+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2019/3

29.05.2019 Spoluautoři: Ing. Miloš Bajgar, Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 3/2019

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Jaké je řešení připojení WC mísy, která nemá odtok směrovaný přesně do kanalizačního připojovacího potrubí?

Odpověď:

Špatným naměřením montážních délek, nevhodným montážním postupem, použitím jiných zařizovacích předmětů nebo materiálů než se pro instalaci původně předpokládalo, může vzniknout nepříjemná situace: vývod odpadu zařizovacího předmětu (ZP) má jiný směr nebo není v ose kanalizačního připojovacího potrubí.

Zkušený instalatér takový problém snadno vyřeší a nezáleží na tom, zda se jedná právě o zmiňovanou WC mísu nebo o jiný ZP. V zásadě jsou dva poměrně jednoduché postupy – použití flexibilní hadice nebo instalace plastového kolene s možností změny směru proudění vody.

Image 1

1. Flexibilní hadice se vyrábějí v průměrech od 32 mm do 110 mm. Lze je tedy použít pro napojení ZP s připojením v uvedeném rozsahu dimenzí. Životnost takového napojení odpovídá životnosti flexibilní hadice udávané výrobcem. Flexibilní hadice lze natvarovat tak, aby se voda odtékající z WC mísy bez problémů dostala do kanalizačního potrubí. Toto potrubí může být vyvedeno pro připojení ve stěně nebo v podlaze, na jeho poloze nezáleží. Odpadní potrubí ve stěně však logicky nesmí být výš, než je odtok z WC mísy a hadice musí mít dostatečný sklon. Důležité je také řádné připojení a hlavně utěsnění spojů. Při tvarování flexibilního potrubí nesmí dojít k jeho překroucení nebo prasknutí.

2. Plastové koleno, u něhož lze měnit směr toku vody je další možností. Lze přitom vybírat ze dvou typů tvarovatelných kolen. Oba typy se skládají zde dvou vzájemně spojených dílů. Spoj je závitový s použitím pryžového těsnění. První koleno má tvar jakéhosi kloubu – koule rozdělené na dvě stejné poloviny. Otáčením lze nastavit úhel z 0 až na 90 stupňů. Druhé provedení sice vypadá vzhledově jinak, ale princip spojení a natočení pomocí závitu je stejný. I zde je třeba velmi důsledně provést napojení a utěsnění všech spojů. Koleno s převlečnou matkou je opatřeno hrdlem s těsnicím kroužkem a k jeho spojení s WC mísou je tedy nutné použít napojovací trubku s pružnou manžetou.

Image 2

Image 3

Odpovídal: Ing. Jaroslav Dufka, Zlín; člen redakční rady Topenářství instalace


Otázka:

V minulém čísle vašeho časopisu byla zveřejněna odpověď na otázku, jak se vyrovnat s agresivními metodami obchodníků, kteří nabízejí odpojení se od centralizovaného zdroje tepla a zřízení zdroje tepla alternativního. Postup uvedený v odpovědi je sice odborně fundovaný, nicméně se vkrádá otázka, zda by nebylo možné nějakým jednodušším způsobem předem odhadnout klamavou obchodní praktiku?

Odpověď:

Ano, bylo. Stačí si uvědomit dvě skutečnosti a vynásobit tři čísla:

1. Stávající dodavatel tepla musí do kalkulace ceny nahrnout i odpisy zařízení. Po skončení doby životnosti má na účtu dostatek prostředků na to, aby původní zařízení obnovil a nemusel na odběrateli tepla vymáhat další a nemalé finanční prostředky.

2. Do odpisů zahrnuje i předpokládanou průměrnou hodnotu inflace po dobu životnosti zařízení. Ta bývá cca 15 let.

Příklad:

Pokud za teplo a teplou vodu platíte za rok 1,0 mil. Kč·a–1 a obchodník vám deklaruje úsporu tepla ve výši 30 %, tj. 0,3 mil. Kč·a–1, s nákladem na novou kotelnu 6,0 mil. Kč, pak prostá doba návratnosti investice je podíl těchto dvou čísel: 6 / 0,3 = 20 let! To je 5 let po skončení doby životnosti kotelny.

S ohledem na inflaci budete po skončení životnosti původní kotelny potřebovat víc finančních prostředků, než původních 6,0 mil. Kč. Kolik?

INnIN0·(1+1/100)= 6·(1 + 2,5 / 100)15 = 8,69 mil. Kč (1)

Od = INn/= 8,69 / 15 = 0,579 mil. Kč (2)

Kde je:

  • INn – předpokládaná investice na obnovu kotelny v roce (n) [Kč]: 8,69
  • IN0 – počáteční investice do nové kotelny [mil. Kč]: 6
  • i – předpokládaný průměrný roční index inflace [%·a–1]: 2,5 %
  • n – předpokládaná doba životnosti zařízení [a]: 15
  • Od – roční odpis zařízení [mil. Kč·a–1]: 0,579

Uvádí se, že prostá doba návratnosti (zde 20 let), by neměla být delší jak 3 až 5 let. Je to z důvodu, že skutečná doba návratnosti zjištěná přesným ekonomickým výpočtem bývá dvojnásobná, nebo i delší. Pokud zástupci bytového domu nebudou respektovat tuto skutečnost, pak se dožijí stavu, kdy po 15 letech dalšího provozu neschopná kotelna bude čekat na úvěr v minimální výši 8,7 mil. Kč.

Doporučení na závěr?

Zeptejte se obchodníka, kolik jejich nabízené řešení ušetří na platbách za teplo v %. Když vám řeknou 3  %, vynásobte stávající roční platbu (1,0 mil. Kč) poměrným číslem (0,3) a maximální prostou dobou návratnosti (5 let):

INmax = 1·0,3·5 = 1,5 mil. Kč

Pak se zeptejte na cenu kotelny. Bude-li cena kotelny, nebo jiného alternativního zdroje, vyšší jak 1,5 mil. Kč, rychle se s firmou rozlučte. Jde jim jen o vlastní zisk na váš úkor. Ušetříte miliony.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace

Související časopisy