine“ se ve svém vydání „Inside/Outside“ na ISH digital 2021 bude věnovat nejen nejnovějšímu designu, ale také důležitým tématům modernizace a hygieny. Ve dnech od 22. do 26. března bude přímo z veletrhu vysílán hodinový program s denními vstupy na aktuální témata a o trendech v plánování koupelen. „Pop up my Bathroom“ pořádaný Německou asociací výrobců sanity (VDS) nabídne každý den přednášky hostů a expertů na vybraná témata. Dne 23. března se sekce VDMA sdružující výrobce potrubí bude zabývat problematikou digitalizace zařízení na pitnou vodu.

Zaměřeno na startupy a architekty 

Německé sdružení pro energetickou účinnost správy budov (VdZ) se v rámci ISH digital 2021 zaměřuje i na mladé podnikatele. Kromě možnosti zúčastnit se veletrhu a představit své inovace profesionálnímu publiku díky speciálnímu balíčku pro start-upy připravilo VdZ také zajímavý program akcí zaměřených na přínos start-upů k budoucímu vývoji segmentů sanity a vzduchotechniky.

Zejména pro architekty a projektanty bude k dispozici digitální verze komentovaných prohlídek pořádaných renomovanými světovými architekty. Digitální balíček je doplněn i o rozhovory se zajímavými partnery a doporučení pro samostatné prohlídky bez průvodce během celé akce.

Aktualizované a podrobné informace o programu akcí ISH digital naleznete na adrese www.ish.messefrankfurt.com/events.  

Skvělý (audio) program pro instalatérské a montážní služby 

Installation Channel, kanál pro instalatérské a montážní služby, byl vytvořen výhradně pro digitální verzi ISH a je určen pro subjekty zabývající se instalatérskými a montážními službami. Kanál, který nabízí Německé sdružení podnikatelů v sanitě, vytápění a klimatizacích (ZVSHK) ve spolupráci s Messe Frankfurt, bude v provozu po celých pět dní veletrhu od 9:00 do 19:00. Program se skládá z pěti hlavních bloků – živé vstupy, zprávy, informace, prodej a školení. Hlavním prvkem každého z pěti dnů je tematická virtuální prohlídka veletrhu a představení inovativních produktů hodnocených členy ZVSHK ve spolupráci se shk-info.de. Další informace o kanále pro instalatérské a montážní služby naleznete na adrese: www.ish.messefrankfurt.com/handwerk.

„Fair for the ears“: rádio ISH se také zaměřuje na sanitu a klimatizační zařízení. Řemeslníci si mohou ISH digital i s hudbou, užitečnými tipy a důležitými tématy poslechnout kdekoli na: www.ish.messefrankfurt.com/radio.

Z tiskové zprávy

Firemní článek