+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvánka na XI. sympozium Green Way

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli pořádání tradičního sympozia Green Way přesunout výjimečně do online prostoru a rozšířit škálu našich vzdělávacích činností o nabídku touto netradiční formou. Je to v současné chvíli jediná cesta, jak realizovat odborné vzdělávání.

Image 1

Změna termínu: online vydání – živě 7. až 9. 12. 2020

Začátek přímého přenosu: každý den v 9 h

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.
  Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru.

Přihláška na online sympozium

Těším se na Vaši online účast.
Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Současně je zařazeno do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 5.

Odborná část – bloky přednášek

 • Požární bezpečnost staveb
 • Vnitřní prostředí v době koronavirové – roušky, filtry, provoz, dimenzování – shrnutí ze série webinářů Covid-19 a vnitřní prostředí budov
 • Chladiva, chladiče a chlazení – novinky a důležité informace pro projektanty
 • Zavádění BIM pro obory TZB v praxi – praktické zkušenosti
 • Návrhy TČ a energetické koncepce nízkoenergetických objektů (konec starých časů)
 • Energetická náročnost a kvalita prostředí v chytrých budovách
 • Zajímavé projekty TZB
 • Filtrace
 • Zdravotnictví a čisté prostory
 • Snižování hluku a vibrací
 • Dotace a státní podpora pro úspory energie
 • Ozvěny konference Klimatizace a větrání 2019 – vybrané příspěvky
  V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník s anotacemi přednášek.

V programu je počítáno s přestávkami.

Případná změna programu vyhrazena.

Připojte se k tomuto výjimečnému online vydání!

Pokud máte zájem o účast, vyplňte a odešlete online přihlášku nejpozději do 30. 11. 2020.

Odkaz ke sledování online sympozia Vám bude odeslán 1 den před zahájením.

Hlavní partneři

Image 2

XI. sympozium Green Way bude realizováno s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2020.

Image 3


Organizační zajištění: Společnost pro techniku prostředí, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, T: +420 221 082 353, E: stp@stpcr.cz, www.stpcr.cz

Zdroj: STP

Firemní článek