+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2018/6

17.10.2018 Spoluautoři: Ing. Jaroslav Dufka, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 6/2018

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Dobrý den do redakce,
mám jednu prostou instalatérskou otázku – ve starším panelákovém bytě nám poslední dobou špatně odtéká voda ze dřezu. Samozřejmě doma máme hydroxid sodný, ale obávám se, abychom si při opakované aplikaci nezničili potrubí. Možností oprav bude určitě víc, poradíte mi, kterou zvolit?

Odpověď:

Ano, možností oprav pomalu odtékající vody ze zařizovacích předmětů je více. Nelze však jednoznačně určit, která je nejlepší. Závisí to na tom, zda je jen silně znečištěná či téměř ucpaná zápachová uzávěrka (sifon), nebo je nečistotami zanesené, nebo ucpané, navazující kanalizační potrubí.

Příčiny ucpání

Zápachové uzávěrky a kanalizační potrubí mohou být ucpány nejrůznějšími nečistotami a zbytky potravin. Potrubí může být zanesené organickými nečistotami (vlasy, zbytky jídel) a/nebo neorganickými nečistotami (písek, malta, zbytky po malování apod.). Příčinou častého ucpávání potrubí může být také jeho špatný sklon, velký počet kolen, usazený tuk nebo drobný předmět. Ucpání tukem může způsobit vylitý tekutý olej, který v potrubí ztuhnul, popř. po určité době nahromaděné tukové zbytky z mytí nádobí.

Možnosti čištění

Potrubí lze čistit mechanickým nebo chemickým způsobem. Možností čištění jak mechanickým, tak i chemickým způsobem je několik. Čištění je nejjednodušší, pokud je zanesená jen zápachová uzávěrka. V některých případech ji stačí vyčistit bez demontáže zvonem, jehož pohyby způsobí střídavě přetlak a podtlak. Pokud je demontáž nutná, zápachová uzávěrka se rozebere a mechanicky se teplou vodou vyčistí. Někdy stačí demontovat pouze spodní víčko (kapnu) zápachové uzávěrky. Nutné je očistit také těsnění. Zteřelá těsnění se musí vyměnit.

Čištění potrubí tlakovou vodou

Při čištění tlakovou vodouse hadice napojená na zdroj vody vsune co nejdále do ucpaného potrubí a velmi dobře se utěsní mezera mezi hadicí a kanalizační trubkou (obr. 1). K utěsnění se použije např. starý hadr. Hadici je možné v kanalizačním potrubí posouvat tam a zpět, čímž se účinnost čištění zvýší.

Image 1Obr. 1 • Čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou

Čištění tlakovým membránovým čističem

Tlakový membránový čistič je speciální ruční či elektrické tlakové čerpadlo, které se těsnicí hubicí přitiskne k odpadnímu otvoru ve dřezu (obr. 2). Zápachová uzávěrka a navazující potrubí jsou při čištění naplněny vodou. Ruční nebo elektrický pohyb pístu tam a zpět vytváří podtlak a přetlak, který rozhýbe nečistoty usazené v potrubí. Postup se opakuje několikrát, než se usazeniny z potrubí uvolní.

Image 2Obr. 2 • Ruční tlakový čistič

Čištění pružinou

Pro čištění kanalizačního potrubí se používají pružiny různých délek ovládané ručně klikou (obr. 3) nebo elektromotorem (obr. 5). Při ručním čištění se může použít několik druhů čisticích pružin. Pružina se zasune do potrubí, co nejdál to jde. Pokud jsou v potrubí špatně průchodná kolena, je třeba pružinou otáčet a zároveň ji tlačit dopředu, což musí provádět dvě osoby. Pružinou se pohybuje podle možnosti dopředu i zpět a otáčí pokud možno po směru hodinových ručiček. Když se pružina zavrtá do ucpávky, většinou se ucpávka rozruší a je možné ji vytáhnutím pružiny alespoň z části vytáhnout. Pružinu je třeba držet v rukavicích (obr. 4).

Image 3Obr. 3 • Různé druhy čisticích pružin

Image 4Obr. 4 • Čištění kanalizačního potrubí ruční čisticí pružinou

Image 5Obr. 5 • Čištění čisticí pružinou s elektromotorem

Čištění chemickými nebo jinými látkami

Čištění chemickými látkami se může aplikovat jen při dodržení bezpečnostních pokynů, které jsou vždy napsané na obalu příslušného chemického roztoku či granulátu. Známými přípravky na čištění potrubí jsou např. tzv. Krtek, hydroxid sodný nebo zředěná kyselina sírová. V některých případech může být reakce chemikálií agresivní a je třeba ji provádět s maximální opatrností a obezřetností, jedná se totiž o žíraviny. Při chemické reakci vzniká vysoká teplota a ta by mohla poškodit starší potrubí vyrobené z PVC, které odolá jen teplotě okolo 60 °C. Polypropylenové trubky neměknou a nedeformují se ani při teplotě vyšší než 60 °C. Používají se také látky obsahující bakterie rozkládající tuk.

Profesionální metody čištění

Pokud není možné svépomocné čištění, je nutné nechat kanalizaci vyčistit specializovanou firmou. Tyto firmy používají, kromě čištění pružinou, i jiné metody čištění, např. čištění potrubí tlakovou vodou pomocí hadice s koncovkou s tryskami nebo frézování tvrdých usazenin v potrubí.

Prevence před zanesením kanalizačního potrubí

Správným používáním zařizovacích předmětů lze ucpání zápachových uzávěrek a kanalizačního porubí předcházet. Základní prevencí je používání sítek ve všech zařizovacích předmětech. V kuchyni je třeba zamezit vniknutí zbytků jídla a tuků do odtoku. U umyvadel, van či sprchových koutů by se do odtoku neměly dostat vlasy, vousy apod. Usazenina z kávy po určitém čase vytvoří v potrubích malých průměrů velmi pevnou ucpávku, která se nesnadno odstraňuje. Rovněž moč vytváří pevné usazeniny, proto je u splachovacích pisoárů vhodné automatické splachování po každém použití.

Odpovídali: Ing. Jaroslav Dufka, Zlín; člen redakční rady Topenářství instalace; Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalac

Související časopisy