+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2019/5

04.09.2019 Autor: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. Časopis: 5/2019

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Obracíme se s žádosti o informaci ke stanovení průtoku spalovacího vzduchu vzduchovodem dle obr. 2, uveřejněného v článku „Nová technická pravidla pro přívod spalovacího vzduchu“ v časopise Topenářství instalace č. 5/2018, zda nedošlo k nějakému nedopatření.

Dle obr. 2 v uvedeném článku je například možné při porovnání závislosti plochy vnitřního průřezu vzduchovodu na průtoku spalovacího vzduchu a závislosti průřezové plochy větracího otvoru ve stěně o tloušťce nad 450 mm do 900 mm (obr. 1 ve stejném článku) na průtoku spalovacího vzduchu dovodit, že při ploše průřezu potrubí 3200 cm2 a délce vzduchovodu 15 bm (vč.ekvivalentní přirážky) je průtok spalovacího vzduchu 4500 m3·h–1 a tím rychlost proudění = 3,9 m·s–1.

Podle obr. 1 je plocha průřezu otvoru 3200 cm2 a průtok vzduchu (otvor z mřížkou) cca 1200 m3·h–1, tedy rychlost vzduchu v otvoru cca = 1 m·s–1. To znamená, že přívod vzduchu je lepší vzduchovodem?

Image 1Obr. 1 • Příklad závislosti průřezové plochy větracího otvoru na průtoku spalovacího vzduchu přiváděného z venkovního do vnitřního prostoru (otvor ve stěně o tloušťce nad 450 mm do 900 mm)

Image 2Obr. 2 • Závislost plochy vnitřního průřezu vzduchovodu na průtoku spalovacího vzduchu přiváděného z venkovního do vnitřního prostoru a ekvivalentní délce vzduchovodu (včetně ekvivalentních délkových přirážek pro kolena a mřížky)

Odpověď:

Vámi zmiňované výpočty rychlosti nelze u předmětných charakteristik (grafů) k sobě porovnávat. V podstatě se jedná o přepočítané ekvivalentní rychlosti v daném průřezu potrubí a otvoru. Tyto rychlosti ovšem nelze srovnávat, důvodem jsou zcela rozdílné hydraulické vlastnosti porovnávaného vzduchovodu o délce 15 bm a stavebního otvoru, kdy vtokový a výtokový součinitel včetně tlakových ztrát mřížky otvoru mění Vámi zpětně vypočítané rychlosti.

Při zanedbání hydraulické charakteristiky, bychom museli pro stejný otvor mít i stejné množství (průtok) vzduchu. Výpočet pro uvedené grafy vychází ze zásadní okrajové podmínky tlakového spádu v otvoru nebo vzduchovodu 4 Pa. Tj. hladký horizontální vzduchovod může mít max. délku 15 bm při daném průřezu a daném tlakovém spádu.

To ale neznamená, že přívod vzduchu „je lepší vzduchovodem“. Spíše to ukazuje, že hydraulická ztráta (měrná tlaková ztráta a tlaková ztráta vřazenými odpory) vzduchovodu je podstatně menší než tlaková ztráta a součet vřazených odporů na vtoku a výtoku vzduchu včetně mřížky na daném stavebně vytvořeném větracím otvoru ve zdi tloušťky 900 mm. Uvedené grafy slouží pro posouzení a návrh otvorů, či vzduchovodů pro zajištění potřebného spalovacího vzduchu za uvedených okrajových podmínek (zejména tlakového spádu 4 Pa).

Odpovídal: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., soudní znalec v oboru stavebnictví a ekonomika v profesi vzduchotechnika a klimatizace a tvůrce uvedených obrázků zpracovaných pro TPG 908 02; Ústav technických zařízení budov, Fakulta stavební, VUT v Brně