+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvánka na odborný seminář - Optimalizace přípravy teplé vody

6. 12. 2022, Masarykova Kolej – ČVUT v Praze, od 9 h.

Image 0

Seminář bude reagovat na současnou energetickou situaci a ceny energií. Cílem je zasadit do současné reality jednotlivé typy zdrojů pro přípravu teplé vody a popsat možnosti úspor. Ty potřebujeme jak u zdrojů, tak v rozvodu teplé vody v objektu. Zmíníme i úspory a zdroje v souvislosti s novinkami v průkazu energetické náročnosti budovy.

Seminář je věnován diskusi o možnostech zdrojů a technologií pro přípravu teplé vody s ohledem na probíhající skokové navýšen í cen energií a výraznou snahu lidí ušetřit. Jakkoliv zastropování cen situaci trochu uklidnilo, jde o dlouhodobější výhled a koncepční rozhodování.

Seminář je určen pro všechny, kdo se podílí na procesu rozhodování, navrhování a provozu vnitřních vodovodů. Je vhodný pro pr ojektanty, auditory, energetické specialisty, facility manažery i investory, zástupce měst a obcí, kteří se věnují správě svých nemovitostí.

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 29. 11. 2022. 

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem. Současně je seminář zařazen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 2.


 Více informací ke stažení zde.

Firemní článek