+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otopná desková tělesa pro nízkoenergetické stavby

05.06.2020 Firma: KORADO, a.s. Časopis: 3/2020

V případě nízkoenergetické stavby se hovoří o stavbě s měrnou potřebou tepla menší než 50 kWh·m–2 vytápěné plochy (pro představu porovnání měrné roční potřeby tepla – budova stará 50 let má zhruba třikrát větší měrnou potřebu tepla, budovy postavené v souladu s požadavky normy ČSN 73 0540-2 zhruba jeden a půl až dvojnásobnou).

V těchto nízkoenergetických budovách s teplovodní soustavou se dnes jako se zdrojem tepla potkáváme nejčastěji s kondenzačním plynovým kotlem, eletrokotlem a čím dál častěji s tepelným čerpadlem. Konstrukčně jsou tyto zdroje koncipovány pro provoz v otopné soustavě s nízkým teplotním spádem (např. 45/40/ti). Díky tomu, že nízkoenergetická stavba má oproti „staré“ výrazně nižší tepelné ztráty, můžeme používat tyto zdroje tepla (s nižším teplotním spádem), aniž by to vedlo k potřebě zvyšovat velikost otopného tělesa. Zjednodušeně řečeno, otopné těleso má sice při nižším teplotním spádu výrazně nižší výkon, ale ten přesto stačí pro pokrytí potřebné ztráty tepla nízkoenergetického domu.

Často kladenou otázkou je, zda jsou klasické radiátory vůbec vhodné pro nízkoenergetické stavby? Odpověď je jednoduchá. Ano. Otopná desková tělesa je bez problémů možné instalovat do kterékoliv nízkoteplotní teplovodní otopné soustavy, vždy jde především o pokrytí tepelné ztráty jednotlivých místností objektu. Tato tepelná ztráta a teplotní spád otopné soustavy jsou potom faktory ovlivňující výslednou velikost a typ otopného tělesa.

Největší český výrobce otopných těles firma KORADO nabízí širokou řadu deskových radiátorů s názvem RADIK. Tato tělesa jsou vyráběna v jednodeskovém, dvoudeskovém a třídeskovém provedení. Poměr sálavé a konvekční složky výkonu závisí zejména na typovém provedení radiátoru (u jednodeskového tělesa je poměr sálavé složky až 50 %, u vícedeskových typů poměr sálavé složky klesá). Výsledný tepelný výkon tělesa RADIK závisí na jeho typu, rozměrech a teplotním spádu (t1/t2/ti) otopné soustavy, ve které je instalováno. Hodnoty výkonů otopných těles pro odlišné teplotní spády jsou uvedeny na www.korado.cz a vycházejí z měření prováděných v akreditované zkušebně podle normy EN 442. Pokud jde o umístění tělesa v místnosti, standardně se doporučuje otopná tělesa umisťovat po celé délce okna, kde je riziko vzniku chladných padavých proudů. Díky širokému sortimentu řady RADIK je tak možné těmto studeným padavým proudům zamezit i v případě oken s nízkým parapetem, např. instalací tělesa s výškou 200 mm.

Image 1Obr. 1 • KORADO – RADIK LINE PREMIUM

Rozměrová řešení pro každou místnost

Horizontální desková otopná tělesa RADIK jsou určena k montáži do jednotrubkových i dvoutrubkových otopných soustav s nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1 MPa, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě 110 °C. Jsou k dostání ve výškách 20–90 cm, délkách 40–300 cm a typech: 10, 11, 20, 21, 22 a 33. Kromě typu 10 jsou osazena bočními kryty a horní mřížkou.

Image 2Obr. 2 • Přehled typů VK (pravé spodní připojení)

V dnešní době nejpoužívanější variantu představují otopná tělesa se zabudovaným ventilem, tzv. ventil kompakt tedy RADIK VK. Jedná se o horizontální otopná desková tělesa se šesti vývodkami (vnitřní závit G1/2), zabudovaným vnitřním rozvodem pro pravé/ středové/levé spodní připojení na horizontální otopnou soustavu a vloženým regulačním ventilem s přípravou (vnější závit M30x1,5) na montáž termostatické hlavice, popřípadě obdobného regulačního prvku. Svou konstrukcí jsou tato tělesa určena pro otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky.

Image 3Obr. 3 • KORADO – RADIK VKM8

Nejstarším, ale stále hojně používaným modelem je RADIK KLASIK, speciální variantou tohoto modelu je RADIK KLASIK–R, tzv. rekonstrukční otopné těleso, určené pro rychlou náhradu článkových litinových radiátorů s připojovací roztečí = 500 mm. Nevšední variantou jsou svisle orientovaná otopná tělesa RADIK VERTIKAL a RADIK PREMIUM vhodná k použití do stísněných nebo atypických prostorů či RADIK ­HYGIENE speciálně upravený pro instalaci v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Deskové těleso s univerzálním připojením pak hledejte pod názvem RADIK VKM8. Tato novinka od KORADO nabízí až 48 možností připojení na otopnou soustavu.


Více na www.korado.cz

Firemní článek