+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pražské školy měří kvalitu vnitřního prostředí pomocí IoT čidel

18.03.2019

V několika školách na území městské části Praha 7 se rozběhlo měření kvality vnitřního prostředí pomocí IoT senzorů vyvinutých v laboratořích Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Jedná se o pilotní fázi zavádění nové technologie, kterou její tvůrci nabízejí k licencování potenciálním výrobcům.

Na celkem čtrnácti měřících bodech v jedné mateřské a dvou základních školách v pražských Holešovicích jsou rozmístěna čidla IAQ 03, která nepřetržitě monitorují koncentraci oxidu uhličitého a těkavých organických látek, relativní vlhkost, teplotu a barometrický tlak.

Image 1

Novinkou u tohoto modelu senzoru je funkce měření úrovně prašnosti. Získaná data senzory posílají do cloudového úložiště a dokáží je komunikovat přes WiFi a bezdrátovou síť LoRaWAN.

„Výsledky umožní posoudit vliv zeleně na prašnost v budovách a porovnat koncentraci oxidu uhličitého v místnostech v závislosti na jejich provozu. Díky tomu bude možné přesně vyhodnotit efekt různých systému větrání,“ říká Michal Kuzmič z ČVUT UCEEB.

Měření probíhá v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_0403/0000364) a rozpočtu hlavního města Prahy. Dokončeno by mělo být na jaře tohoto roku.

Zdroj: UCEEB