+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2021/2

26.04.2021 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 2/2021

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Pri meraní množstva odobratého tepla vznikajú medzi centrálnymi meračmi tepla a medzi meračmi na jednotlivých odberných miestach v obchodných a prevádzkových priestoroch dosť veľké rozdiely (15–20 %)? Čím to môže byť spôsobené?

Odpověď:

Předpokládám, že se jedná o měřiče tepla (MT) s průtokoměrem a s teplotními čidly v přívodním a zpětném potrubí. Dále, že se jedná o otopné soustavy, ne o měření na potrubí teplé vody s cirkulací.

Měřič tepla se skládá z průtokoměrné části, kalorimetrického počítadla a dvou odporových teplotních snímačů. Párované odporové snímače teploty se používají jako samostatné podsety měřidel tepla a jsou vyráběny s čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000.

Přesnost měření závisí zejména na chybách při instalaci teplotních snímačů a průtokoměrných částí MT. U mechanických průtokoměrů je potřeba rozlišit montáž do vodorovného a svislého potrubí. U svislého potrubí se rozlišuje montáž se stoupajícím nebo klesajícím průtokem. Průtokoměr by neměl být montován v nejvyšším místě soustavy, kde by se mohl hromadit vzduch. I když je teplota vody i vzduchu v takovém místě stejná, zcela odlišný je součinitel přestupu tepla z vody nebo vzduchu do platinového čidla. V takovém případě se nelze divit, že nepřesnost měřidla může být až několikanásobně větší než ta deklarovaná.

Na přesnosti měření tepla se podstatným způsobem podílejí i chyby způsobené instalací teplotních čidel – většinou platinových odporových teploměrů. Teplotní čidla musí být zasunuta zcela do jímky, jinak částečně měří i teplotu okolního vzduchu. Konec jímky musí být navíc v geometrické ose potrubí, nesmí se dotýkat vnitřního povrchu potrubí, kde je nižší teplota, než je teplota protékající teplonosné látky.

Je zakázáno prodlužovat nebo zkracovat přívodní kabely teploměrných čidel. Pokud je někdy prodloužení kabelu nezbytné, je potřeba stejným způsobem prodloužit oba kabely stejným typem kabelu o stejnou délku.

Vodoměrná část vašeho měřiče tepla může být zanesena a zúžený profil nátokové části může zrychlovat lopatkové kolo. Tím pak MT vykazuje vyšší náměr, než je skutečná spotřeba. Může být i opačný problém, kdy MT vykazuje nulový náměr vlivem zaseknutého lopatkového kola po letní odstávce.

Kabely od odporových teplotních snímačů mají vždy určitou délku a přesný ohmický odpor a nedají se zkracovat ani prodlužovat. Jsou barevně odlišeny – do jímek přívodního potrubí červené, do jímek zpětného potrubí modré.

Nejběžnější závadou je, když si montér teplotní čidla různých délek dá do jedné krabice a průtokoměrné části MT do druhé. Když pak někde nevyhovují délky kabelů, tak si montér pomůže tím, že některé kabely zkrátí a ze zbytků těch zkrácených prodlouží ty kratší s pomocí Wago svorky. Nestává se často, ale stává se, že jsou teplotní čidla s barevným označením u měřiče tepla prohozena. Protože jsou obvykle skryta pod shlukem kabelů, není snadné na takovou chybu přijít jen pouhým pohledem.

I správně namontovaný měřič tepla nemusí měřit správně zejména v případech, kdy rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou je menší jak 3 K. Může to být u okruhů teplé vody s ohřevem v bojleru, nebo i v topných okruzích, kde nebyl průtok vyregulován a je až několikanásobný oproti výpočtu. Díky tomu může být i teplotní rozdíl pod hranicí deklarované přesnosti.

Jak vidíte, příčin problematických náměrů měřičů tepla může být více a nemusí být snadné je všechny odhalit.

Image 1Obr. 1 • Párované odporové teplotní snímače (zdroj: SENSIT)


Otázka:

Dobrý den pane inženýre,

dovoluji si Vás oslovit ve věci vyvážení otopné soustavy, protože Vaše články jsou naprosto profesionální. Jsme panelový čtyřpatrový dům SVJ s 21 byty a pěti stoupačkami otopné soustavy – médium voda do celkem 76 deskových radiátorů. Po odstranění hnědouhelných kotlů nám byla instalována monobloková tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda s ekvitermní regulací a technologií EVI. Z Vašeho článku „Ještě k vyvažování otopných soustav“ jsem dovodil, že realizační firma musí provést hydronické vyvážení otopné soustavy ve smyslu paragrafu 7 odst. 6. vyhlášky č 193/2007 Sb. a vystavit o něm protokol. Je nutné, aby každá stoupačka, která má různý počet radiátorů byla osazena vlastním vyvažovacím ventilem?

Odpověď:

Předpokládám, že otopná soustava byla navržena na základě dokumentace pro provedení stavby od autorizované osoby. Tepelné ztráty jednotlivých místností domu byly spočítány podle normy a podle nich navržen výkon deskových radiátorů. Stejně tak předpokládám, že nastavení ventilových spodků termostatických ventilů bylo spočítáno na základě zvolené tlakové diference na ventil, teplotního spádu, tlakové ztráty každé stoupačky a vztlaku.

A nyní k regulaci a vyvážení stoupaček:

Záleží na tom, zda se u vodorovného rozvodu jedná o souproudý systém Tichelmann, nebo o rozšířenější protiproudý systém, zvaný též stromečkový. Pokud se u systému posledně jmenovaného neosadí na paty stoupaček vyvažovací ventily, kterými se nastavuje výpočtový průtok, jak má otopná voda vědět, do které stoupačky jí má kolik protéct?

Je potřeba zjistit, podle čeho realizační firma zhotovila otopnou soustavu. Pokud zhotovitel pracoval bez projektu, nakoupil ventily v obchodě, v domě je namontoval s nastavením se 100% otevřením a o paty stoupaček se nezajímá, dostane se celý dům do katastrofického scénáře. Někde budou otopná tělesa topit víc, někde míň nebo vůbec. Hlavně se ale s pravděpodobností hraničící s jistotou začne domem šířit hluk, se kterým si nikdo nedokáže poradit.

K faktuře za provedené práce by mělo SVJ obdržet:

  • Projekt, DPS – dokumentaci pro provedení stavby vypracované autorizovanou osobou.
  • Dokumentace skutečného provedení.
  • Protokol o tlakové zkoušce.
  • Protokol o topné zkoušce.
  • Protokol o vyvážení otopné soustavy podle vyhlášky č. 197/2007, §7, odst. 6.

Pokud vašemu SVJ nebyly všechny potřebné doklady předány, nebyl dodržen čas plnění, fakturu lze vrátit a požadovat penále až do doby, kdy vám budou doklady předány.

U projektu a protokolu se ujistěte, že se nejedná o podvrh. V projektu musí být stoupačky očíslovány a vyznačeny jmenovité průtoky. Protokol o vyvážení může vystavit jen certifikovaný partner.

Takže na Vaši otázku, po stručném vysvětlení, odpovídám: ANO, každá stoupačka musí být osazena vlastním vyvažovacím ventilem. To je podmínka nutná. Aby byla i postačující, je nutné, aby certifikovaný partner pro zhotovitele vystavil po měření, nastavení a aretaci vyvažovací armatury protokol o vyvážení otopné soustavy. Je to, nebo to mělo být součástí cenové nabídky zhotovitele.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace