+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Optimální řešení pro pitnou vodu

15.03.2019 Firma: VIEGA s.r.o.

Udržet kvalitu pitné vody je díky produktům Viega daleko snazší

Pitná voda musí být vždy stoprocentně hygienická a musí splňovat vysoké nároky na kvalitu. Vlivem stagnace vody v potrubí nebo v důsledku nepříznivých teplot však lehce dochází k její kontaminaci bakteriemi a pitná voda se rázem stává rizikovou. Požití takto kontaminované vody totiž může způsobit vážné zdravotní problémy nejenom starším osobám nebo jedincům s oslabenou imunitou. Již při projektování je proto důležité na tato rizika dopředu myslet a do projektu zařadit opatření, která budou po celou dobu životnosti instalace udržovat pitnou vodu v ideálních podmínkách. Společnost Viega má ve svém portfoliu řadu produktů, které kvalitu pitné vody pomáhají zachovat na stále optimální úrovni.

Potrubní systém, ve kterém je voda k uživatelům přiváděna, může snadno z kvalitní vody udělat vodu hygienicky nevhodnou. K největším hrozbám při dodržování hygieny pitné vody patří přerušovaný provoz. Pokud voda v potrubí vlivem nízké nebo úplné absence odběru v určitém úseku instalace stojí, vytváří se optimální podmínky pro vznik a rozmnožení bakterií, např. Legionelly. K těmto situacím dochází velmi často – např. v neobsazených hotelových pokojích, v pokojích v domech s pečovatelskou službou nebo v nemocnicích, případně i v rodinných domech se vzdálenými odběrnými místy od centrálních rozvodů, jako jsou koupelny a toalety pro hosty.

Ovládací desky s funkcí Hygiene+

Se senzitivní ovládací deskou Visign for Style, Visign for More nebo ovládací deskou Visign for Care vždy s funkcí Viega Hygiene+ se vyhnete hygienickému riziku při absenci pravidelného odběru. Tlačítka se instalují v kombinaci s podomítkovou splachovací nádržkou Viega ideálně na konci řadové instalace nebo kdekoli v okružní instalaci. Může se jednat o splachování toalety nebo pisoáru. Ovládací deska dokáže sama spustit splachovací proces – v předem nadefinovaném časovém odstupu od posledního manuálního spláchnutí – s přesně takovým množstvím vody, které stačí k výměně vody v daném stagnujícím úseku.

Image 3Obr. 1 • Všechny senzitivní ovládací desky Viega s funkcí Hygiene+ dokáží samy automaticky spustit splachovací proces a tím minimalizují hygienická rizika.

Tlaková tryska

Existuje rovněž mnoho odběrných míst v instalaci, které už svou povahou předurčují rizikové podmínky – např. různé typy výlevek, místa v topné instalaci, venkovní kohouty a výtoky – obzvlášť pokud dojde k úplnému uzavření takového úseku rozvodu. Hygienu pitné vody v takových odběrných místech se studenou vodou lze zajistit tlakovou tryskou fungující na základě Venturiho efektu. Tlaková tryska Viega se nainstaluje do hlavního rozvodu mezi dva T-kusy, které vytvářejí odbočky k okružnímu rozvodu s maximálně dvěma odběrnými místy. Při každém odběru vody pak v místě tlakové trysky vzniká samovolně rozdíl v tlaku – podle Venturiho efektu – který zajistí rozproudění vody i v kritických odběrných místech. Je vždy zapotřebí myslet na správné dimenzování systému.

Image 1Obr. 2 • Termostaticky řízené regulační cirkulační ventily Easytop dokáží regulovat průtok vody a postarají se o vyrovnanou a stálou teplotu.

Regulační ventily pro cirkulace

Dalším významným faktorem, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu pitné vody, je teplota. Při teplotě pohybující se v rozmezí mezi 25 a 50 °C totiž vzniká ideální prostředí pro vznik zdraví ohrožujících bakterií Legionelly. I když do instalace proudí na přívodu teplá voda s požadovanou vyšší teplotou, často se stává, že díky nárazovým vysokým odběrům dojde ke kolísání tlaku a snížení celkové teploty v instalaci, až do nechtěných hodnot, vhodných pro rozmnožování nebezpečných bakterií. Termostaticky řízené regulační cirkulační ventily Easytop dokáží regulovat průtok vody a postarají se také o dodržování vhodné konstantní teploty, která se jednoduše nastaví na vrchním dílu ventilu. Doporučená teplota, při které dochází k desinfekci potrubního systému, resp. zničení škodlivých bakterií, je vyšší než 55 °C, ideálně alespoň 60 °C.

Image 2Obr. 3 • Odběrné ventily Easytop představují optimální řešení pro zachování hygieny při odběru vzorků vody

Kontrola kvality pitné vody s ventily Easytop

Při sledování kvality pitné vody je podstatné, jakým způsobem se odběr vzorku vody z rozvodů provádí. Nedodržení hygienických podmínek při odběru dokáže zkreslit výsledek odběru. Proto by odběry pitné vody měli provádět pouze vyškolení odborníci. Ti pro odběr mohou použít předinstalované speciální odběrné ventily Easytop. Tyto ventily jsou chemicky i termicky dezinfikovatelné, aby odběr odpovídal laboratorním podmínkám. Dvoudílná armatura se skládá z odběrného ventilu trvale instalovaného v rozvodu s pitnou vodou a sterilizovatelné ovládací jednotky, která se nasadí na instalaci před samotným odběrem. Jedna ovládací jednotka se po sterilizaci v autoklávech dá použít pro více odběrných míst, což je velmi ekonomické. Pro snadnou manipulaci je ovládací jednotka i trubička pro odběr otočitelná o 360°. Odběr se tak dá lehce provést i na obtížně přístupných místech. Samotné tělo ventilů je vyrobeno z ušlechtilého červeného bronzu, jenž se vyznačuje bezúdržbovostí, dlouhou životností a vysokou funkčností.

Image 4Obr. 4 • Z kvalitního vodovodního potrubí z ušlechtilých materiálů získáte vždy dokonale čistou vodu.

fotodokumentace: Viega

tisková informace


O společnosti:

Společnost Viega s vícenež 4 500 zaměstnanci po celém světě patří v současnosti k předním výrobcům sanitární techniky. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v devíti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu. Speciální řešení pro severoamerický trh se vyrábí v závodě McPherson (Kansas/USA), podnik ve Wuxi (Čína) pak zajišťuje stěžejní produkci určenou pro asijský trh. Pro společnost Viega je nejdůležitější především výroba instalační techniky. Kromě potrubních systémů vyrábí také předstěnové a odvodňovací systémy. Sortiment zahrnuje více než 17 000 produktů s rozmanitými možnostmi využití, například v technickém vybavení budov, v infrastruktuře, v průmyslových zařízeních nebo při stavbě lodí. Společnost Viega byla založena roku 1899 v Attendornu v Německu a od 60. let se začala prosazovat na mezinárodním trhu. V současnosti se produkty Viega používají na celém světě. Zboží je na jednotlivých trzích distribuováno převážně prostřednictvím odborných velkoobchodů.

Více informací na www.viega.cz, info@viega.cz, tel.: +420 595 054 933 

Firemní článek