+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvánka na odborný seminář Nové úsporné technologie pro rodinné domy, byty a veřejné budovy

Semináře STP – GEROTOP – IVT – GT ENERGY – ZEHNDER GROUP CR

Image 1

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Témata jsou zaměřena na současné požadavky na projektanta systémů TZB.

Image 2

Program semináře:

8:30
Prezence účastníků

9:00
Zahájení semináře

9:05
GEROtop
Mělká geotermie pro vytápění a chlazení (100 až 500 m). Praxe v zahraničí a u nás – nové trendy, současné vybavení a možnosti technologií pro vytápění / chlazení RD i větších objektů.
Legislativa vrtů a požadavky na potřebné podklady. Jak rychle lze vrty pro tepelné čerpadlo povolit a realizovat.
Soubor služeb a technického zařízení, které umožňuje správně navrhnout celý systém. Primární okruhy pro tepelná čerpadla jako zdroj tepla a chladu s téměř neomezenou životností.
Současné možnosti čerpání a ukládání energie – hlubinné vrty, plošné kolektory, vodní díla, energetické piloty.
Elektronický katalog geotermie vše přehledně na stránkách Ekg-GEROtop.cz
Prostupy pro potrubí a kabely – ochrana proti vodě a ohni. Knihovna DWG podkladů. Technický web Prostupy.cz
Vytápění průmyslových objektů pomocí OZE.

IVT / GT Energy
Hlavní faktory pro stanovení správného potřebného výkonu zdroje tepla a chladu. Koordinace požadavků UT, CH, VZT, ZTI. Rizika poddimenzování a předimenzování tepelných čerpadel.
Tradiční, nebo alternativní koncepce TZB? Zažité postupy při návrhu zdrojů tepla a chladu už u nových nízkoenergetických budov neobstojí.
21 typů tepelných čerpadel a 200 schémat správného zapojení tepelných čerpadel na jednom místě. Představení nového webu „Projektuj tepelná čerpadla“ s podrobnými projekčními podklady a databází technické dokumentace pro projektanty tepelných čerpadel. Vzorové projekty, návody, jak správně naprojektovat tepelné čerpadlo a varování před častými chybami v projektech.

ZEHNDER
Komfortní větrací systém s rekuperací tepla Zehnder se zcela novým prvkem ComfoPost, zabezpečující nejen řízené větrání, ale rovněž dochlazovánídohřev a odvlhčování vzduchu ke zlepšení vnitřního klima. Ideální řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Další technologické inovace pro temperování vzduchu v letním a zimním období.
Příjemné sálavé vytápění a chlazení pomocí stropních systémů Zehnder PAM. Energeticky úsporné, s rychlou reakcí a možností absorbce hluku. Praktická ukázka realizace.
90 let tepelné pohody s ocelovými článkovými radiátory Zehnder Charleston. Klasický design, zdravější teplo, výjimečná variabilita podtržená novinkami: ventil Q-Tech pro automatické vyvažování, provedení vodorovné, do oblouku, rohové, stojánkové, s lavicí. Nová řada nerezových těles.

13:00
Diskuse, závěr semináře

Datum a místo konání:

24. 2. 2020
Hradec Králové
 – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40 

25. 2. 2020
Ostrava –
Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6

26. 2. 2020
Zlín –
Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512

27. 2. 2020
Brno –
Hotel Continental Brno, Kounicova 6

9. 3  2020
Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské nám. 3517

10. 3  2020
Plzeň 
– Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7

11. 3  2020
České Budějovice 
– Hotel Budweis, Mlýnská 6

12. 3  2020
Praha
– Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Účast na semináři je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Pořadatelé:

GEROtop spol. s r. o.
Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou – Liberec, T: 777 166 565, E: gerotop@gerotop.cz, www.gerotop.cz

Image 3

GT Energy s. r. o.
Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, T: 272 191 405, E: gt-energy@ivtcentrum.cz, www.gt-energy.cz

Image 4

Zehnder Group Czech Republic s. r. o.
Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Ing. Roman Šubrt, E: roman.subrt@zehndergroup.com, M: 731 617 070, www.zehnder.cz

Image 5

Firemní článek